background preloader

Hur använder man ett digitalt responssystem?

Hur använder man ett digitalt responssystem?

Voto.se The Colour of the Human Heart | 9C, Furutorpskolan, Vinslöv Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Privatekonomi och konsumentfrågor I samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap finns gemensamma beröringspunkter när det rör privatekonomi och konsumentfrågor. Det här utvecklingspaketet innehåller en film och ett diskussionsunderlag som kan användas tillsammans eller helt fristående. Diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtionsfrågor Sex- och samlevnadsundervisningen i samhällskunskap Samhällskunskapen ska hjälpa eleverna att ta sig an denna föränderliga värld och ge dem en förståelse för vardagen de lever i. Sex- och samlevnadsundervisningen i samhällskunskap Fakta och inspirationsmaterial om romer Om romer

Tydlighet är grunden för effektivt lärande har debatterats under lång tid. Men är det oroligt i svenska klassrum? Inte enligt de hundratals observationer som jag genomfört – de visar oftast på arbetsro. Det är inte heller så att god ordning automatiskt leder till lärande. Vissa lärare tenderar att sysselsätta eleverna snarare än att ge dem utmanande uppgifter, visar Hermine Marshall i In Pursuit of Learning-oriented Classrooms. Två av mina egna rapporter analyserar hur lärarens sätt att hålla ordning påverkar kvaliteten på lärandet. När undervisningen är lärarstyrd men systemet är otydligt blir oordning och osäkerhet följden. – God morgon! – … 4, 5, 6, 7, 8, 9 fortsätter eleverna medan Jessica går ut för att hämta elever som saknas. – Sch … säger Jessica när hon återvänder. – Tyst, nu ska vi börja lektionen. – Jag trodde vi hade börjat! – Tråkigt. – Tyst Philip, var snäll och flytta tillbaka till ringen! Jessica pekar på hans plats. Samtidigt som Jessica hämtar elever måste hon se till att det inte uppstår oordning. – Den suger.

Sara Bruuns klassrum

Related: