background preloader

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet
Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala. Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala. I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Alla momenten i delprovet: Presentera, Leda diskussion samt Delta i diskussion finns med för eleverna 1–4. Lärarinstruktion (7 minuter) Elevers genomförande av delprov A: tala (34 minuter) (Filmerna verkar inte gå att visa i vissa webbläsare. Elevernas presentationer utgår från underlag som ingick i 2013 års delprov A: tala. Elev 1, delprovsbetyg AElev 2, delprovsbetyg CElev 3, delprovsbetyg DElev 4, delprovsbetyg AElev 5, bedöms ej här Det finns två bedömningsmateriser för det muntliga provet, en i svenska och en i svenska som andraspråk . Delprov B: läsa Exempel på uppgifter Delprov C: skriva Exempel

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochbedomningsstod/arskurs9/exempelak9/

Related:  NP SVNPjealarSvenska

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Anpassning av nationella prov för nyanlända elever Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov. Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis. Svenska och svenska som andraspråk Utprövningar av proven i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i Lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov.

Lärlabbet är här! Nu är vi igång! Att skapa tv-program tar sin tid. Från en påse frön av behovsanalyser till ett studioprogram av lärare, skolledare och forskare har det tagit månader av arbete. Idag går vi äntligen in i studion för inspelning av vårt första program. I varje program tar vi upp ett specifikt ”case”, en verksam skolledare/lärare som berättar om en utmaning hen står inför och hur handlingarna har följt på det.

Hungerspelen Läs till och med sidan 15, stycke 2 ”Och dessutom…-…snabbare.” Skriv i din skrivbok Huvudpersonen Vem är huvudpersonen? Hur ser hon ut? Vad heter hon? ”Jag ville sticka ut, våga synas” Frisören Robin Järpemark blev mobbad för sin personliga stil under uppväxten i Säffle. I storstaden höjer ingen på ögonbrynen åt hans smink och tatueringar. Att välja att se speciell ut betyder inte att man vill bli hånad, säger Robin. Robin Järpemark älskar att få andra människor att känna sig vackra. – Det finns inget bättre än när kunden går härifrån med ett leende på läpparna. Åtgärdsprogram vinner över provregler Debattens vågor har gått höga kring Skolverkets anvisningar om hjälpmedel vid nationella prov. Elever med dyslexi får inte använda exempelvis talsyntes vid proven i läsförståelse för årskurs tre och sex. Situationen har liknats vid att ta glasögonen av en person med synfel. Ängkärrskolan i Solna vänder sig specifikt till barn med dyslexi, och där låter man eleverna använda sina ordinarie hjälpmedel vid de nationella proven. – Vår uppgift är att stärka barnen så att de går vidare i livet, inte att sänka dem. Det är en form av mobbning att först låta eleverna träna med hjälpmedel, och sedan vid provtillfället säga ”pilutta dig, nu får du inte den hjälp du behöver”, säger rektor Carin Segerström.

Filmer om verktyget Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom. Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål! divergent frågor – Ljungenaktuellt Gör 2 frågor ”På raderna”. 1a)Vem var det som tog självmord? 1b) Vad heter Four i verkligheten Gör 2 frågor ”mellan raderna”. 2a) Varför tog Al självmord? 2b) Varför skulle Tris spela svag?

Blanketter för årskurs 6 - Uppsala universitet Här kan du ladda ner olika blanketter för nationella provet i svenska för årskurs 6. Blanketterna kan fyllas i digitalt. Obs!

Related: