background preloader

Retorik & muntlig framställning

Facebook Twitter

Muntlig framställning

Tal. Tala somTED. Retorik – konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik – konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan.

Talanalys Vad är talares syfte – är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan. Arbetsmodell. Varför retorik? Retorik – Konsten att övertyga. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har.

Retorik – Konsten att övertyga

De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Retorik - konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik - konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare. Personlig utveckling.

Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare

Arbetar du som chef? Hur duktiga och engagerade medarbetare vill du ha? Retorikens partesmodell. Partesmodellen är...

Retorikens partesmodell

Intellectio (förståelse) Här analyserar man sin talsituation för att få grepp om uppgiften. Vad är till exempel syftet med talet och vilka är det som utgör målgruppen? (OBS. Inte en del av den ursprungliga partesmodellen) Inventio (uppfinnande) Här tänker man ut vad talet ska innehålla. Dispositio (disposition) Här ordnar man innehållet i sitt tal. Elocutio (utsägande) Här sätter man ord på sitt tal. Retorik : Övningar för gymnasiet. Retorik – rätt att tala, vett att lyssna. Checklista. S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser.

Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat. Övningsuppgift talanalys. Arbetsmaterial - Talkonsten. Tala ut!: Världens bästa tal och en och annan groda. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor.

Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå.

De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Utöver detta gjorde vi lite olika intresseväckande övningar före det formella bedömningstillfället som syftade till att ge återkoppling till mig om var eleverna befann sig i relation till målet. Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation. Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd (född Bergqvist) och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt.

Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation

Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas med att övertyga sin pappa om att få höjd veckopeng? Samuel hälsar också på hos språkröret Gustav Fridolin i riksdagen och får tips på hur man ska göra för att få andra att lyssna på det man tycker är viktigt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp.

DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Churchills tal var planerade in i minsta detalj. Det finns ett glamoröst skimmer kring Winston Churchills liv och personlighet.

Churchills tal var planerade in i minsta detalj

Att manisk flit och ett närmast tvångsmässigt kontrollbehov skulle ha utgjort viktiga förutsättningar för hans talekonst passar liksom inte in i bilden. Han föddes in i den brittiska aristokratins högsta skikt och blev redan i unga år både krigshjälte samt ”kändis” i egenskap av författare och journalist. Han gjorde snabb politisk karriär och hade genom familjens kontakter självklar tillgång till en rad ledande personer inom den sociala, ekonomiska och politiska eliten.

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Den retoriska arbetsprocessen partesmodellen. Tala så andra lyssnar. Kroppsspråket, avsnitt. Retoriska stilfigurer.