background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling. Denna föreläsning spelades in i del 1 och del 2 som finns inbäddade längst ner på sidan för den som vill ta del av föreläsningen i efterhand.

Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling

Med utgångspunkt i våra egna mastersstudier om kartläggning i grundskolan och bedömning i gymnasieskolans språkintroduktion resonerar vi om kartläggning och bedömning i förhållande till nyanlända elever. Även erfarenheter från nationella projekt om kartläggning och bedömning utgör underlag för vår föreläsning. Vi kommer att ge exempel på hur man kan ta tillvara de resurser elever har med sig till den svenska skolan, organisera och planera undervisningen med hjälp av kartläggning och formativ bedömning. Attityder och förhållningsätt är också aspekter som vi vill beskriva och problematisera i diskussioner om vad som är viktigt för att säkra nyanländas skolframgång. Om presentatörerna Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Målgrupp Av intresse för: grundskolan, gymnasieskolan Åhörarkopior. Growth mindset for students…

I recently saw Robert MacMillan (@robfmac) tweet about Growth Mindsets and a resource he had typed up and shared in different formats: As someone who is trying to develop their sketchnoting skills I thought I’d have a go at creating my own version of it using Paper by 53.

Growth mindset for students…

When done, I wasn’t too overly happy with the title, so I used the Creative Cloud tie-in and sent the finished piece to Photoshop and added a new title written using the lovely Amatic SC font. One of the great features of Paper is the ‘Mix’ sharing ecosystem that it provides allowing for others to share their work so that it can be remixed. I cannot take credit for the lovely lightbulb that sits on the top left hand corner. That was created by Rachel Haynes whose website is here and Mix profile is here. Roy & Roger har en klass ihop? - Magnus Blixt. Det var ett tag sedan jag hade en ”egen” klass.

Roy & Roger har en klass ihop? - Magnus Blixt

Hur kul det än är att se stjärnglansen tändas hos elever har jag ”alltid” samlat på mig något extrauppdrag som seminarieledare Yrkesetik, föreläsare, skolforskningsbevakning, , Ansvarsnämnd, fackliga uppdrag, IKT-pedagog mm – dock aldrig mer än jag kunnat vara yrkesverksam lärare minst 50% – f n 80%. Föreläsningar. Skolan måste ge eleverna lika förutsättningar. Artikelbilder Karin Berg, Skolsmedjan Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan Rent krasst är skolsystemets bristande kompensatoriska förmåga en orsak till skjutningarna i Göteborg.

Skolan måste ge eleverna lika förutsättningar

I decennier har olikheterna i skolsystemet ökat. Men en lösning på problemen finns, skriver Karin Berg och Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan. Den tragiska dödsskjutningen på restaurangen i Biskopsgården var inte den första. Diskussion som uteblivit. Framtidens läromedel 2014: Kreativa appar i klassrummet. Framgång i undervisningen - Skolinspektio...

Kollegialt lärande

Svedalas skolutveckling. Blooom taxonomi. Ett knytis för hjärnan. ”Mamma, skolan är inte till för medelmåttor som mig.” Jag går i 7an och jag riskerar att få F i hemkunskap.

”Mamma, skolan är inte till för medelmåttor som mig.”

Min lärare gav mig ett läxförhör som handlar om hur man bakar med jäst. Jag svarade bara på en fråga. Dumt, men jag ska förklara. PetraMVS : A l l t hänger ihop! Framgångsfaktorer.

Det utvidgade kollegiet

Rädsla att göra fel bör inte få ta över. ”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS.

”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen”

Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Effektiv kompetensutveckling_PM.pdf. ”Det har varit mer på riktigt på något vis” Presentation – ”Det digitala skollyftet” Oktober31 Jag heter Malin Söderberg och är en MIK/IKT-intresserad språklärare i Umeå.

Presentation – ”Det digitala skollyftet”

Jag bor med min man och våra två söner vid havet söder om Umeå. Nordstrom_rita. "Befriande att komma bort från allt tyckande" - Pedagog Stockholm. Hur vet man att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet?

"Befriande att komma bort från allt tyckande" - Pedagog Stockholm

På Enskede gårds gymnasium har de tagit böckerna till hjälp. Sedan drygt ett år tillbaka är gemensamma litteraturstudier och seminarier obligatoriska – för all personal. ”Det var så befriande att komma bort från allt tyckande ". Så kommenterade en av skolans lärare berättar Jennie Rosengren, rektor på skolan. Idén med litteraturstudierna började med att skolan hade omarbetat sin organisation och pedagogiska plattform och behövde skapa en gemensam kunskapsbas och värdegrund. Inspirerades av Nossebro. Om lärarlistan : Lärarlistan. Om lärarlistan Politiskt och fackligt obunden proteströrelse med syfte att hävda lärarnas profession gentemot marknadsekonomiska floskler och fördummande arbetsvillkor.

Om lärarlistan : Lärarlistan

Vi vill väcka opinion i frågor som rör skolan, undervisning och lärares arbetsvillkor. Vi är lärare – vi vill undervisa med kvalité – vi är inte reklammakare eller marknadsföringsstrategerVi vill jobba i en lärande skola, där elevens möjlighet till lärande och utveckling ses som en direkt avspegling av lärarkollektivets möjligheter till pedagogisk diskussion, forskning och kunskapsrelaterad prövning.Vi vill ha ett politiskt styre som sätter kunskap och lärande i fokus för skolans uppdrag, såväl lokalt som nationellt. Ett fokus på utbildningsvetenskaplig forskning är ett måste.En bra rektor är en rektor som jobbar medvetet med att fortlöpande utveckla lärarna i att bli allt skickligare i att ge fler elever möjlighet att nå skolans kunskapsmål. Skolutveckling. Skolutveckling. Kvalitetsarbete i praktiken. I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Kvalitetsarbete i praktiken

Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk. Skolutveckling. Ledarskap på IKT-skolor. Här om veckan blev jag intervjuad av både uppsatsskrivande lärarstudenter och en journalist om vad ledarskap är på, framför allt, en IKT-skola. Vad ska jag svara på det? Inte en aning!