background preloader

Mitt öppna klassrum

Mitt öppna klassrum

Läs- och skrivwebb - Läsa & skriva Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin 2006). För att kunna se filmerna på vår webbplats krävs att du har Flash Player version 8 eller nyare installerad på din dator. Läsläget i världen År 2000 fanns ca 104 miljoner barn som inte gått i skolan och 862 miljoner vuxna som inte var läs- och skrivkunniga. Samhällsuppdraget I läroplanen för förskola och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet finns förskolans och grundskolans nationella mål med avseende på barns tidiga läs- och skrivutveckling presenterade. Skriftspråksutveckling Fortbildning

Related: