background preloader

Mötesplatsen för Värmlands pedagoger

Mötesplatsen för Värmlands pedagoger
Related:  cinahasselgren

Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala? Kunskapskrav Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? //Uppdatering maj 2016//

Släktforskningskurs Hem eller tillbaka till Släktforskning Hösten år 2007 Jag hittade en gratis (!) kurs i släktforskning på Statens arkivs hemsida, under "Verksamheter" i menyn. Kursen hålls en gång i veckan ute på Riksarkivet i Arninge. För att ta sig till Arninge med kollektiva färdmedel tar man t ex buss 621 från Danderyds sjukhus till hållplats Kundvägen. Sen får man en, enligt SL's hemsida, 750 meters promenad genom Arninge företagsområde. Om vi i denna grupp är en typisk blandning av släktforskare så kan man snabbt konstatera att släktforskning är ett intresse som vaknar sent i livet, medelåldern är säkert en bit över femtio. Det första som man får lära sig på Riksarkivet är att man inte får ha med sig någon typ av väska med sig in, inte ens den minsta lilla handledsväska. Här kan du läsa mina anteckningar från kursen Första kurstillfället: Introduktion Alla som kommer till Riksarkivet i Arninge ska skriva in sig för den sal man ska forska i, så även vi i släktforskningskursen. Statistiska centralbyrån

Pedagog Örebro | Skolan – en plats för utveckling barkersthlm Slöjd "Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling." (Ur Kursplan för Slöjd, Lgr11) Pedagogisk bedömning av Vivecka Lindbergs november 2012 Filma med iPad i slöjden På Eriksdalsskolan håller slöjdlärarna på att införa it i undervisningen. Kategorier Slöjd IT i undervisningen Visa fler

LCHF för nybörjare Vill du äta dig friskare och smalare med riktig mat, utan hunger? Då är LCHF och den här sidan något för dig. Innehåll LCHF står för Low Carb, High Fat. Eller lite kolhydrater med en högre andel fett. Det har varit mycket debatt senaste åren, men lågkolhydratkost är numera godkänt av Socialstyrelsen för behandling av övervikt eller diabetes typ 2. En svensk statlig expertutredning visade nyligen att LCHF-liknande råd ger snabbare viktminskning än annan kost – samt förbättrade hälsovärden. Men du behöver inte vänta på rådgivning. Se antingen videon ovan för 12 minuters snabbkurs… eller läs vidare nedan. Gör så här Ät gärna: kött, fisk, ägg, ovanjordsgrönsaker och naturligt fett (som smör).Undvik helst: socker och stärkelserik mat (som bröd, pasta, ris, potatis). Ät när du är hungrig tills du är lagom mätt. Du behöver alltså inte räkna kalorier eller väga maten. Det finns goda vetenskapliga skäl att LCHF fungerar. OBS för diabetiker Ät gärna Kött: Valfri sort. Undvik helst Unna dig vid fest Film

Ämnen - Anbytarforum Välkommen till Nättidningen RÖTTERs Anbytarforum. Här möts släktforskare i givande forskningsdiskussioner. Nedan finns en lista över ämnen. Klicka på det du är intresserad av. Efterlysningar görs i första hand under Landskap. Vänligen läs ordningsreglerna innan du skriver. Gillar du Anbytarforum? Läs ordningsreglerna innan du skriver. Nättidningen RÖTTER med Anbytarforum, Forskarkatalogen, Litteratur-Sök, Kalendarium med mera ges ut av Sveriges Släktforskarförbund. Om du upptäcker inlägg i Anbytarforum som kan utgöra brott mot de lagar och bestämmelser som finns rörande uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildringar, ber vi dig omedelbart ta kontakt med redaktionen (i första hand Anbytarvärden), se mejllänkar i spalten till vänster, och även med Sveriges Släktforskarförbunds kansli, telefon 08–440 75 50. Powered by Discus - Mera om Discus

pedagogdalarna Formativ bedömning i slöjden på Örtagårdskolan Nikola Petranovic ser slöjdsalen som en idealisk plats för matematiskt lärande och språkutveckling. I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg som en väg för eleverna att bli medvetna om matematikens betydelse, samt utveckla sin språkliga förmåga. – Jag försöker alltid göra eleverna mer medvetna om matematikens närvaro i slöjden. Språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning Nikola Petranovic arbetar som träslöjdslärare på Örtagårdskolans grund- och grundsärskola. För Nikolas är formativ bedömning nödvändigt för att kunna bedöma och utvärdera elevernas kunskapsutveckling. – Jag strävar efter att mina elever ska uppfatta att bedömningen är ett stöd i deras kunskapsutveckling. Laborativt material Under många år arbetade Nikola som matematiklärare på Örtagårdskolans numera nerlagda högstadium. Elev dokumenterar arbetet i slöjdsalen. Notability

untitled Inskrivningsomåden, militära   (UTF-8) [Föregående sida] [Startsidan] [Indelningsverket] [Båtsmanshållet] [Artilleriet ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag] [Norrlands båtsmanskompanier] [Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier][Soldatforskning][Om inskrivningsnummer][Förbandsnummer] [1885 års värnpliktslag ] Inledning Årtalet: Börja med att identifiera årtalet i inskrivningsnumret. Med året som utgångspunkt väljer du sen en av de två tabeller som finns längre ned på denna sida. Allmänt År 1812 lades ett förslag i riksdagen om inrättandet av en allmän beväringsinrättning som en förstärkning av den indelta armén. Inskrivningsnummer / inskrivningsområden 1886 - 1901: I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Inskrivningsnummer / inskrivningsområden 1902 - 1969:I 1901 års härordning avskaffades indelningsverket och ersattes med allmän värnplikt och en värnpliktsarmé. Att söka information om en värnpliktigs inskrivningsnummer: Överst på sidan Källor:

Related: