background preloader

Alignmentplanering

Alignmentplanering
Related:  kristinaklemptPedagogik

Doodle - boka in utvecklingssamtal! Enkelt, snabbt och i tvåvägskommunikation. Som lärare gäller det att vara effektiv med den tid man har och det är inte alltid lätt att ta hänsyn till att föräldrar inte kan/vill komma när man själv har tid, för att kunna i så stor mån som möjligt hålla sig i sin arbetstidsram. Jag har upplevt att det ofta blir ombokningar, avbokningar och uteblivna möten när föräldrar inte är delaktiga i tidsbokningen. Inte så många, men tidstjuv nog om man tänker efter. Har nu senaste åren testat olika sätt att få föräldrar att vara delaktiga i mötesbokning, utan att det ska innebära mer arbetstid för mig; Har givit bestämda tider med hänvisning till att de ska byta med varandra, ett gruppmail med tider där de får vara först till kvarn i mailtråd, papper hem med möjlighet att kryssa i de tider de kan (men då fick jag ägna tid till att sammanställa) osv... Men för ca 1,5 år sen testade jag tjänsten doodle.com. Tjänsten har två olika funktioner; "skapa tidsförslag" och "gör ett val" Jag har använt mig av tidsförslag när jag bokat utvecklingssamtal.

O/LIKA – ett ämnesövergripande arbete | Förstelärare i Svedala Ämnesövergripande arbete om allvarliga saker på ett lustfyllt sätt utifrån ”Billy Elliot” Efter vår spännande rundtur bakom scenen på Malmö opera leder vår guide ut oss till den stora trappan i foajén. Där står de och väntar på oss – fem killar i ungefär samma ålder som eleverna själva. Skillnaden är att dessa killar under ett års tid förberett sig för att spela huvudrollerna i musikalen Billy Elliot. Våra elever från åk 4 på Kyrkskolan i Svedala får nu chansen att peppra killarna med frågor. Vid vårterminsstarten rullade vårt tematiska ämnesövergripande arbete med Kyrkskolans fyror igång. “Billy växer upp i en engelsk gruvstad i förfall. Kärnan i berättelsen är att att våga följa sin dröm och därmed utmana omgivningens förväntningar. Vi formar vår pedagogiska planering och förenar religion, samhällskunskap, svenska, engelska, musik, bild, slöjd och idrott. Det reflekteras över materialval och färger, reklam analyseras, det musiceras och diskuteras. Varför jobba ämnesövergripande? 1. 2.

pedagogisk planering Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst? Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig. Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig. Att återkoppla lärandet är en naturlig del i formativ bedömning för att ge eleverna rätten att äga sitt eget lärande. Vad kan då framåtsyftande återkoppling vara? Elevledda samtal

Att släppa taget om läroboken i engelska | Förstelärare i Svedala Redan i åk 4 började vi en medveten satsning på att digitalisera undervisningen genom att använda Google Classroom. I engelska hade vi då ett digitalt klassrum där jag utvidgade det kapitel som vi utgick ifrån, vi jobbade även med annat centralt innehåll än det som fanns i läroboken. Under vårt tematiska arbete med Billy Elliot projektet, som jag tidigare bloggat om jobbade vi på engelsklektionerna utifrån youtubeklipp från filmen och textutdrag ur boken. På British council finns det en guldgruva av metodtips att ösa ur. När vi skulle starta upp höstterminens arbete kändes det som vi var mogna att släppa läroboken. Min ide var nu att föra över detta till engelska. Under större delen av min lärargärning har jag använt engelsk skönlitteratur i undervisningen, min stora inspiration till detta kommer ifrån en kurs jag gick för många år sedan, “Autentisk litteraturläsning på mellanstadiet” ledd av Claire Potter och Bo Lundahl på lärarhögskolan i Malmö. Att diskutera: Boktips: av Bo Lundahl

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig. Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Kamrater kan hjälpa varandra"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet.

Bygga strategier för lärande | Gränslöst digitalt lärande Att lära känna nya elever tar både tid och energi. I år fick jag tre nya grupper och bara att lära sig alla namnen har tagit kraft. Därför kommer terminens första blogginlägg inte förrän nu. Den här terminen har vi SO-lärare på skolan planerat en gemensam uppstart med en tvåveckors metodkurs. Idén föddes när vi satt och sambedömde de nationella proven i samhällskunskap. Jag började med övningen i att jämföra. Vi vill även avdramatisera användandet av inlästa läromedel. Vi övade även på studieteknik och att sammanfatta en längre text genom att bara plocka ut det viktigaste. En övning gick ut på att utveckla resonemang. När eleverna hade utvecklat olika resonemang så fick de även träna på att underbygga dem. Bilden med språkstöd för att underbygga resonemang har jag gjort i Piktochart och ni hittar den här.

Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun Om ett år är det skarpt läge för skolorna. Då träder de nya skrivelserna kring skolans digitalisering i kraft och ingen kan längre säga att jag ”tror inte på IT i skolan” eller jag ”vill inte jobba med IT”. Uttalande som ”papper och penna slår IT alla dagar i veckan” kan de som gillar slänga i papperskorgen. 2018 ska digitaliseringen in i skolan vare sig du vill eller inte. Jag vill dock poängtera att bildning och böcker fortfarande är lika viktigt och ni som brukar läsa vad jag skriver vet att mina elever läser mycket skönlitteratur. Jag menar precis som det står i tweeten att: I regeringsbeslutet kring förändring av förordningen (SKOLFS 2010:27) om läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet kan du under kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer läsa: att läraren ska: [..] organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling När jag skriver denna text befinner jag mig på en språklärarkonferens i Bologna.

Engage Now - Student Interactions - teacher heath Do you hear your students say things like: "No! That's Wrong!" "What are you talking about?" "Stop being so bossy!" Students Learn MORE when they discover new ideas from each other. I created 4 posters to hang on the wall, model, practice and constantly refer to during lessons. PROBLEM 1: Students weren't LISTENING to each other: First and foremost, I created a list of things that I wanted to 'see and hear' my kids doing that showed they were LISTENING to each other. PROBLEM 2: Students weren't STATING their thoughts clearly: Then, I created a list of idea 'stems' that would encourage students to use evidence to back up claims - this way, other students can see why a student made a claim. PROBLEM 3: Students were ARGUING and DISAGREEING: I created a list of 'respectful' ways to disagree. PROBLEM 4: Students weren't ASKING EACH OTHER FOR CLARITY: This was so weird to me. Here's a Music Video that shows each of the 4 topics in the posters:

Anne-Marie Körling Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska. Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd. Ett råd som jag gett många gånger tidigare är att skaffa Pearltrees.com för att spara och kategorisera webbsidor. Sammanställningen nedan är inte i rangordning, utan i den ordning som de efterhand dök upp i facebookgruppen. Råd och tips till er som har talovilliga grupper: Varken punktlista eller numrering fungerade att använda i bloggen, därav att det ser lite rörigare ut. Arbeta med cirkelmodellen även när det gäller tal. Visa en bild för eleverna. Speedtalking. Beskriva bilder. Sara

Calles kreativa sidor | Om skolans kreativitetsupdrag

Related: