background preloader

Torghandel Göteborg

Torghandel Göteborg

Korsvägen - Fortbildning för lärare och förskollärare, Göteborgs universitet MediaCenter i Västerbotten » Rörlig bild i skolan Filmen är ett språk – Kameran är en penna. Film och annan rörlig bild, är en del av det vidgade textbegreppet som beskrivs i skolans kursplaner. Alltså ett verktyg och språk som du och dina elever bör få kunskap om och som kan användas i skolans alla ämnen. Vi gör detta genom att hjälpa till med skolbio och andra visningar, samt genom lärarkurser och workhshops som vi arrangerar tillsammans med Film i Västerbotten. Kurser För att underlätta för er att kunna använda filmen som språk fullt ut, d v s inte bara SE film, utan också PRATA om och GÖRA film, anordnar MediaCenter, ofta tillsammans med Film i Västerbotten, kurser och workshops för lärare och andra vuxna i hela länet. Det kan gälla en teorikurser i filmanalys, en praktisk nybörjarkurs med videokameran, en workshop i filmskapande, en redigeringskurs mm Allt hittar du på www.filmkurser.nu Skolbio I nuläget ansvarar MediaCenter praktiskt för Skolbiovisningarna i Umeå och Skellefteå kommun. Tjugo5 Kontakt Tomas Svedgård, Mediepedagog

Collaboratory Collaboratory är ett next generation maker space, en deltagardriven DIY-miljö för samskapande, forskning och utveckling, experimenterande och innovation i korsningen mellan teknologi, konst, hantverk och design. Vi har ett fokus på spel och film, ICT samt teknologisk och social innovation. Vi siktar på att utveckla Collaboratory till en unik och ledande makermiljö för deltagarkultur, spelcentriska uttryck, kommunikationsarkitekturer och innovation i Sverige, med globala samarbeten. Som medlem i Collaboratory får du tillgång till ett stort transdisciplinärt nätverk av fantastiska människor, 500 kvadratmeter arbetsyta med verkstäder för både finare och tyngre produktion, 3D skrivare, lödstationer, träverkstad, symaskiner, stickmaskiner, öppna ytor som kan transformeras för olika event och workshops, visnings- och playtestmöjligheter, game jams med mera. Om du vill bli medlem eller har frågor så hör av dig. Modellen ser ut så här Lokalen ser ut så här Grundare Huvudpartners

www.avmkr.se Center för skolutveckling

Related: