background preloader

Välkommen till NTA - Hem

Välkommen till NTA - Hem

http://www.ntaskolutveckling.se/

Related:  Webb-resurserKemi

Allt om Historia Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Lärarnas knep avslöjade smutsen 1 av 2 | Foto: Privat Ostarna två veckor efter experimentet där det går att se en tydlig skillnad. Marica Persson och Jennie Hagströms elever var slarviga med att tvätta händerna.

Resultat för "teknik 1-3" Teknik årskurs 1-3 Teknik årskurs 1-3 För årskurs 1-3 finns inspiration till två arbetsområden, Lekplatsen samt ... . Växthuset och programmering i Scratch Undersökningar av tekniska lösningar Genom att undersöka tekniken i Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd vara utformad så att barnen från förskoleklassen, men även eleverna i årskurs 1, 2 och 3, ska kunna ... grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik i tre vyer skulle kunna introduceras i årskurs 1-3 ... 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen Kursplan - Teknik (Grundskolan) teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. I årskurs 1-3 Tekniska lösningar Några vanliga föremål ... Kursplan - Teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för ... och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan Vårt engagemang för ungas hälsa drivs inom ramen för AstraZenecas globala initiativ ”Young Health Programme”. I Sverige fokuserar vi vår insats på att uppmärksamma och förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom; partnerskap med ideella organisationer, ökad medvetenhet och direkt stöd genom volontärarbete. Med Grymt Fett vill vi väcka intresset för hur tonårshjärnan fungerar. Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd Arbetsområdet Glasögonbågar utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Hur du gör jättesåpbubblor - klokagubben.se Några grundläggande tips och recept. Använd gärna mjukt vatten som t.ex. regnvatten. Det går att göra såpbubblor med bara diskmedel och vatten. Diskmedel gör att ytspänningen minskar och socker och glycerol gör att vattnet blir segare. Man kan också experimentera med att tillsätta en gnutta klister till blandningen som t.ex. tapetklister. Blanda alla ingredienser försiktigt så att blandningen inte löddrar. Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"? I just den här videon (som kommer från ett företag som producerar mjukvara för att göra "skrivvideor", s.k. videoscribes) så poängterar de fördelarna med att lära sig från en video snarare än från en traditionell föreläsning eller lektion. En forskare, Richard Wiseman, har enligt videoklippet ovan funnit att den mängd information som mottagarna kommer ihåg ökar med 15 % när mottagaren får den via en videoscribe (den stil som klippet ovan är gjort med) jämfört med en traditionell lektion/föreläsning. Han tror att det beror på två saker: För det första gör videoscriben att den som ser den ger den hela sin uppmärksamhet. För det andra är videoscriben roligare att titta på, vilket gör att det blir lättare att ta till sig informationen. Det här blir naturligtvis viktigt att fundera på när det kommer till flippat klassrum.

Krafter/Newtons lagar Välj nedan mellan de olika lagarna från Newton Newtons första lag Här finner du härledning av Newtons första lag. Denna lag säger att kraftresultanten på ett föremål är lika med noll, är föremålet i vila eller rör sig med konstant hastighet. Vi visar även exempel med Newtons första lag som vilka krafter som verkar på en stillaliggande låda. Newtons andra lag

Solenergi För att solceller ska ge mycket energi krävs stora ytor. Saharas öken skulle till exempel kunna ge en massa energi! Kanske i framtiden så finns där stora energifält av solceller! I öknen gör det ju inget att det krävs så stora ytor för solcellerna. 1,6 miljarder människor i världen har inte tillgång till el. Med solceller kan man få el utan att vara kopplad till ett elnät.Om solkraftverk skulle byggas på ett område stort som Värmland i Sahara, skulle det kunna förse hela Europa med solenergi.

Related: