background preloader

3. Grundläggande frågor och begrepp

3. Grundläggande frågor och begrepp

drun Erickson - Göteborgs universitet Ursprungligen lärare i språk. Numera universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, samt docent i pedagogik med inriktning mot kunskapsbedömning. Projektledare för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med ELF, den engelska delen av det svenska Högskoleprovet. Medverkat och medverkar i ett antal nationella och internationella projekt kring språk och bedömning. President i EALTA, European Association for Language Testing and Assessment. Undervisning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå samt i högskolepedagogik. Mitt forsknings- och utvecklingsintresse rör bedömning av språklig kompetens - hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. Länkar till forskningsmiljöer och projektLärande och bedömning i språk, LBSNationella prov i främmande språk, NAFSEuropean Association for Language Testing and Assessment, EALTA

Related: