background preloader

5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress

5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress
Is your students' writing all over the map? You likely have some some students struggling with basic mechanics and others working on their authorial flair. Here are five strategies for assessing a wide range of writing skills fairly and easily. Equally important, this approach will also save you hours of grading time. (It's time to take more of your weekend back!) X Marks the Spot Too often we teachers grade papers as if we are preparing a manuscript for publication. Incorporate Student Reflection Rather than viewing assessment as something only teachers do, have students complete a self-assessment. Looking for more?

Fonetik med iPad och dator I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift. Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC. I appen fick eleverna på egen hand försöka förstå vad de konstiga tecknen betydde, några försökte också på eget initiativ skriva egna tecken när de fick orden stavade, vilket är avsevärt svårare. När de hade fått ungefärlig koll på hur man skulle läsa ut dem gick de vidare till kartan med ljuden, där de själva fick klicka fram ljud. Mitt syfte med lektionen: att eleverna ska kunna känna igen fonetisk skrift och kunna få någon vägledning av tecknen.

Översätt - SayHi Translate för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes Strategier – en viktig grund att stå på Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015. Den som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare bör ta sig tid att läsa Lena Börjessons publikation för Skolverket, Om strategier i engelska och moderna språk.

The Best Places To Get The “Same” Text Written For Different “Levels” Having the “same” text written for different levels of English comprehension can be a life-saver for a multi-level class of English Language Learners or for a teacher with a mainstream class that includes some students that are facing other challenges. They can be an important tool for differentiation. But where do you get these different versions other than creating them yourself? Here are a few sources, and I hope that readers will suggest more: Newsela provides several “levels” of the same newspaper articles, along with accompanying online quizzes, that students can read and take. News In Levels offers similar resources, but without the ability to track student progress online. For The Teachers has similar leveled articles available for download. Breaking News English Text Compactor lets you paste text into it and then automatically shares different versions with fewer words. Rewordify is like a super-sophisticated Text Compactor on steroids. And it’s all available for free! Related

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? Nej, det här är inget reklaminlägg. Har du elever som är nyfikna på hur vi går vidare?

Listening strategies | Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) Listening Listening is considered to be the most difficult skill by language learners because we not only have to understand the grammar of the language, but also the speed, pronunciation, intonation and choice of words that the speaker uses. All these factors combined make listening very hard. Luckily, there are some tips and help for you and here I will talk about some strategies to help you become a better listener. Strategies Pre-listening Pre-listening activities are an important part of becoming a better listener. – Think about what you already know before you listen: the topicgenre (news, interview, speech..)the situationthe country in which the language is spoken – Signals such as: “I´m afraid that..” -Connectors such as: although..On the one hand…on the other hand (signals two contrasting ideas) – Sequencers such as: firstly, secondly, next, finally…. , cheese and tomatoes – Pictures and title: can give you clues about the topic etc for the main idea? First, listen for the main idea.

Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith Strategier, strategier, strategier. Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Strategier är något som alltmer kommit att uppmärksammas i diskussionen om språklig kompetens. Så inleder Lena Börjesson sin text ”Om strategier i engelska och moderna språk”, som utvecklar tankarna kring strategiernas plats i kursplanerna Lgr11 och Lgy11. I min tyskaundervisning blir strategierna otroligt tydliga. Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll. Hur gör jag då i praktiken? -Dela upp sammansatta ord för att förstå delar. -Känna igen ord elle delar av ord från andra språk. -Lista ut med hjälp av sammanhanget. -Språkspecifika strategier, i tyska t.ex. att ord med stor bokstav är substantiv eller att bokstäverna t/d ofta kan bytas ut för att hitta liknande varianter i svenska. Eller så här. Makt över sin kunskapsutveckling.

Related: