background preloader

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin eg...

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin eg...
Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Related:  Svenska

SprÅkhistoria språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden. Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. I allmänhet går förändringarna inte fortare än att språket är sig ganska likt under en människas livstid. Men på några århundraden blir förändringarna stora, och efter några årtusenden är nästan allt annorlunda. Inom språkhistoria studerar man hur och varför förändringarna sker och vilka resultat de får. Nutida språkhistoria ägnar stor uppmärksamhet åt sambandet mellan språklig variation och språklig förändring och åt samspelet mellan samhällsförändring och språkförändring.

Bedömningsstöd i engelska för årskurs 7-9 Som stöd för bedömning i ämnet engelska finns tre material. Dels ett diagnosmaterial för årskurs 7–9, dels ett material som kommenterar kunskapskraven i ämnet. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i engelska är konstruerade. Det finns även ett material som ger stöd för bedömning av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. Diagnosmaterial för årskurs 7-9 Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som ska kunna användas av lärare under grundskolans årskurser 7–9. Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Diagnosmaterialet finns att ladda ner från Skolverkets bedömningsportal från september 2014. Europeisk språkportfolio Skolverkets bedömningsportal Så får du tillgång till Skolverkets bedömningsportal Digital läsning i engelska i årskurs 7–9 Skolverkets bedömningsportal

”Förr eller senare exploderar jag” Hazel och Gus möts på en samtalsgrupp för cancersjuka och blir tämligen omgående kära. Den här filmatiseringen av en kioskvältande ungdomsbok med samma titel handlar om deras sockersöta relation, som kontrasteras mot deras kamp för att hitta någon slags mening med sina antagligen korta liv. Cancer på film är ingen lätt genre. ”Förr eller senare exploderar jag” vill också nå dit. Visst alstras en del ögonsekret. Däremot är man ansvariga för det grava charmkomplexet och den poserande tonen som förtar stor del av allvaret.Shailene Woodley och Ansel Elgort (syskon i ”Divergent”) jobbar bra men är sämre regisserade. ”Förr eller senare exploderar jag” är nedtyngd av det förutsägbara och sentimentala, vilket inte är så mycket att förvånas, eller ondgöra sig, över - det är ju trots allt ett snällt amerikanskt ungdomsdrama. Men ändå. Och sen klampar nästa klyscha in. ”Vi kan inte svenska”, säger ungdomarna. ”Vem fan kan svenska!?”

Så bra är Förr eller senare exploderar jag av Josh Bonne KÄRLEK Hon och han, tonåringar som möts. Kärlek, eller åtminstone en gnista, vid första ögonkastet. Men allt är inte som vanligt. Hazel har cancer. Först i sköldkörteln, på senare år har det spridit sig till lungorna. Han har haft cancer och amputerat ett ben, men besöker stödgruppen tillsammans med sin kompis som har cancer i ögonen. Augustus försöker se ljust på livets möjligheter och charmar Hazel med sin optimism. Hazel är berättaren, och hon är en smart och underhållande iakttagare. De 18-åriga ungdomarna har drömmar och försöker genomföra en del innan det är försent. Tankar om liv och död. Ung kärlek och dödlig sjukdom. Att utveckla sitt skrivande | Mitt öppna klassrum Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande. Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Matris för själv- eller kamratbedömning Du kan gärna använda denna matris för att kunna bedöma ditt eget arbete innan du lämnar in ditt arbete. Varför kamratbedömning? Det finns flera orsaker. Sen i sig är det ett kunskapskrav och ingår i svenskans läroplan.

The big Five by Saba Malekpour on Prezi Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt "Det här arbetsområdet har verkligen förändrat min syn på grammatiken. Från att vara något nödvändigt ont som man inte har någon större nytta av (vad hjälper det att jag vet att det ordet är ett substantiv eller ett adjektiv) till något som man kan använda till att verkligen förbättra sitt skrivande. Om jag hade ändrat på de saker som jag skrivit att jag borde förbättra i min rapport så hade den garanterat blivit mycket bättre och nu kan jag arbeta så med framtida texter vilket borde göra mig till en betydligt bättre skribent. Så man kan säga att det här arbetsområdet kopplat ihop grammatik och språk, något som tidigare känts som två skilda saker.” Så här skrev en av mina elever i Svenska 2 i avslutningen på en grammatikrapport som utgjorde slutuppgift för momentet i kursen. Katarina utgår i sin undervisning ifrån en måltext som hon sammanfattat utifrån en text om typiska drag i formellt språk som finns i rättningshäftet av nationella provet i Svenska 3.

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… | Malins PPlugg Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna. Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok. Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske. Men så här blev min matris:

Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning Barbro Westlund menar att en expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika strategier och väljer strategi beroende på läsningens syfte och texttyp. Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. Lässtrategier ska vara så förankrade hos eleverna att de kan plocka fram dem närsomhelst de kommer i kontakt med olika texter oavsett genre. I En Läsande klass har vi använt ett annat begrepp för denna expertläsare, nämligen ”stjärnläsare”. ” Stjärnläsare” blir man alltså inte då man behärskar ett givet antal strategier utan när man låter lässtrategierna samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när hon/han inte förstår och har då olika verktyg/strategier att ta till. Vår studiehandledning vilar på tre ben; högläsning, strategier och dialog där texten och textens innehåll är det viktigaste.

Related: