background preloader

Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet

Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet
Related:  ankimartnellLärare

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive | Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Det andra förslaget på mappstruktur nedan utgår från en tanke om effektivisering och tidsbesparing och passar bäst när man som lärare undervisar flera klasser/undervisningsgrupper i samma kurs. I båda förslagen ovan utgår jag från ett uppläggg där man som lärare bygger en lättnavigerad och tydlig mappstruktur, men låter eleverna skapa sina egna inlämningsmappar som de delar med enbart dig som lärare.

John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero" “Homework in primary school has an effect of around zero”, says Professor John Hattie. But what does really work in education, schools and classrooms around the world? Every week Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education, like Sugata Mitra, Sir Ken Robinson and the headmaster of Eton College Tony Little. In August John Hattie, Professor of Education at the University of Melbourne, was her guest at BBC Radio 4. John Hattie about class size “Well, the first thing is, reducing class size does enhance achievement. John Hattie about public vs private schools “Here in England, if you take out the prior differences from going to a private school where they tend to get parents who choose, as oppose to them sent to the local school, they tend to get a brighter student, you take that out, there’s not much difference. John Hattie about homework “Homework in primary school has an effect of around zero. John Hattie about streaming

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online. Google offers some of the highest-quality resources on the web to meet all your study and teaching needs, and all you need to access them is an internet connection. The Google Docs collection provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. But besides the basic features, there are lots of little tricks and hacks you can use to make your Google Docs experience even more productive. Ed note: This is an older post, so some of these features or links may be out of date. Keyboard Shortcuts Navigate your documents and screen a lot faster when you use these keyboard shortcuts for formatting and more. Productivity Hacks These hacks will make your Google Docs experience even more efficient and streamlined. Features & Tools Collaboration Organization

Micke Gunnarsson Kära elever, lärare och alla ni andra…ni är inte välkomna tillbaka! Hej på er efter ett långt sommaruppehåll! Inser att min rubrik kanske inte känns så välkomnande, ber om ursäkt för detta men jag kommer snart till poängen. För det är ju så klart suuuuperviktigt att känna sig välkommen. Jag hoppas att du gör det på din arbetsplats efter ledigheten eller egentligen önskar jag att du känner den känslan varje dag. Vad tänker du hitta på som gör att barnen när de kommer hem efter första skoldagen och känner att fjärilarna i magen lugnat ner sig en smula, berättar med yoga gester vid middagsbordet hur jäkla välkomna de kände sig denna dag. Jag hörde en kvinna vid disken på campingen säga: – Med tanke på all den ångest man känner inför jobbstart så borde man skita i att ha semester. Oj! Visst är det gott att kunna tillbringa tid med varandra, sig själv, solen, vänner, böcker….njuta av att vara oplanerad. Men ska vi välkomna dig tillbaka då? Som jag brukar skriva när det gäller utbrändhet. /Micke

10 ways I use Google Forms in my tablet classroom Image courtesy of TBR Mohamed El-Ashiry takes a look at ways of using Google Forms in the classroom. I am one of Google Forms‘ biggest fans! I have many reasons to love the service, and I use it in many different ways. While there have been many other advantages, the biggest advantage of using Google Forms in my classroom is being able to give students immediate feedback. In my classroom, students have had tablets (iPads) for two years now. 1. Student self-assessment is a very powerful tool in any classroom. 2. Peer-assessment also plays a critical role in any classroom. 3. In my classes, whenever I assign the students a major assessment task, I show them them the rubric that will be used to assess their work. 4. Google Forms has been a great way of documenting student merit points and rewards for positive behaviour. 5. Teachers are required to maintain evidence of any professional development they undertake. 6. I have created several reflection forms for students to use in my classroom.

cillalrare | En blogg om skolan Google Docs: Mark As Graded - Teacher Tech When assessing student work done in Google Docs it can be a challenge to know which student documents you have looked at and which ones you still need to look over. When looking in my Google Drive folder with student work I need a system for looking at the titles of the files in Google Drive to see what the status is. Karen Hogan (Click Here) came up with a system for modifying the title of the document to append it with “Graded” or another status. I have been playing around with Google Apps Script this week. I wrote a script that will append the end of the document title with the grading status of the document. Currently this is a script that is bound to the document. Try out the script by going to In order for this script to be installed on student documents it needs to be part of the template you provide students. Copy Document Make a copy of the template and delete all the text on the page. Share Document

En skicklig lärare | Fredrik Sandström I höstas diskuterade jag med några kollegor om vad som kännetecknar en duktig lärare. Resultatet av diskussionen? Ja, att vara lärare och bli en skicklig sådan är en komplex historia. Det är kanske därför yrket kan kännas både som en enormt stimulerande utmaning och stundtals som mission impossible. Krydda arbetsdagen, en livesändning som är i ständig rörelse, med en elev som mår dåligt, en annan som hamnat i en till synes olöslig konflikt, kollegor som pockar på ens uppmärksamhet och en begynnande förkylning så blir uppdraget ännu mer utmanande. För några år sedan lyssnade jag på Kent Hedevåg som liknande kunskapen om yrkets komplexitet vid bergsklättring. Yrket är enormt komplext och när man lär sig mer inom ett område får man gå tillbaka och revidera uppfattningar inom ett annat. För egen del brukar jag sätta upp delmål för att inte se hela berget och därmed knäcka mig själv. Elevinflytande. Hur ser din topp tre ut?

Google Classroom - Grade the Folder - Teacher Tech Something I am very curious about is if kids at the front or the end of the alphabet have an advantage when it comes to digital grading. Let’s be honest, we do not grade the top of stack of papers the same as the bottom. The stack of papers was not in any particular order though. Digital work is pretty much always in alphabetical order. The kids with a last name of A are getting feedback more quickly. I usually do not have time to give feedback to all students in one sitting. After making a copy of the template, go to Google Drive and locate the “Classroom” folder. The folder id is the sequence of numbers and letters in the URL after the “ Locate “Grade the folder” in the Add-On menu. This will open up a sidebar. This will prompt you for the folder ID. The bottom button in the sidebar will randomize the document list. A link to each document is in column C. Copyright secured by Digiprove © 2015

Steinberg: ”Så skapar vi bättre villkor för lärarna” I den nya boken ”Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik” sätter John Steinberg – lärarfortbildare, skolforskare och författare – den svenska skolan och landets lärare i centrum. För att skolan ska lyckas bättre med att utbilda landets elever måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. – Läraryrket är ett artistyrke. Men lärarna håller på att förvandlas till byråkrater, säger John Steinberg till Skolvärlden. Han menar att situationen i dag är ganska illa. – Det första är en övergång från extern motivation – att alla andra bestämmer vad man lär sig, hur man lär sig, och av vem – till intern motivation. Varför måste lärarnas få en mer professionell frihet i att utforma undervisningen? – Läroplanen är uppbyggd med hierarkisk ordning, men hjärnan är uppbyggd associativ med att den ena tanken leder till nästa tanke. John Steinbergs tes är att man håller på att förminska lärarnas möjlighet till att vara spontana.

Google Drive Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Det andra förslaget på mappstruktur nedan utgår från en tanke om effektivisering och tidsbesparing och passar bäst när man som lärare undervisar flera klasser/undervisningsgrupper i samma kurs. I båda förslagen ovan utgår jag från ett uppläggg där man som lärare bygger en lättnavigerad och tydlig mappstruktur, men låter eleverna skapa sina egna inlämningsmappar som de delar med enbart dig som lärare.

Nationella proven lyfter fram lydnad I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen. Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Skolinspektionen, den granskande myndigheten, är visserligen införstådda med detta men finner det ändå värt att ifrågasätta avvikelser. Nationella prov finns därför att det råder en stor misstro mot lärares förmåga att bedöma och en stor övertro på ett provs förmåga att bedöma. Så vad mäter då proven? gymnasielärare i svenska och religionskunskap

Related: