background preloader

Edward och Skolutvecklingen

Edward och Skolutvecklingen

http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.com/

Related:  Nice sites & blogsSkolutvecklingskolutveckling

De svagbegåvade är tabu i skolan ”Hi all! I have BIF” utropar Chris, en av dem som gillar sidan ”Borderline Intellectual Functioning Group” på Facebook. BIF är den engelska benämningen på svagbegåvade, personer med en IQ på 70-85. Chris, 26 år, berättar att han avskydde skolan. Ständigt denne Hattie Det sveper en megatrend över världens skolor och trendsättaren heter John Hattie, professor vid Melbourne University i Australien. Hattie-trenden började för ett par år sedan när han presenterade den stora metastudien Visible Learning som är baserad på mer än 50 000 studier i fler än 800 metaanalyser som har mätt effekten av olika insatser i skolan. Många är de skolpolitiker, skoltjänstemän och skolledare som studerat Hatties listor för att se vad de ska satsa på och kanske också för att se vad de inte ska göra.

IKT i undervisningen Torsdagar är min lediga dag. Sista veckan i september spenderade jag den på Bokmässan i Göteborg, ett veritabelt Dreamhack för alla bokälskare. På kavajslaget hade jag ett skolpass och med det hade jag fritt inträde på de seminarier som handlade om skolan, vilket var ganska många. Jag strövade först runt på mässgolvet och botaniserade bland alla böcker, spanade på författare och gjorde lite inköp. På eftermiddagen var det dags att gå på seminarierna.

Skolforskning Då de flesta lärare varken har tid eller intresse för att läsa igenom mängder av skolforskning tänkte jag välja ut en del av den forskning som jag tycker att man behöver känna till. Jag plockar ut en del av den viktigaste informationen och om man är intresserad av att fördjupa sig så hänvisar jag till var man kan läsa mera. Först ut är Mackinseyrapporten från 2007 McKinsey & Co How the worlds best performing schools come out on top, 2007 Man har i rapporten försökt hitta gemensamma faktorer som utmärker de länders skolsystem där man når bäst resultat (“better teaching and greater learning”). De tre viktigaste slutsatserna som man drar är följande: Från individuellt till kollegialt lärande @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Välkommen till en bloggserie om kollegialt lärande. I en bloggserie på tre inlägg vill jag belysa VARFÖR utvecklings- och förändringsprocesser bör bedrivas genom ett kollegialt lärande, VAD säger forskningen och HUR man kan initiera och organisera det kollegiala lärandet. Forskning har visat att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas måluppfyllelse. I den svenska skoldebatten pågår en diskussion om tillgången på behöriga lärare, söktrycket och kvaliteten på befintliga lärarutbildningar och i dagarna kom även OECD med sin rapport om den svenska skolan. Den politiska debatten har tidigare präglats av fler nationella prov, tidigare betyg, ordning och arbetsro, högre lärarlöner och mindre administration som en lösning på de sjunkande resultaten i svensk skola.

The Big 5 Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. Nytt tema: Säkerhet och integritet på nätet Nu har vi lämnat programmeringen bakom oss för ett tag. Lektionerna i Digitalkunskap kommer handla om Säkerhet och integritet på nätet, de kommande veckorna. 5 december kommer Marcin de Kaminski till Sjöstadsskolan för att hålla en föreläsning tillsammans med eleverna, öppen för föräldrar, skolpersonal och nyfiken allmänhet. Elevernas förvärvade kunskaper måste delas på riktigt. Min förhoppning är att de kommer lära sig mycket som vi alla har nytta att lyssna på, under de veckor som följer. Tiden är knapp, men vi får använda den väl. Att förstå hur kod fungerar är en baskunskap i det digitala samhället.

Engelska Ett tag hängde jag ganska mycket på Twitter och gav mig in i olika diskussioner med olika lärare. Det var väldigt givande men tog också mycket tid. Nu för tiden är jag bara inne på Twitter då och då för att leta efter undervisningstips och för att sprida mina blogginlägg. Det var där jag såg att @metabolisterna tipsade om en engelskuppgift som handlade om "New Year resolutions". Kollegialt lärande & kvalitet! Ledare inom gymnasieskolan i Malmö hade bjudit in Per Kornhall i vintras för att tala skolutveckling med oss. Många hade redan läst hans bok Alla i Mål och hade höga förväntningar. Per infriade dem.

Collaborative Problem Solving Ross W. Greene är klinisk psykolog och grundare till ”The Collaborative Problem Solving Institute” i Boston. Hans metod kan på svenska kallas ”Problemlösning i samarbete” eller också behåller man helt enkelt det engelska uttrycket och förkortar det till CPS. Greene har i svensk översättning skrivit Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar (2002, översättning Gunilla Gerland.

Lust, motivation och lärande Foto: Shutterstock.com En fråga jag ofta får är om man får fotografera, filma och dokumentera barns utveckling i förskolan? Måste man alltid fråga om lov av vårdnadshavare? Om föräldrar får fotografera på förskolan, eller inte, och i så fall hur hanterar man detta.

Related: