background preloader

Start - Bedömningsportalen

Start - Bedömningsportalen

https://bp.skolverket.se/web/thv

Related:  kristinaklemptBfl och annat om lärande1Bedömning

När normen är varje man för sig själv - Förstelärare i Svedala Kaos!Jag ska byta skola! Kul! Grundskolan Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Kritiskt tänkande Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande. Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz Här tänkte jag försöka samla specifika digitala resurser som kan användas i engelskundervisningen i de grupper där man har lite extra behov av att förse eleverna med mer individanpassade övningar på olika nivåer. Den här sidan är alltså ett komplement till den ”stora” länksamlingen för engelska som du hittar i menyraden under ”Länksamlingar” högst upp på den här sidan. Där hittar du också en länksamling över digitala verktyg.

Snapsvisor till kräftskivan - Mitt kök Snapsvisor gör kräftkalaset så mycket roligare! Smakar inte snapsen så gott så är det i alla fall alltid kul att sjunga. Här kommer några snapsvisor som passar utmärkt till kräftskivan eller kräftkalaset! Värm upp rösten och ta i! Här hittar du också recept på hur du kan göra egen snaps. Melodi: Blinka lilla stjärna Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig, ändå är ämnet ständigt uppe till debatt. Hur ska vi tänka när det gäller det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Där bedömningen är en förutsättning för lärandet är betygen ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar.

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling av John Lovén Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande. För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser. Korkad debattör! Det här blogginlägget handlar om språkforskaren Lars Melin som har skrivit ett debattinlägg om läsning i Dagens Nyheter. Inlägget är högst begränsat och visar en brist på kunskap inom läsinlärning och dessutom att Melin befinner sig långt ifrån klassrummet och dagens skola. Ibland upphör jag inte att förvånas.

Mitt Flippade Klassrum Tänkte avsluta veckan med en reflektion kring en händelse som inträffade igår. En av de nya klasser som jag tagit emot inför höstterminen börjar mer och mer förstå vilken arbetsinsats som krävs av eleverna i mitt flippade klassrum. I mitt klassrum så lägger jag all tid på att fokusera på förmågorna, för att träna det eleverna sedan blir bedömda i. Två av de förmågor vi arbetar mycket med är den kommunikativa förmågan och analysförmågan. Som jag skrivit i tidigare inlägg så är min uppfattning att alla förmågor är tätt sammanlänkade, för att kunna ha ett underbyggt resonemang så måste du kunna analysera fakta, fundera kring likheter och skillnader, jämföra och dra slutsatser. Detta kräver hård träning och denna träning möter givetvis motstånd.

Kunskapsöversikter + konkretisering – pedagogKrstd Steg 1. Väcka lusten och nyfikenheten att lära. Dessa sociala medier med sina Facebook-grupper samt de böcker som man läser av faktiska undervisare. Det hjälper en verkligen att få igång hjärnkontoret och vara positiv till det samtidigt. Måste tillägga att ett par ”idoler” de senaste dagarna påpekat att istället för ett introducera ett lärandemoment med vad vi ska lära oss, hur vi ska göra det och sedan varför. Så kan man väl börja med VARFÖR? Elevers självständiga arbete fördjupas av formativt anslag I sin avhandling Project work and critical thinking belyser Anders Eklöf, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, elevernas arbetsprocesser i projektarbeten och andra självständiga arbeten. Speciellt har Eklöf studerat hur eleverna förhåller sig till dessa arbetsformer och lärarnas förväntningar, krav och bedömningspraktiker. Anders Eklöf

Related:  English