background preloader

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Entreprenöriellt lärande – vad är det?
Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande. Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Hela utbildningssystemet. Från förskola till högre utbildning, alltså. Entreprenörskap är en av EUs 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande och de entreprenöriella kompetenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden. Entreprenörskap är ett nytt ämne i gymnasieskolan. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. (Lgr 11, kap 1) Visst känner ni igen det? Så, hur ska vi ställa oss till begreppet entreprenöriellt lärande? /Anna Kaya

http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/

Related:  LärandeskolutvecklingBakgrund och begrepp

Lekfulla barn blir kreativa vuxna Kreativitet handlar om att se nya möjligheter hos oss själva och den verklighet och de ting vi har omkring oss. Geniers kreativitet genererar banbrytande processer eller produkter, medan vardagslivets kreativitet innebär att processen eller produkten är ny för den enskilda kreatören. Barn tänker ofta "tänk om..." i sin låtsaslek, som är en lek med alternativa möjligheter. Antagligen har de vuxna som säger att barn är speciellt kreativa själva aldrig blivit uppmuntrade till att befinna sig i förändringsläget oftare än i bevarandeläget. Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. För dem som föredrar föreläsningar på svenska har jag även lagt till några av mina egna föreläsningar om bedömning och lärande.

Entreprenöriellt lärande – ett förhållningssätt ”Det blir viktigt när det är på riktigt”. Dessa ord från Ragnar Åsbrink, Skolverket, inledde SKL:s seminarium om entreprenöriellt lärande igår. Orden tillhör från början en 12-årig pojke som beskrev arbetet när kommunen bad en skolklass om hjälp för att planera ett nytt resecentrum. Och det är precis det här som entreprenöriellt lärande handlar om. Ett begrepp vars innehåll egentligen inte alls är något nytt. Körlingföräldrar I sökhistoriken för denna blogg hittar jag vilka sökord människor använder när de får träff och hamnar här. Det är intressant läsning och ibland visar det vad föräldrar undrar över i relation hem-skola. I dag hittar jag en annan som jag fastnar för, nämligen varför säger vi körling föräldrar.

Vad är entreprenörskap? Termen kommer från franskans "entreprendre" och avser en person som är driftig, handlingskraftig och effektiv. Entreprenörskap handlar bland annat om att våga ta risker för att skapa nya möjligheter, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter istället för problem. Begreppet har sina rötter i ekonomi och näringsverksamhet. Den definition som Tillväxtverket använder kan betraktas som allmänt accepterad i Sverige och de andra nordiska länderna: "Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang". När begreppet används i skolan gör man ofta en koppling mellan entreprenörskap och lärande.

Entreprenöriellt lärande i förskolan Mats Larsnäs, it-pedagog i Kungsbacka Kungsbacka har hittills genomfört två omgångar av utbildningar för förskollärare kring entreprenöriellt lärande och digitala verktyg. En stor del av kommunens 75 förskolor är engagerade i projektet som leds av Mats Larsnäs tillsammans med Ingela Lundh från Pedagogisk centrum på GR Utbildning. – En del av det entreprenöriella lärandet handlar om samverkan med samhället utanför förskolan. Att barnen finns i samhället och att samhället kommer in i förskolan. Det är ett arbete som kan få en extra dimension med digitala verktyg, menar Mats Larsnäs.

Mitt barn är unikt - precis som ditt - sourze.se Det här är ett brev jag skrev när jag hade varit på föräldramöte i min sons klass. Det kändes nödvändigt att skriva det. Förhoppningsvis kanske det ger någon läsare en tankeställare, något att ta till sig eller fundera över. Det här är ett brev jag skrev när jag hade varit på föräldramöte i min sons klass. Äventyrspedagogik och entreprenöriellt lärande Regeringen har tagit fram en nationell strategi för entreprenöriellt lärande inom utbildningsområdet. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har fått i uppdrag att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan.

Per Kornhall Häromdagen gjorde jag en presentation på ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) och Kungliga Vetenskapsakademin. Seminariet hade titeln ”Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?”. Docent Britt Lindahl, från Högskolan i Kristianstad, presenterade forskning kring lärare, professor Jan-Eric Gustafsson, från Göteborgs universitet, presenterade forskning om betyg och jag presenterade forskning om effekter av skolval. I ett tidigare blogginlägg presenterade jag en lista på sådan forskning. Gårdagens skola för framtidens barn? 2 miljoner minuter det är den tid vi ungefär vistas i vad vi idag kallar skola. Från att du som litet barn säger hej till förskolan tills den dag du sjunger ”Vi har tagit studenten!” Till detta kommer en hel del läxläsning ovanpå det. 2 miljoner minuter.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära.

Bevare mig för att bli superhjälte Kompetent och professionell, måste jag ju vara. Ödmjuk men utstråla självförtroende. Kanske rolig också? Entreprenöriell slöjd Slöjdämnet ger eleverna en otrolig möjlighet att utveckla de entreprenöriella kompetenserna, menar Peter Hasselskog, utbildad slöjdlärare och lektor i slöjd vid Göteborgs universitet. Slöjd är ett entreprenöriellt ämne som bland annat tränar kreativitet, förmågan att lösa problem och ta ansvar, menar Peter Hasselskog. Skolporten ger nu i april för första gången en konferens för slöjdlärare. Peter Hasselskog ska föreläsa om kursplanen samt om bedömning och betygssättning i slöjdämnet.

Related: