background preloader

GÖR ERT EGNA #TALASOMTED

GÖR ERT EGNA #TALASOMTED
Related:  English Oral

Festligt lärande - hyllningstal i Svenska 3 I kursen Svenska 3 ingår ett moment i retorik. Eleverna ska dels kunna analysera tal med hjälp av retoriska begrepp och dels kunna använda retoriska verkningsmedel i egna tal. Det är ett roligt arbetsområde i kursen! Det finns mycket bra tal i olika genrer på webben att titta och lyssna på. Därefter blev det dags för eleverna att själva planera och genomföra tal. Nu har jag skickat meddelande till eleverna via e-post. » Teaching English through songs in the digital age – #ELTchat summary 12/01/2011 This absolutely fantastic summary was contributed by Vicky Saumell on her blog in 4 consective posts which I have merged into one single post. As Viky herself remarks below in her post, it is an amazing collection of resources all shared by you, #ELTchatters! What a fantastic resource this has turned into! And thanks to Vicky for an outstanding job!!! 1. In case you didn´t know, I´m an avid tweeter, especially for Professional Development and networking with colleagues all over the world. Yesterday, #ELTchat was about Teaching English through songs: activities, resources and benefits of using songs for teaching. 13 readings and resources,68 ideas for using songs,50 example songs with links,11 music-related web 2.0 tools All this information, which I have tried to digest for easier consumption, is too long to be posted in one blog post so I have divided it into 4 parts: 1. Some readers´suggestions that are worth sharing 2. Why use songs? Possible tasks 3. Specific songs and their uses 4.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Canvor: Annika Sjödahl // Annika

Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter I förra inlägget skrev jag om språkstöttning och stödmallar och jag tänkte i detta inlägg kort berätta om hur jag använder mig av exempeltexter och stödstrukturer vid skrivandet lite mer ingående. Men först lite om vad som fick mig att landa i metoden att arbeta språkutvecklande. För två år sedan började jag fundera mer och mer på hur jag kunde stötta mina elever i språkundervisningen. Jag kom i kontakt med många pedagoger som talade varmt om språkutvecklande undervisning och blev nyfiken på vad det var. Jag som språklärare trodde att jag arbetade medvetet med språket men ju mer jag läste om pedagogiken att arbeta språkstöttande desto mer insåg jag att eleverna måste få mer stöd. Jag började lägga fokus på att utgå från lästa texter som vi läste gemensamt istället för att låta eleverna läsa själv och svara på frågorna på egenhand. Skapa struktur för undervisningen – sorterade samlingar Genom att klicka på bilderna nedan kommer du till samlingarna i Pearltrees. Texttyper för svenskan

Så håller du sommarens bästa tal – Moa Berglöf och Fredrik Wikingsson tipsar ”Man ska hålla talet hemma för sig själv. Då hör man direkt om något låter konstigt eller om det är alldeles för långt”, säger Moa Berglöf. Foto: Anders Hansson Moa Berglöf: Ett vanligt misstag är att utgå från att 30 minuter är lagom långt. Ingen föds som en god talare. Alla har vi varit där. Trots att undersökningar visar att många föredrar döden framför att tala offentligt är det lika många som slarvar med förberedelserna. – Man ska hålla talet hemma för sig själv. Hon om någon borde veta. – Ett vanligt misstag är att utgå från att 30 minuter är lagom längd. Innan talet skrivs är det viktigt att analysera sammanhanget. – Jag tycker däremot inte att man ska fastna för mycket i retoriska grepp, för då blir det lätt styltigt. Moa Berglöf slår ett slag för att berätta en anekdot. – Jag var gäst på ett bröllop där bruden kom från Kalifornien. Ett annat användbart knep är att sätta ord på det som känns obekvämt. Så lyckas du med drömtalet – Moas fem bästa tips 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

speech accent archive: how to How to use this site Welcome to the speech accent archive. Each individual sample page contains a sound control bar, a set of the answers to 7 demographic questions, a phonetic transcription of the sample,1 a set of the speaker's phonological generalizations, a link to a map showing the speaker's place of birth, and a link to the Ethnologue language database. The archive also contains a set of native language phonetic inventories so that you can perform some contrastive analyses. To hear each sample, just click on the pause/play button of the sound control bar. To learn more about the phonological generalizations, click on this generalization definitions page. To see a pop-up window of a map of the speaker's place of birth, click on map. The archive is continually growing. How to cite this site Weinberger, Steven. (2015). Methodology We constructed an elicitation paragraph to be read by each subject. Subjects are asked a series of seven demographic questions: Where were you born?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Beskrivningen av varje typ av presentationsform följer nedanstående struktur: Rapporter Aktuellt

The 50 most important English proverbs The 50 most important English proverbs What are proverbs? Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". How can you use proverbs to learn English? It's good to know the really common English proverbs because you hear them come up in conversation all the time. You know what they say: when the going gets tough... (Read #5 below to learn the rest of this proverb and what it means.) Learning proverbs can also help you to understand the way that people in English-speaking cultures think about the world. Proverbs can also give you good example sentences which you can memorize and use as models for building your own sentences. The most important English Proverbs This is a list of some of the most important and well-known English proverbs. The meanings of some of these phrases have shifted over the years, so a proverb might have originally had a different meaning than the one I explain. Print this List

Att våga välja bort det digitala | Gränslöst digitalt lärande I mitt klassrum, och på vår skola, har vi bestämda platser i klassrummet och läraren bestämmer. Att läraren bestämmer placeringen i klassrummet kommer ur ett förhållningssätt där vi ser till alla elevers behov. Att komma in i klassrummet och börja med att leta efter en plats att sitta på är inte en optimal start på ett nytt lärandetillfälle. Hos många elever skapar sådana tillfällen oro. En oro som vi kan undvika med ett tydligt förhållningssätt hos pedagogerna på skolan. När man haft eleverna i flera år så har man som lärare redan testat en mängd olika gruppkons tellationer. Även om jag ville låta slumpen avgöra, så vill jag inte lotta in dem i grupper på något ”traditionellt” sätt eller genom att använda någon grupperingsapp. Det är inte alltid som det passar bäst att använda digitala verktyg, utan ibland måste våga välja bort det. Om du själv vill använda mina kluringar så hittar du word-dokumentet här: Gruppindelning Kalla kriget.

Tips on how to make a video news report Do you want to make a TV news report but have no idea where to start? Watch this video to see how a group of students, with help from the BBC's Sophie Long, go about it and read the advice below. How to make a video news report What's the story? Before starting any news report, the most important point to remember is: Keep it simple. Planning As with any story, you must plan how you want to start your report and how you want to end it. When planning your report, you will need to consider the five Ws. What - What is the story? Why - Why is the story important to your audience? Who - Who is involved? Where - Where is the story happening, and where is the best place to film? When - Has the story already happened, or is it about to happen? By planning each of these points in detail, you'll know exactly what you need to film, where and when. Filming Once you have done all your planning, then you can start to film. A basic TV news report is made up of five parts: Equipment Health and safety

Related: