background preloader

Argumenterande tal: från start till mål

Argumenterande tal: från start till mål
Med mina ettor ville jag lägga grunderna för att argumentera. Jag valde att göra så här! (Allt som allt tog det ca. 8 st 80-minuterslektioner.) Inledning Syfte: skapa lust och intresse, samt att ha en gemensam referenspunkt kring vilken vi kunde diskutera tal och argumentation. Tillsammans tittade vi på ett program från Utbildningsradion. Eleverna tyckte programmet var engagerande och lärorikt och efteråt sammanfattade jag Barbros retoriska modell på vår klassblogg. Gruppövning - den retoriska modellen Syfte: att eleverna skulle få ta del av varandras tidigare kunskaper i ämnetatt de tillsammans skulle få lösa en uppgift som innebar att de måste omsätta teori (den retoriska modellen) i handling (ett tal), att de skulle träna på att använda talkortatt de skulle få modeller av ett tal som liknar det, de själv senare skulle hålla Uppgiften var att eleverna i grupp (sammansatta av mig) skulle förbereda ett tal utifrån en tes jag gett dem. Talen publicerades på klassbloggen. Genomförande

Fenomenet Malala I ett tidigare blogginlägg berörde jag frågan om vad som gör oss till dem vi är och vad vi själva kan göra för att göra kunskapsresor, uppleva personlig utveckling samt få en plats i tillvaron att agera ut ifrån. Mot den bakgrunden är det intressant att studera fallet Malala Yousafzai. 17 år gammel blev hon för en månad sedan den yngsta personen någonsin att ta emot Nobels fredspris (eller för den delen vilket Nobelpris som helst). Det har sagts och skrivits mycket om hennes kamp för barns och ungas rättigheter i Pakistan och hela världen. Ändå måste jag erkänna att jag inte ägnat särskilt mycket tid åt att lyssna till henne själv - inte förrän nu, vill säga. I en åk 1 på gymnasiet lyssnade vi nämligen igår till hennes tal som hon höll den 10 dec i Oslo. Och - for the record: hon är verkligen en helt enastående talare; jag blev berörd när jag lyssnade. Frågan är då: vad har gjort Malala till den hon är idag? Detta är en fråga som går knappast att besvara så här enkelt.

Argumenterande texter | frokenlundgren Skriva insändare Idag har vi skrivit insändare! Det var finalen på ett arbete om argumenterande texter. Under flera veckor har vi lärt oss om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag. kamratbedömning Vi är mitt uppe i arbetet med att lära oss om argumenterande texter. Argumenterande text Här har du möjlighet att titta lite närmare på den texttyp vi kommer att arbeta med de närmaste veckorna.

Träna på insändare - Mediekompass Publicerad: 03 november 2014 Det är lätt att hitta argumenterande texter i en dagstidning. Där finns allt från korta insändare till längre debattartiklar och tidningens egen debatt, ledaren. Släpp in dina elever i den aktuella debatten! Läs insändare, gå igenom hur de är uppbyggda och hitta spännande, roliga och viktiga ämnen att argumentera utifrån. Ta hjälp av nyhetsmaterialet och de insändare som är aktuella och låt dina elever skriva egna debatterande texter. A Introduktion Inled arbetet med att berätta vad en insändare är och hur viktigt det är för demokratin att vi kan göra våra röster hörda i en dagstidning. Titta på: – rubriker – inledningar – åsikter och argumentationer – avslutningar – språk, flyt i texten och längd – signeringar Vilka insändare skapar debatt och vilka anser klassen har brister? B Fördjupning Identifiera insändarens delar Analysera en insändare från din lokaltidning eller välj vår som exempel. Filippa, Jacob och Andreas Hämtad ur nlt.se – Ge alternativ till signeringen. A.

How to turn small talk into smart conversation Imagine almost any situation where two or more people are gathered—a wedding reception, a job interview, two off-duty cops hanging out in a Jacuzzi. What do these situations have in common? Almost all of them involve people trying to talk with each other. But in these very moments where a conversation would enhance an encounter, we often fall short. Or worse, we do a passable job at talking. We stagger through our romantic, professional and social worlds with the goal merely of not crashing, never considering that we might soar. We at What to Talk About headquarters set out to change this. Ask for stories, not answers One way to get beyond small talk is to ask open-ended questions. Instead of . . . Try . . . Break the mirror When small talk stalls out, it’s often due to a phenomenon we call “mirroring.” Mirrored example: James: It’s a beautiful day! See? Non-mirrored example: James: It’s a beautiful day! See? Leapfrog over the expected response Instead of : Ron: How was your flight?

