background preloader

Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden

Nu startar vi igång pedagogisk pub på Gotland. Du kommer väl? Lös problemet så här tänker kanske läraren: Eleverna löser det hellre så här: Så var det i alla fall i mitt klassrum när mina elever skulle lösa en problemlösningsuppgit i Matematiklyftet. Jag läste Hanna Stehagens bok Språk i alla ämnen och blev inspirerad av de lektionsplaneringar, språkmål och skrivmallar som hon skriver om.

http://opedagogen.se/

Related:  bloggar om skola och undervisningPedagogisktUndervisningstips & -tankarSKOLUTVECKLINGlärare

Bloggar Pedagog Malmö Live! är tillbaka den 27 september Tisdagen den 27 september återkommer den förvaltningsövergripande studiedagen Pedagog Malmö Live! I år välkomnar vi även förskoleförvaltningen. Vårt arbete med... Hjärnforskare vill att skolan tänker om Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Kunskapsvägg åk 4-6 Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6. Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Tungan rätt i mun: Kroppsspråk Sadia träffa retorikcoachen Elaine Eksvärd (född Bergqvist) som visar hur Saidas kroppsspråk avslöjar tankar och känslor utan att hon säger använder ett enda ord. Sadia får också träffa clownen Manne som hela livet använt sig av kroppsspråket för att få en publik att lyssna på det han vill berätta. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp

Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor Annika Agelii Genlott. Foto: Karin Lindström 5 000 elever i Sollentuna har de senaste fyra åren fått lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Det har visat sig vara mycket lyckat. I en pilotstudie för två år sedan av skolutvecklaren och forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet, var resultaten entydigt positiva. Charlotta Wastesons bollplank Jag hade glömt hur stökigt och tröttande det är med mässor. Allt sorl. Alla människor. Slamrandet. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare För sex år sedan, 2008, deltog jag i en så kallad rekryteringsutbildning för blivande skolledare. En av uppgifterna som jag fick var att skriva en Lärardeklaration och jag passade på att få ner alla de tankar om undervisning och lärande som jag hade då. Den tänkta mottagaren var mina elevers föräldrar.

GÖR ERT EGNA #TALASOMTED Lärarmaterial och handledning #talasomTED Här finns lärarhandledning, grafik och helt enkelt ett litet start-kit för er att komma igång med just ert #talasomTED. Allt detta får användas med licensen CC BY-SA och det betyder lite förenklat att ni får använda allt material och göra om det hur ni vill så länge ni fortsätter att dela på lika villkor. Hörförståelse med strategier som hjälp Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande.

Related: