background preloader

Webb-resurser

Facebook Twitter

Classmill - Create classes with links, videos, images & files. Wideo - Make animated online videos free. The Students' Guide to Mind Mapping. Lär på ditt sätt. Schoolido En kraft som får tankar att växa!

Lär på ditt sätt

Schoolido är inte läroböcker på nätet, eller en digital faktabank. Det är en ny och unik lärtjänst för elever och lärare på högstadiet, som erbjuder olika möjligheter för olika lärstilar. Idag erbjuder Schoolido 10 snart kompletta ämnen för åk 7-9, i enlighet med läroplanen. Samtliga ämnen är granskade och kvalitetssäkrade tillsammans med lärare och lektorer. Lär på ditt sätt. Great Infographic Making Tools for Teachers. 1- Visual.ly This is my favorite tool.

Great Infographic Making Tools for Teachers

It helps you easily create awesome infographics using pre-designed templates. It also lets you create an infographic out of any Twitter Hashtag provided you are signed in which you can do using your Twitter account. 2-Easel.ly This is another great web tool to create infographics. Skrivning.se. För elever Som elev kan du efter inloggning se dina kommande och genomförda skrivningar och genomföra samt lämna in skrivningar.

skrivning.se

När skrivningen är rättad kan du ta del av lärarens rättningar och kommentarer. Logga in som elev » För lärare Som lärare kan du efter inloggning skapa nya skrivningar som du associerar med en viss klass eller grupp av elever. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: www.fotofinnaren.se.

Gizmos! Online simulations that power inquiry and understanding. Classroom Timers - Fun Timers. Modern Lessons. Welcome to the new online learning platform for the Global Education Database! It’s a free, simple, and quick way to learn new skills, find new education resources, and figure out how to do just about anything a modern teacher or student needs.

Take as many courses as you like – they’re free and all you need to do is sign up to get started. 5 Ways for Students to Showcase Their Best Work. As I do every year, I am taking this week to relax, recharge, and ski with friends.

5 Ways for Students to Showcase Their Best Work

While I'm away I will be re-running the most popular posts of the year. This was the second most popular post in April, 2014. Skolverkets filmer. Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Skolverkets filmer

Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. PowerPoint. Download free PowerPoint backgrounds and templates - Brainy Betty. 5000+ Free PowerPoint Templates, Free PowerPoint Backgrounds. Emaze - Online Presentation Software – Create Amazing Presentations. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. Gameshow-style Quiz Boards for Educators. Jeopardy Rocks - Jeopardy game creator for teachers. 100+ Video Sites Every Educator Should Bookmark (Updated for 2012) Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world.

10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried. A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom.

10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried

Kaizena · Give Great Feedback. Välkommen till NTA - Hem. Experimentskafferiet. Nationellt resurscentrum för biologi. Allt om Historia. Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats.

Allt om Historia

Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Av Henslow hade Darwin lärt sig massor om sitt stora intresse: djur och växter. I brevet frågade Henslow om Darwin ville följa med på en forskningsseglats runt jorden. Så gav sig Charles Robert Darwin den 27 december 1831 av på sitt livs resa. Darwin växte upp med en äldre bror och fyra systrar. Charles Darwin var inte av riktigt samma skrot och korn som sin far och farfar. Han hade lärt sig att stoppa upp djur och byggt upp en imponerande samling skalbaggar. Darwin fascinerades av de arter han hittade på ögruppen.

Darwins anteckningar från resan med Beagle var fyllda av entusiastiska utrop. Teknik, naturvetenskap, datorer, bredband, elektronik, juridik, solsystemet, robotar. Pluggkoden. Orka plugga. Naturlikt - Start. Film 2: Att skapa ett Glogster-klassrum - glogsterswedish.

Glogster EDU: A complete educational solution for digital and mobile teaching and learning. Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan. Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning.