background preloader

Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden

Fröken Slöjddidaktik Jenny pedagogiska kullerbyttan Anne-Marie Körling Killfrökens Blogg Barnspel för iPhone, iPad- och Android - Appar och pedagogiska spel för barn Sociala medier i undervisningen – vad är viktigast? Fick frågan ”Vill förnya min intro föreläsning till sociala medier i undervisningen. Vad ska jag ha med, vad är viktigast?” av Mathias Larsson via Twitter. Mats är It-samordnare i Östersund, och jag svarade ganska lakoniskt som samtal på twitter kan bli: det viktigaste är syftet med verktyget, och vilka effekter det har på lärandet Nu har det gått några dagar och jag sitter här och tänker jag borde ha utvecklat, förklarat, hur jag menar. Min uppfattning är att sociala medier, eller Internet, eller teknik för den delen får i sig inte vara ett egenvärde. Svagheten med sociala medier är inte skapade för undervisning i första hand och det är en aspekt som jag tycker att ett samtal, eller en föreläsning kring sociala medier behöver ta med. Min uppfattning är att i undervisningen kan sociala medier användas till mycket, men lärare behöver alltid ta ställning till hur de vill använda dessa tjänster samt varför. Varför ska lärare använda Facebook och i vilket syfte?

Nordh med h på slutet » En IT- och bibliotekspedagogs blogg IKT-skafferiet Digitala verktyg och om att lyfta diskussionen från vad till hur En gång i tiden så räckte det att sätta sig ner och lyssna på en enda människa för att kunna ta del av hela världens samlade kunskap. År senare kunde man samla allt som var värt att veta i ett bibliotek i Alexandria. Vi byggde skolhus för att våra barn under några år av sina liv skulle kunna ta del av det som var värt att veta. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag i skolan så kräver det tillgång till digitala verktyg. Jag ser problematiken så här: Även om varje pedagog får en egen laptop och fastän skolor satsar på 1:1 så är det ingen garanti för att de digitala verktygen överhuvudtaget används eller att de gör det på ett adekvat sätt. Det spelar ingen roll hur många datorer eller smartboards som finns på en skola om inte pedagogerna som arbetar där har förmågan att använda de digitala redskapen i sin undervisning på ett vettigt sätt! Att använda digitala verktyg är inget som de flesta elever kan från början. Ett bra flippat klassrummet är inte så enkelt som man kanske tror.

Related: