background preloader

Tala

Facebook Twitter

"My Beary Best Friend Short Film-Wh-questions. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Home | Articles | Lessons | Techniques | Questions | Games | Jokes | Things for Teachers | Links | Activities for ESL Students Would you like to help? If you can think of a good question for any list, please send it to us. If you would like to suggest another topic, please send it and a set of questions to begin the topic. Copyright © 1997-2010 by The Internet TESL Journal Pages from this site should not be put online elsewhere.Permission is not required to link directly to any page on our site as long as you do not trap the page inside a frame. Patti Smith - A Hard Rain's A-Gonna Fall (ceremonia Nobel 2016) Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet. När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser.

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet

En bra utgånspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om ”eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. ” (sid 51). Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer.

Teater

Förstå kunskapskraven : Att föra en diskussion framåt. Vad tycker du egentligen? Under en dag gör vi hundratals val.

Vad tycker du egentligen?

Några av stor betydelse, några mindre eller betydelselösa. Vi förväntas tycka till om saker, men frågan är hur väl underbyggda våra åsikter egentligen är? Åsikter är sällan stabila och vi är ofta väldigt lättpåverkade av andra eller situationen. Trots detta kan vi uttrycka våra åsikter tämligen starkt och tvärsäkert i många olika frågor. Dessutom hittar vi snabbt argument som styrker våra åsikter. Del 1 – Vad tycker du om några aktuella samhällsfrågor Eleverna får träna på att argumentera. Våga vara pluggis: Lär känna dig själv som talare och lyssnare. Ett sätt att utvecklas i skolarbetet är att reflektera över hur man själv fungerar och vad man brukar göra.

Våga vara pluggis: Lär känna dig själv som talare och lyssnare

Sommar p1 0. Sommarprat. Skrivmall till sommarpratare. När vi gått igenom sommarpratens uppbyggnad och utformning är det dag att skriva egna sommarprat och spela in dem digitalt.

Skrivmall till sommarpratare

Här får du en kom-ihåg-hjälp i hur talen utformas, byggs upp och förslag på hur och vad du kan skriva om. Du kommer också få lära dig mer om dramaturgin. Ditt tal ska förstärkas med hjälp av bild och musik som du kommer få lära dig mer om hur du får använda. Talets utformning Ditt prat ska vara anpassat för målgruppen P1 och ska därför spelas in digitaltDitt prat ska skrivas med anpassning för texttypen och innehålla en tydlig början, mitt och ett slut enligt dramaturgin.Ditt prat ska innehålla ord och uttryck för känslor. 21302 2 Mediedjungeln radio. Podcast i skolan. En unconference på LITS2013 som vi kunde ta del av handlade om podcast.

Podcast i skolan

Podcast betyder att man spelar in ett program och delar det på Internet. Podcast liknar ofta ett radioprogram, med musik och snack men det är du som bestämmer vad du fyller det med. Om man använder ett program, som t ex GarageBand, finns möjlighet att lägga in bilder också. Att jobba med podcast i skolan kan ske på olika sätt. Att eleverna skriver egna berättelser är något man brukar göra på språklektioner. 5 Effective Ways to Incorporate TED Talks into the Learning Experience. Photo Credit: Mike Linksvayer With a motto like, “Ideas worth spreading,” it’s almost like TED Talks were made for the classroom — after all, spreading ideas is fundamental to what education is all about.

5 Effective Ways to Incorporate TED Talks into the Learning Experience

Lessons Worth Sharing. How teachers can best use TED Talks in class. What happens when a teacher mixes Madame Bovary and a TED Talk?

How teachers can best use TED Talks in class

Good things, actually. Photo: iStockphoto My high school English class had just finished reading Madame Bovary, and we were all confused. Stödstruktur: Talkort – Kooperativt Lärande. Ibland när eleverna ska diskutera olika ämnen i klassen så är det lätt hänt att en elev tar över diskussionen medan en annan seglar bort i tankarna.

Stödstruktur: Talkort – Kooperativt Lärande

Ett sätt att se till att alla elever är med i samtalet och bidrar med något är att använda sig av strukturen Talkort . Denna struktur går till så att varje elev får ett antal markörer i en egen färg. Antalet kan variera beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på och vad som diskuteras. Första gången samtalskort används kan det räcka med en markör var. Markörerna kan vara kort, föremål eller bara pappersbitar. Istället för markörer kan man använda samtalskort och kommentarskort (t.ex. ett kort med ett S på och ett kort med ett K på). Klassexempel. Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande. Ibland finns det ett stort behov av att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.

Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande

För detta använder jag ofta mig av varianter på en struktur jag kallar ”Kommunikatören”. Fantastiskt struktur att fokusera på exempelvis lägesprepositioner eller geometriska former! Skapa grupper med 3 st elever. Tilldela en rollen som Kommunikatör, en som Aktiv lyssnare och en som Observatör.Sätt Kommunikatören och den Aktiva lyssnaren mitt emot varandra vid ett bord och sätt en pärm emellan. Observatören sitter och överblickar båda på kanten.Observatören får en whiteboard eller papper att anteckna. Argumentationsteknik. #talasomTED. 185605 1 Retorikmatchen handledning.

Tungan rätt i mun: Kroppsspråk.