Det bästa djuret – argumenterande genren | Fröken Karin Vi har under en tid arbetat med svenska skogsdjur i klassen och nu har eleverna fått skriva en argumenterande text om det bästa djuret. I onsdags delade jag in klassen i fyra grupper. Varje grupp fick tillsammans välja ett djur som de tycker om. Grupperna valde skogsharen, vargen, skogsmusen och huggormen. När grupperna valt djur så fick de tillsammans med mig titta på sitt djur på svenska-djur.se. Det är en mycket bra sida som Kvarnbackaskolan har abonnemang hos. I dag så visade jag en modelltext för eleverna på Smartboarden som var en argumentation om varför rådjuret är det bästa djuret. Det här var en väldigt styrd text jämfört med när vi skriver annars och de arbetade i grupper istället för i par.

Årskurs 6: Argumenterande text Under veckorna 41,42 och 43kommer vi i svenska att arbeta med argumenterande texter. Ni kommer att få skriva en insändare till en tidning som ska handla om ett av följande ämne: - Betyg i åk 4 - Skoluniform - Dödsstraff - Rast inomhus - Skatter - Valfritt Du väljer själv om du ska var för eller emot med du ska tydliga argument. Att skriva en insändare/ argumenterande text Syfte En argumenterande text försöker övertyga läsaren att instämma i författarens påstående eller åsikt. Struktur Rubrik: Insändaren ska ha en kort, gärna fyndig rubrik som lockar till läsning. Åsikt: Börja insändaren med att föra fram din åsikt och beskriv problemet så tydligt du kan. Argument för åsikten: Du måste ha bra och genomtänkta argument för din åsikt. Motargument: Du kan även lägga fram ett motargument i din insändare. Upprepning av åsikten.: I slutet av insändaren sammanfattar du insändarens budskap genom att upprepa din åsikt. Signatur: Till sist skriver du under med ditt namn eller en signatur. Språkliga drag

Sound Types FindSounds Search the Web for Sounds What types of sounds can be found on the Web using FindSounds? Below is a partial list. Animal Sounds alligator, baboon, bat, bear, bobcat, buffalo, bullfrog, camel, cat, cheetah, chimpanzee, chinchilla, chipmunk, cougar, cow, coyote, crocodile, deer, dinosaur, dog, dolphin, donkey, elephant, elk, ferret, fox, frog, gibbon, goat, gorilla, grizzly bear, guinea pig, hippo, horse, hyena, jaguar, kitten, lamb, lemur, leopard, lion, llama, marmot, monkey, moose, mouse, orca, panda, panther, pig, polar bear, prairie dog, puppy, rabbit, raccoon, rat, rattlesnake, rhinoceros, rodent, sea lion, seal, sheep, snake, squirrel, sugar glider, tiger, toad, whale, wolf, zebra Sounds of the Holidays Christmas sleigh bells; Halloween creak, creature, evil laugh, ghost, howl, monster, scream, witch; Independence firecrackers, fireworks; New Year's balloon, party horn, pop cork; Thanksgiving turkey Insect Sounds bee, cicada, cricket, insects, katydid, mosquito, wasp

Argumenterande texter Rymden fortsätter På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter. I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. Utifrån sina kunskaper kring årtiderna fick de sedan skriva på en lapp vilken årstid just jag tycker är den bästa. De fick hjälp av en mall eftersom de bara är andra gången som vi skriver den här texttypen: Målet är såklart att inte behöva använda mallen precis som det står i matrisen, se sista raden på bilden: Sedan fick de skriva sina texter på ett papper där de också skulle måla en bildtext till. Härliga texter blev resultatet!!

Att skriva en insändare | Lär Dig Svenska En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något. Möjligen kommer du att få skriva några insändaren om du går en SAS* kurs. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. 2. 3. (4. (5. 6. 7. SAS - Svenska som andraspråk, förkortat SAS.mallen - modell, instruktion (template)slagkraftig - intensiv, kraftfull, övertygande (intensive, hard-hitting)inledning - introduktion, öppning, början (beginning, introduction)budskap - meddelande (message) röd tråd - argumentering (argument line)motståndare - motspelare, antagonist (opponent, person presenting contras/counter-arguments)knyta an till- ha samband med, relatera sammanställa ( relate to) En insändare som följer mallen skulle då kunna se ut så här: OBS!.

Free Sound Clips | SoundBible.com Rocky It aint how hard You hit

Related: