background preloader

Tala

Facebook Twitter

Bedöma muntlighet. Här hittar du träningsmaterial för bedömning av muntlighet i årskurs 6.

Bedöma muntlighet

Materialet består av kommenterade elevredogörelser, elevsamtal och bedömningsmatriser för svenska och svenska som andraspråk. Den muntliga uppgiften i bedömarträningsmaterialet är hämtad från ämnesprovet 2012. Det muntliga delprovet prövar elevernas förmåga till redogörelse och kommunikation samt samtal och interaktion enligt kursplanen. Det finns fyra redogörelser och ett samtal att lyssna på. Två elever medverkar med både redogörelse och samtal och en helhetsbedömning kan alltså göras av dessa två elevers muntliga uppgift.

Redogörelse Den muntliga uppgiftens första del, redogörelsen, ger eleverna en möjlighet att förbereda och tänka igenom det de vill säga. Samtal Den muntliga uppgiftens andra del, samtalet, bygger på en textuppläsning från CD (Rött kort av Bengt-Åke Cras), till vilken eleverna får diskussionsfrågor som underlag. Bedömning Ladda ner de inspelade samtalen, kommentarerna och bedömningsmatrisen. 178191 1 102247 Tungan ratt i mun. Tungan rätt i mun: Kroppsspråk - UR Skola. Bera_tta. Vi tränar samtal och argumentation. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Kommunikativ förmåga. Två bra länkar för muntlig interaktion. Såg en länk häromdagen på facebook och tittade på den eftersom rubriken lockade mig – 30 Of The Most Powerful Images Ever.

Två bra länkar för muntlig interaktion

När jag öppnade den såg jag många möjliga upplägg på det inom engelskundervisningen för att träna muntlig interaktion. Dels kan man starta en lektion med en bild och göra en tolkning av bilden, men även låta eleverna sitta i grupper och samtala kring några av bilderna. Så här kan man göra om man vill tolka bilderna i länken överst: Tolka bilder. Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas.

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

Jag har provat mig fram med lite olika struktur under höstterminen när det gäller klassdiskussioner. Målet är att få till en form där elevaktiviteten är hög och det som eleverna diskuterar genererar språkutveckling, nytt lärande och tänkande för dem. Så här arbetar jag i praktiken med detta just nu. Att utveckla sitt språk är en viktig nyckel till lärande. Därför behöver alla lärare skapa lärmiljöer där elever kan utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg i sitt/sina ämnen. Tv-spel eller badhuset. För att arbetet med argumentation ska upplevas som lätt och roligt för de yngsta barnen/eleverna, är det bäst att börja med enkla val i deras vardag.

Tv-spel eller badhuset

Det kan till exempel vara att välja mellan glass och godis eller mellan pizza och köttbullar. Det handlar om att kunna tala om varför man väljer det ena eller det andra. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i par. Material: Talkort i A6-format, kort med ämnen: Tv-spel eller badhuset? Vad skulle du göra om..? » Retorik i skolan. Detta är en kom-igång-övning med syfte att skapa ett gott klimat i gruppen.

Vad skulle du göra om..? » Retorik i skolan

Grundövningen går bra att göra med yngre elever, medan varianten passar bättre med elever som är något äldre. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen. Material: Lappar i två färger, ca A6-storlek. 185600 1 Retorik kopieringsunderlag. 185598 1 Retorik ovningar.

Resonera

Kooperativt Lärande - Fyrstegsrakten. Lektion_9-10.pdf. #talasomTED. Lista över svenska idiomatiska uttryck. För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck

För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. B[redigera | redigera wikitext] Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa.

Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Talesätt. Kroppsspråket, avsnitt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Kroppsspråket, avsnitt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Checklista. S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in!

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi

Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan.