background preloader

RETORIK

Facebook Twitter

Tala Retorik. Speakers' corner: Sir Winston Churchill. FULLTEXT01. Berömda tal ur historien - Talarforum AB. Jenny Eklund – Tio inspirerande tal. Välj tal efter kategori. Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Mall för talanalys. TalanalysNågra hållpunkter · SyfteI vilket syfte hålls talet?

Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Mall för talanalys

Skilj på talets syfte och talets budskap. Syftet är relaterat till den situation i vilket talet hölls. Vad var alltså poängen med att hålla just detta tal, i just detta sammanhang, vid just denna tidpunkt? Beskriv kort något om om bakgrunden till talet. · BudskapVilket är talets budskap eller tes? · InledningHur gör talaren för att få åhörarnas uppmärksamhet i inledningen? · ArgumentVilka är argumenten för budskapet eller tesen? A) vilket som är talets huvudargument b) för varje argument; om argumentet är starkt, relevant och håller för kritisk granskning, eller om det kan betraktas som svagt eller vilseledande. c) för varje argument; om argumenten spelar på logos, ethos, eller pathos. Vilket intryck ger argumentationen? · Retoriska figurerVilka retoriska figurer/ stilmedel kan du identifiera? · AvslutningHur avslutas talet? · talarenFör dig som haft turen att se talet;Beskriv talaren! Retorik & muntlig framställning. TalasomTEDlarhand.pdf.

Kroppsspråk - det tysta men kraftfulla språket. Kronprinsessan Victoria delar ut pris till Jonas Gardell (QX Gaygalan 2013) Fotbollsgalan 2014: Zlatan Ibrahimovic vinner guldbollen och är nära att gråta. Varför retorik? S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat.

Använd innehållet i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse. Lärarhandledning för pedagoger Om retorikens historia, partesmodellen och retorikämnets koppling till läroplanen. >> Ladda ner lärarhandledningen Övningar Åtta sidor fulla med roliga, spännande övningar för klassrummet. Retorik – rätt att tala, vett att lyssna. Checklista. Retorik - konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik - konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte - är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här.

Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan. Arbetsmodell. Historiska tal. Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska. Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation. Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd (född Bergqvist) och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt.

Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation

Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas med att övertyga sin pappa om att få höjd veckopeng? Samuel hälsar också på hos språkröret Gustav Fridolin i riksdagen och får tips på hur man ska göra för att få andra att lyssna på det man tycker är viktigt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) Retorik Övningar.pdf. Retorik - konsten att övertyga. Se hela Timbuktus tårfyllda tal här. Tala ut!: Kroppen avslöjar allt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) Retorik- om etos, patos och logos by Charlotta Aspelin on Prezi.