background preloader

Observationsschema-v-08.pdf

Related:  Utvecklingsarbete

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14 Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet?

Checklista för ett språkutvecklande arbetssätt • Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk?• Är uppgifter och innehåll kognitivt utmanande?• Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta? Den här gedigna listan finns att läsa på Skolverkets hemsida, om du söker på språkutvecklande arbete. Jag tänker att detta är ju mycket bra frågor att använda i sitt arbetslag som diskussionsunderlag när man ska lägga upp en planering av ett tema eller ämne, eller använda som utvecklingsfrågor att arbeta med över tid. Den här matrisen ( Pauline Gibbons ) finns också under samma flik på Skolverkets hemsida och den har jag kikat på när jag gjorde min senaste s v a planering. Ha det fint! / Jenny Ledarskap i klassrummet Under det första året som förstelärare i Mölndals stad har jag och de andra förstelärarna omgång 2014 fått viktiga verktyg att använda oss av i undervisningen och som processledare i olika sammanhang. Och nu när vi går in på det andra året praktiserar vi det på ett väl genomtänkt sätt i det centrala området. Här kommer en beskrivning av upplägget - kanske något att ta efter för att utveckla detkollegial lärandet på era skolor! Med utgångspunkt i John Steinbergs bok "Ledarskap i klassrummet,en handbok för arbetsro och effektivt lärande" har vi skapat grupper bestående av 7 - 9 lärare från fem olika skolor och stadier (Toltorpsskolan, Krokslättsskolan, Sörgårdsskolan, Balltorp/Pepparedsskolan och Katrinebergsskolan). Att utveckla sitt ledarskap pågår i olika projekt runt om i landet.

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse. Idag jobbade jag med läsförståelse mha Lässugen och Reportern fast i min klass. Där jag försöker möta alla mina elever och utmana dem på deras nivå. För att detta ska gå måste jag synliggöra och tydliggöra målen. Två vägar mot samma mål, Lektionsupplägg: Vi började med att se ett avsnitt ur Lässugen, den här gången om Sigrid och Natten. Sedan var det dags för genomgång av nya läsläxan. Jag tänker att jag måste jobba på två vägar mot samma mål, eller i två spår i undervisningen! För att det ska vara möjligt för några av mina nyanlända att klara målet måste de få stöttning. Jag släpper eleverna på mattan en stund och de får tillsammans försöka formulera frågor utifrån bilderna eller texten. Vi sammanfattar lektionen. En del visar att de antar utmaningen och funderar på frågor på flera nivåer. Jag kan säga att det absolut inte är tyst i mitt klassrum. Min lilla film om mitt målmedvetna undervisningssätt:

I stället för instuderingsfrågor – Förstelärarbloggen Vad har samhällsfunktioner, superkrafter och trafikmärken gemensamt? Enkla lösningar och blandningar, en berättelses uppbyggnad och vardagshäxor? I mitt klassrum är kreativa kombinationer en självklarhet. Varje läsår skapar jag nya eller utvärderar/utvecklar/uppdaterar tidigare temaområden med hjälp av läroplan, litteratur, aktuell forskning samt all min beprövade erfarenhet. I klassrummet har jag en temavägg. Under temaarbetet är eleven sitt lärande närmast. förfasas över hur miljöboven har skräpat ner i vår superhjältestad, granskar och bedömer textkällor och slutligen inte kommer överens om vilken som ger den bästa informationen om istiden, funderar på var vår del i berättelsen om häxan Freja hör hemma - i början, mitten eller slutet, räknar varje litet guldmynt i piratens skattgömma. Temaarbete ger oss lärare möjlighet att på ett framgångsrikt sätt undervisa motiverade elever grundläggande kunskaper. Hur kan då arbetet gå till? Vad är rast? ”Vi har olika åsikter om texterna.

Skärmövningar | Ciccis Plugg Skärmövning-rygg mot rygg Sitta rygg mot rygg och träna begreppen från Rödluvan som varg, blommor, ekorre,skog, äng, korg och stuga m.m. beskriva#begreppsutveckling#explicitspråk Ytterligare en språklig aktivitet vi arbetar med inom NC(nationellt centrum för svenska som andraspråk) utifrån boken” Stärk språket, stärk lärandet”. Jag fortsätter ta in dessa språkliga aktiviteter i mitt tema Narrativ genren, sagor och då utifrån Rödluvan. Beskrivning av aktivitet: Den går till så här att eleverna jobbar i par , den ena får ett ordpapper medan den andre får ett bildpapper. Svårigheter: Eleverna har svårt med vad en varg är, de blandar ihop det med räv.

Webbtillämpningar för lärande Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck. Jag fortsätter med att reflektera över den digitala lärmiljön i skolan även denna vecka. Håller på med en ny inlämningsuppgift som fått mig att tänka till. Uppgiften denna gång är att titta på olika webbtillämpningar som kan vara av intresse för användning i undervisning och lärande. Om man tittar på de rapporter som skrivs om det digitala lärandet så ser man att vi mest använder våra datorer till att skriva på och söka information med. En del av uppgiften består i att vi ska matcha tillämpningen mot Blooms digitala taxonomi för lärandemål och mot SAMR-modellen. Blooms digitala taxonomi för lärandemål har sex nivåer som går från en lägre nivå på lärande till ett högre. Den lägsta nivån är längst ner på trappan så man bör sträva efter att komma högre upp i sitt lärande. MinnasKunna hämta relevant fakta och kunskap från minnet.Kan du minns …? TillämpaKunna använda kunskap i nya sammanhang.Vad skulle hända om …?

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt

Related: