background preloader

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv
Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror! De flesta lektionerna jag var med på satt eleverna stilla i stort sett hela tiden. Related:  Blandade sidor med länkar och tips

The Leading Source Of Free Stock Photos - freeimages Vilka elever planerar du för? ”Det finns en tendens bland både lärare och rektorer /…/ att dela in eleverna i ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad de presterar i olika ämnen. Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev förväntas klara av. ” (ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap) Låt oss utgå ifrån att det finns olika prestationsgrupper i våra klasser. Hur kan vi då använda denna kunskap till vår fördel när vi planerar vår undervisning? Alla lärare vet att de har elever som har olika lätt för att nå målen och vilka dessa elever är, men varför planerar vi inte undervisningen utifrån den kunskapen? ”24 av 40 skolor i kvalitetsgranskningen anpassar inte eller bara delvis undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Att diskutera Vika anpassningar brukar du göra för att stödja och utmana elever som har svårt respektive lätt för att nå undervisningsmålen?

Att äga sitt lärande Pedagogiskt Centrum genomför just nu en kurs i bedömning för lärande på Högskolan i Halmstad på uppdrag av RUC (Regionalt Utvecklingscenter) Deltagarna är lärare från olika skolor i Halland och de undervisar på olika stadier, från år 3 till gymnasiet. Deras uppgift under andra tillfället var att ta med sig elevuppgifter/lösningar som respresenterade olika kvaliteter i kunskapskraven och diskutera progressionen och skillnaden uppgifterna emellan, i syfte att diskutera hur man kan arbeta med elevexempel i skolan och vilka vinster man kan se med det. Här nedan följer lärarnas blogginlägg där de synliggör sitt eget lärande genom olika exempel och perspektiv men också syftet och vinsten för eleverna. Var så goda; läs, njut och bli inspirerade av ett gäng mycket kloka lärare. Att äga sitt lärande – bedömning för lärande Först och främst så handlar det om motivation. I de lägre årskurserna finns motivationen.

bloggar.ur Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Medverkar gör lärarna Terese Cannehag Berglund och Ola Lindgren samt Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se När live-iscensättningar är som bäst uppstår omvälvande möten mellan människor i samma rum (!) Parallellt med detta upplever jag att det uppstått en brist på etik och empati i samhälle och skola. Workshopen bygger på teater och textarbete men vi funderade från start på hur vi skulle nå de ungdomarna som inte gillar teater. På så sätt kom Make Happy! Jannike Grut Jag hade förmånen att få tillbringa en dag tillsammans med Terese Cannehag Berglund och Hugo Wester när vi diskuterade tolerans i Lärlabbets studio. Läs mer

9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle The use of word clouds in the classroom is a powerful way to really get through to visual learners. The details about the following nine word cloud generators will give you a fair idea how, as an educator, you can get the best out of them. A quick note: Wordle is quite easily the most popular word cloud generator out there. It’s free and easy to use. It does require Java though so Chrome users might have some trouble. In any case, this article focuses on non-Wordle options you should know about. Tagul Several features that do not figure in Wordle are incorporated in Tagul.For example, you have the option of choosing personalized shapes and multiple fonts to be used in your cloud. ABC Ya This application is very much like Wordle and operates the way Wordle operates. Tag Crowd This application gives you access to see frequency of words. Word It Out Word It Out helps create word clouds from any text, similar to the way Wordle does. Make Word Mosaic Wordsift TagCloudGenerator You Are Your Words

Notera - ett sätt att öka kvaliteten Att arbeta med noteringar som verktyg var en av de allra första metoderna vi mötte i Mattelyftet. Då tyckte jag att det var svårt att få till det och de flesta lektioner där jag tänkt göra noteringar slutade med ett tomt anteckningsblock. Jag har nu provat detta vid upprepade tillfälle och börjar se stora vinster med att notera. Även om jag fortfarande kommer ut med ett tomt block då då. På lektionen jag ska beskriva skulle min årskurs ett pynta klassrummet. Varför skulle vi göra det? Alla girlanger skulle innehålla 100 ringar och bygga på ett upprepat mönster. Eleverna hade fullt fokus på uppgiften och tyckte det var väldigt roligt att få pynta klassrummet. Följer vi mönstret? Hur lång är den egentligen? Jag hade förberett frågor som jag hade med mig och ställde till de olika grupperna. Några av frågorna som jag ville att grupperna skulle fundera över: Hur skulle ert mönster kunna fortsätta? Rasten närmade sig och jag fick lova att vi skulle pynta färdigt efter rasten. Vi tränade på:

EclipseCrossword - the fast, easy, and FREE way to create crossword puzzles i... The Language Menu - A webportal for teachers

Related: