background preloader

#frågebatteriet

#frågebatteriet
#frågebatteriet hänger runt min hals. Frågebatteriet följer mig hela dagarna för att jag ska vara medveten om hur jag ställer frågor. Till eleverna. När jag möter vuxna frågar de nästan ingenting. Related:  UtvärderingBFLMetoder

Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? untitled Seven Things I Learned in Seven Years This EFL lesson is designed around a short film by Maria Popova and her reflections on what she has learned since she set up her wonderful website Brain Pickings titled Seven Things I Have Learned in Seven Years of Reading, Writing and Living. Students speculate on a photo, read a short article, watch a short film, talk about the points made in the film, and read the transcript of the film. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) Learner type: Teens and adults Time: 90 minutes Activity: Speculating on an image, reading an article, watching a short film, speaking and reading a transcript Topic: Leading a creative life Language: Abstract nouns Materials: Article, short film and transcript Downloadable materials: seven things lesson instructions maria popova article seven things transcript Support Film English Film English remains ad-free and takes many hours a month to research and write, and hundreds of dollars to sustain. Step 1 What type of person do you think she might be?

Coniuncti forte - tillsammans starka Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som under vårterminen skulle vara gemensamma för Roslättsskolans och Kyrkskolans personal samt handla om bedömning. De skulle även vara en fortsättning på kommunens gemensamma konferens Betyg och bedömning som vi hade i november. Tankarna snurrade igång direkt, men jag hade svårt att hitta en bra struktur och den röda tråden inföll sig aldrig. Frågor jag brottades med var bland annat att hitta en gemensam nämnare för att knyta samman två skolors utvecklingsarbete och hitta ett innehåll som motsvarar behovet på båda skolorna? Det finns så mycket att fördjupa sig i, men så få tillfällen alla är samlade. Jag och min biträdande rektor satte oss ner för att strukturera upp våra respektive tankar och analysera våra skolors behov. Kommunens utvecklingsstrateg presenterade en mötesstruktur för oss som heter TLC (Teacher Learning Community) och passar för ett 90 minuters långt möte. Att diskutera

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket. Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar. En sönderklippt debattartikel – fungerar bra på en 1-1-skola! När mina tvåor skulle skriva egna debattartiklar för ett tag sedan märkte jag att de var otroligt engagerade och insatta i de ämnen de skrev om. Idén till uppgiften har jag fått ifrån programmet som jag skrev om ovan, och uppgiften fungerar verkligen utmärkt på gymnasieelever också. Från kreativ och lekfull övning till språkligt utmanande diskussion Återkoppling till både mig och eleverna En stor vinst med den här övningen är att tävlingsinstinkten kopplas på vilket får eleverna att skärpa sina sinnen, fokusera och vara uppmärksamma.

untitled Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Eftersom hjärnan inte tycker om att tänka men gillar att lösa problem så börjar jag med en övergripande fråga som är tänkt att sätta igång hjärnan och skapa fokus och intresse: Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? Vi som jobbar med pedagogisk verksamhet ska enligt lag och läroplan arbeta utifrån ett salutogent perspektiv. Vi specialpedagoger brukar tänka att det finns två huvudperspektiv som märks i skolan, det relationella och det kategoriska. Min son Hjalmar är 13 år.

Att utvärdera sin undervisning och synliggöra förbättringsområden Det är dags att utvärdera undervisningen. I alla fallfärdiga min del skriftligt. Jag gör det fortlöpande under terminen men oftast muntligt. Utvärdering av terminen i engelska Utvärdering av terminen i svenska Jag hade förberett den nedan i driven men kommer strunta i att använda den, men vill någon låna den så feel free.

untitled

Related: