background preloader

Tala

Facebook Twitter

WordGame. ESL Speaking Activity Shopping. Så hjälper du elever med talrädsla. Den muntliga redovisningen närmar sig och som vanligt är det ett par elever som ber om att få slippa.

Så hjälper du elever med talrädsla

Vad gör du som lärare? Gymnasieläraren Daniel Sandin, som håller i kursen ”Retorik för dem som inte gillar att hålla tal” på Katedralskolan i Lund, tror att många lärare har som standardknep att ta den talrädda eleven åt sidan, i enrum, och så får eleven hålla sitt föredrag där och läraren kan i alla fall bedöma elevens kunskaper. Jonas Gardell - Mormor gråter.

(I vardagsrummet) PAPPAN: - Såja, det blev ju inte så tokigt!

Jonas Gardell - Mormor gråter

PUBERTETSSONEN: - Den är sned. PAPPAN: - Inte då. Granar ser ut sådär. PUBERTETSSONEN: - Den är ändå sned. MAMMAN: - Seså, bråka inte nu. "My Beary Best Friend Short Film-Wh-questions. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Home | Articles | Lessons | Techniques | Questions | Games | Jokes | Things for Teachers | Links | Activities for ESL Students Would you like to help? If you can think of a good question for any list, please send it to us. If you would like to suggest another topic, please send it and a set of questions to begin the topic. Copyright © 1997-2010 by The Internet TESL Journal Pages from this site should not be put online elsewhere.Permission is not required to link directly to any page on our site as long as you do not trap the page inside a frame.

Patti Smith - A Hard Rain's A-Gonna Fall (ceremonia Nobel 2016) Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet.

Teater

Förstå kunskapskraven : Att föra en diskussion framåt. Vad tycker du egentligen? Under en dag gör vi hundratals val.

Vad tycker du egentligen?

Några av stor betydelse, några mindre eller betydelselösa. Vi förväntas tycka till om saker, men frågan är hur väl underbyggda våra åsikter egentligen är? Åsikter är sällan stabila och vi är ofta väldigt lättpåverkade av andra eller situationen. Våga vara pluggis: Lär känna dig själv som talare och lyssnare. Ett sätt att utvecklas i skolarbetet är att reflektera över hur man själv fungerar och vad man brukar göra.

Våga vara pluggis: Lär känna dig själv som talare och lyssnare

Sommar p1 0. Sommarprat. Skrivmall till sommarpratare. När vi gått igenom sommarpratens uppbyggnad och utformning är det dag att skriva egna sommarprat och spela in dem digitalt.

Skrivmall till sommarpratare

Här får du en kom-ihåg-hjälp i hur talen utformas, byggs upp och förslag på hur och vad du kan skriva om. Du kommer också få lära dig mer om dramaturgin. Ditt tal ska förstärkas med hjälp av bild och musik som du kommer få lära dig mer om hur du får använda. 21302 2 Mediedjungeln radio. Podcast i skolan. En unconference på LITS2013 som vi kunde ta del av handlade om podcast.

Podcast i skolan

Podcast betyder att man spelar in ett program och delar det på Internet. Podcast liknar ofta ett radioprogram, med musik och snack men det är du som bestämmer vad du fyller det med. Om man använder ett program, som t ex GarageBand, finns möjlighet att lägga in bilder också. Att jobba med podcast i skolan kan ske på olika sätt. Att eleverna skriver egna berättelser är något man brukar göra på språklektioner. Om man jobbar med ett större projekt i t ex samhällskunskap, så kan man använda podcast för att göra intervjuer med personer utanför skolvärlden för att får eleverna att jobba ute i verkligheten. 5 Effective Ways to Incorporate TED Talks into the Learning Experience. Lessons Worth Sharing. How teachers can best use TED Talks in class. What happens when a teacher mixes Madame Bovary and a TED Talk?

How teachers can best use TED Talks in class

Good things, actually. Photo: iStockphoto My high school English class had just finished reading Madame Bovary, and we were all confused. (For those of you who have not read it, please skip to paragraph two. Spoiler alert!) That night for homework, our only assignment was to watch a TED Talk: “Why we love, why we cheat” by anthropologist Helen Fisher.

Stödstruktur: Talkort – Kooperativt Lärande. Ibland när eleverna ska diskutera olika ämnen i klassen så är det lätt hänt att en elev tar över diskussionen medan en annan seglar bort i tankarna.

Stödstruktur: Talkort – Kooperativt Lärande

Ett sätt att se till att alla elever är med i samtalet och bidrar med något är att använda sig av strukturen Talkort . Denna struktur går till så att varje elev får ett antal markörer i en egen färg. Antalet kan variera beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på och vad som diskuteras. Första gången samtalskort används kan det räcka med en markör var. Markörerna kan vara kort, föremål eller bara pappersbitar. Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande. Ibland finns det ett stort behov av att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.

Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande

För detta använder jag ofta mig av varianter på en struktur jag kallar ”Kommunikatören”. Fantastiskt struktur att fokusera på exempelvis lägesprepositioner eller geometriska former! Skapa grupper med 3 st elever. Tilldela en rollen som Kommunikatör, en som Aktiv lyssnare och en som Observatör.Sätt Kommunikatören och den Aktiva lyssnaren mitt emot varandra vid ett bord och sätt en pärm emellan. Observatören sitter och överblickar båda på kanten.Observatören får en whiteboard eller papper att anteckna. Argumentationsteknik. #talasomTED. 185605 1 Retorikmatchen handledning. Tungan rätt i mun: Kroppsspråk.