background preloader

Svenska 7-9

Facebook Twitter

Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande. Nedan ser vi en genrekarta som jag brukar använda för att låta eleverna vara med och bestämma.

Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande

När jag använder kartan förstår eleverna att det mesta vi gör utgår från genre. Jag har försökt att lista texttyperna från mer talspråkslika återberättande texter till mer och mer skriftspråkslika texter. Självklart är det inte helt givet att språket i alla argumenterande texter är mer formellt än i alla instruktioner till exempel. Jag har fyllt i några exempel för att visa hur jag menar. Och på engelska: Introduktion/baskunskaper. Dikter och ordspråk i urval. Mod Att visa sin svaghet fordrar stor styrka Att erkänna sin feghet kräver stort mod Erik Sjödin (f 1918)Pingststigen, 1970"Att inte välja är också att välja"(Judiskt ordspråk) Destruktivitetsansvar Jag säger er sanningen mina dagböcker är också vågiga av tårar, mina föräldrar fick också bära skulden för min destruktivitet.

Dikter och ordspråk i urval.

Men någonstans mellan tågrälsen och Suede tog jag mitt förnuft till fånga, tog mitt ansvar i handen, och valde vägen utan snår. För man kan tvinga sig till lycka, man kan lura kroppen glad. Man kan skrika, gråta gorma. Man kan välja sina krig. Så tag ert ansvar mina vänner, skrik er lycka hes. Liv Andersson (f 1985)

Berättande text

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara.

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT

Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Ingenting kändes stressigt och jag upplevde att alla elever hajade vad de höll på med. Så här gick det till: Jag ville att eleverna skulle vara förberedda på själva formen på ett nationellt prov i svenska. Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ... fungerande struktur samt ... språklig variation. Eleverna skrev och fick mejla in texten efter ca 80 minuter. Eleverna hann olika många texter på ca 45 minuter. Lektionen efter fick eleverna förbättra sina egna noveller. Genrer/texttyper.

Gestaltning

Dystopier. Ordlista kopplad till centralt innehåll och kunskapskrav i Svenska. Allmänmänskliga förhållanden = förhållanden som kan anses gälla för alla människor.

Ordlista kopplad till centralt innehåll och kunskapskrav i Svenska

Allmänmänskliga förhållanden är förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig med, oberoende av tid och rum. Det kan handla om existentiella frågor om liv och död, kärlek och relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur, ämnen som handlar om hur det är att leva som människa – och den erfarenheten delar vi alla.

Att lyfta fram dessa och andra allmänmänskliga teman bidrar till en förståelse för att likheterna mellan människor är större än skillnaderna. Analys = mycket noggrann undersökning av något, sönderdelning av en helhet i beståndsdelar. Argumenterande text = text som presenterar ett ställningstagande (en tes eller ett påstående). Aspekt. Mönstertexter och stildrag för självbiografi #Jagär. Vi inleder med några exempel – mönstertexter -och tittar på dragen Här finns några förslag som vi kommer att diskutera vilka vi ska ta del av i klassen.

Mönstertexter och stildrag för självbiografi #Jagär

När ni läst dem ska ni diskutera dem med utgångspunkt i innehåll och vad som är typiskt för genren samt om ni kan göra några kopplingar till er själv, andra böcker eller filmer. Svenska (åk 6-9) Arbete med självbiografi pågår med fokus på explicit undervisning. I min nia har jag startat ett projekt med att temat självbiografi.

Arbete med självbiografi pågår med fokus på explicit undervisning

Jag delar en LPP med er. Vi har utgått från Zlatans självbiografi som exempel att härma och en modell för hur man kan göra. Vi har lyssnat på valda delar av hans bok, tittat på hur strukturen för en självbiografi ser ut. Det här kunde vi enas om: kronologisk ordning (uppväxt, födelse, familj, särskilt viktiga händelser, yrke, utbildning mm)jag-formkänslor och åsikter Jag använder mig gärna av mallar för att visa på en texts uppbyggnad och Skrivarskolan för äldre elever, men Gröna skrivarskolan finns också om du har yngre elever av Görel Hydén är tacksam för ändamålet. Om du istället vill lyssna på hur en låt kan rappas i självbiografisk-form kan ni lyssna på Mange Schmidt, för att variera de olika medierna som genren tas in genom.

Ett tips innan man låter eleverna skriva sin text är att göra en tidslinje för de aktuella händelserna, eller en mind-map. Identitet/biografi. Svenska/litteratur. Bokprojekt - Skicka vidare. Att våga vara sig själv. Svenska - åk 6- Grammatik. Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS När, under vilka veckor?

Svenska - åk 6- Grammatik

V 46-50 Vad? Frågeställning (och följdfrågor): Vad är grammatik? Övergripande mål från LGR11 2.2: Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Förankring i kursplanens syfte: Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå: Språkets struktur med meningsbyggnad... stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer...

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: Genom hela arbetets gång samt avslutande text:Vid redovisning kring särskrivning: Lokal planering - åk 6 - Svenska. Krönikor. Svenska.