background preloader

Start - Bedömningsportalen

Start - Bedömningsportalen

https://bp.skolverket.se/web/thv

Related:  kristinaklemptBfl och annat om lärande1

När normen är varje man för sig själv - Förstelärare i Svedala Kaos!Jag ska byta skola! Kul! Appar - med möjligheter Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. Start - Bedömningsstöd I bedömningsportalen finns en del bedömningsstöd som är skyddat av sekretess eller upphovsrätt. Åtkomst till de skyddade bedömningsstöden kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen Du hittar just nu stöd för bedömning i dessa ämnen på grundskolenivå: Bild Biologi Engelska Fysik Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Grundskolan Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Multitasking Vi sms:ar när vi går över gatan, vi kollar mejlen när vi står i kö och när vi äter lunch med vänner kollar vi vad våra andra vänner gör på sociala medier. Vi använder oss av våra smarta mobiler så snart vi har lite dötid. När vi sysselsätter oss med våra smarta mobiler samtidigt som vi gör andra saker lurar vi oss själva att tro att vi multitaskar. Gymnasieskolan Det finns bedömningsstöd i flera kurser på gymnasial nivå: Biologi 1 Engelska 5 och 7 Fysik 1 och 2 Historia historia 1a1 och 1b Idrott och hälsa 1 Kemi 1 Matematik 1a och 5 Moderna språk 2, 3 och 4 Samhällskunskap 1a1 och 1b Svenska 1, 2 och 3 Svenska som andraspråk 1 och 3 Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

Bedömningsstöd i matematik Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Kritiskt tänkande Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande. Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop?

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling & taluppfattning Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att stödja läraren i att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Snapsvisor till kräftskivan - Mitt kök Snapsvisor gör kräftkalaset så mycket roligare! Smakar inte snapsen så gott så är det i alla fall alltid kul att sjunga. Här kommer några snapsvisor som passar utmärkt till kräftskivan eller kräftkalaset! Värm upp rösten och ta i! Här hittar du också recept på hur du kan göra egen snaps. Melodi: Blinka lilla stjärna Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig, ändå är ämnet ständigt uppe till debatt. Hur ska vi tänka när det gäller det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Där bedömningen är en förutsättning för lärandet är betygen ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar.

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling av John Lovén Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande. För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser.

Related: