background preloader

Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext

Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext
Related:  svenska

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? | pedagogiken Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga. Man bör skriva på varje prov vilken tid eleven lämnade in det. Utöver prov på läsförståelse beträffande skönlitteratur är jag övertygad om att man också måste genomföra läsförståelsediagnoser på ämnestypiska texter i andra ämnen. Observera att jag inte påstår att bioligibokens fakta om bakterier ska tas bort från undervisningen.

En liten läsgrupp | Vad gör de i biblioteket? fick jag förmånen att samtala med ett antal gånger före jul. Det började med att LL-förlaget skickade mig fyra nya böcker och ville ha respons på hur de fungerade på skolan. Det var Olyckan, I samma båt, Grannen och Noors trädgård. Jag frågade läraren till en av förberedelsklasserna om jag kunde få låna några elever ett antal lektioner för att läsa och tycka till om böckerna. Det var okej – klassen är för tillfället ganska stor; de fem eleverna som varit längst tid i Sverige kom till mig och så kunde läraren ha några lektioner där hon kunde koncentrera sig på de andra eleverna. När jag förberedde lektionerna bestämde jag mig för att testa att använda en matris, där eleverna kunde skriva under läsningens gång. Böckerna är ganska korta, så på en lektion (45-60 minuter) hann vi läsa och prata lite om en bok. Vi hann läsa tre böcker före jul och jobba färdigt med två av dem. Och ja – eleverna tyckte om böckerna, och jag tyckte att det blev bra diskussioner. Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Inlägg av Ylva Pettersson Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Jag hade länge varit bekymrad över elevernas läsförmåga, eller brist på sådan. Professor Caroline Liberg, chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, tar upp just detta problem i samband med sin forskning: Men idag är det ett stort, svart hål efter kodknäckarfasen. När eleverna fick varsin dator började vi fundera på om detta kunde vara ett verktyg för att låta eleverna bli just ”aktiva deltagare i skapandet av den kunskap som ligger dold i böckerna”. En annan forskare, Anne Bamford, har beskrivit hur viktig den estetiska lärprocessen är för djupförståelse av sammanhang och läsarter. Vi bestämde oss för att försöka utgå från dessa teorier och arbeta skapande, publikt och kollaborativt.

Eleven som journalist (multimediabyrån) Att se eleverna som journalister och lära dem att skriva och berätta för att publicera kan ge nya perspektiv och nya möjligheter. I det här temat finns allt från tankar kring publicistiska arbetssätt till handgripliga råd kring hur man gör en skoltidning. Temats innehållDan Åkerlund vid Karlstads universitet berättar i Publicistiskt arbetssätt hur han ser på att arbeta journalistiskt i skolan. Dan låter dig möta en lång rad skolor som arbetar med webbtidning och ger dig mängder av praktiska råd om så väl tekniker för tidning, radio och TV som råd kring hur du kan lägga upp arbetet i klassen. I Lars Carlssons artikel Göra tidning i skolan hittar du en handledning som vänder sig till lärare men också ett elevmaterial. I videon Berätta i stället för att redovisa förklarar Patric Hadenius hur man kan arbeta för att få sina elever att berätta istället för att redovisa. Samarbetsorganisation för Sveriges skol- och ungdomstidningar www.ungmedia.se

Tidningen Språk Science Has Great News for People Who Read Actual Books B today's soundbite-hungry media climate and the grueling slog that is a modern presidential campaign, candidates on the trail seldom break through the daily noise and strike a chord among the broader public. That's part of the reason why a video of New Jersey Gov. Chris Christie speaking in New Hampshire a couple of weeks ago was so remarkable. The video, shot by the Huffington Post, went viral, racking up more than 7 million views on Facebook. The six-minute-long clip shows Christie speaking forcefully about changing the way society treats drug addiction, an issue he has championed for years. "I'm pro-life, and I think that if you're pro-life, that means you got to be pro-life for the whole life, not just the for the nine months that are in the womb," Christie said. What's even more notable about Christie's speech is the fact that he is not the only presidential candidate speaking up about the scourge of drug addiction. Just last week, former Florida Gov.

Digital Storytelling Jag känner en kille som tyckte det var så trist att han inte fick åka skateboard någonstans där han bodde. I alla fall inte på något kul ställe. Det blev ibland så att han och hans kompisar åkte på ställen där de egentligen inte fick åka. Men vad skulle de göra? Efter ett tag kom killen på att han skulle prova att få politikerna, som bestämde över ungdomarnas fritid, att lyssna på honom och hans kompisar. Vad är en digital historia? Steg för steg Hitta din historiaVad vill du berätta med din historia? Berätta! Vi vet alla hur vi påverkas av bra historier och rörliga bilder. Allt och alla berättelser är av intresse så länge de intresserar dig. Skolan har lärt oss hur vi ska skriva för att bli bedömda av lärare och till viss del också skolkamraterna. När du ska hitta din historia är det bra om du låter dig bli intervjuad, eller intervjuar dig själv. Planera ditt manusBörja helt enkelt med att skissa ner din berättelse med hjälp av några punkter på ett papper. En sak till! 1. 2. 3. 4. 5.

Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. Slangopedia: Slangordbok, slanglexikon, slangord, sköna ord, ordbok, uttryck och talesätt En läsande klass Ett QR-kodat skolbibliotek | UrFlippat Igår påbörjade vi äntligen vårt projekt med digitala recensioner/rekommendationer av böcker i skolbiblioteket. Reecensioner som nås via QR-koder som vi har klistrat in i böckerna. Koderna läser man av med en QR-läsare som man kan ladda ner gratis till sin telefon eller iPad. Om ni vill se mer om projektet så har vi skrivit om det tidigare i vårt första inlägg om en app till kaffet. Det hela gick till på så vis att jag tog emot elever i biblioteket som fick välja ut böcker som de har läst och gillar och sedan skriva en kort sammanfattning av bokens handling samt en motivering till varför någon annan ska läsa den. Filmerna laddade vi sedan upp på skolans youtubekonto som olistade. Om du vill se hur man skapar en QR-kod så kolla in Helenas film nedan. Förhoppningsvis hoppar fler klasser på skolan på den här idén. För er som är nyfikna vad man kan tänkas nå när man QR-kodar våra böcker så har jag tillsammans med eleverna valt ut två filmer. /Jannike

Related: