background preloader

Material för skola och förskola

Material för skola och förskola
Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

[Läromedel] | Skogen i Skolan Senast ändrad: 2014-04-15 15:30 Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor. Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Läromedlen hjälper till att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör. Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer. Allemansrätten Häften med övningar Skriv ut häftena genom att klicka på pdf-dokumenten. Nedanstående läromedel beställs via Skogsstyrelsens förlag >> (öppnas i nytt fönster).

CYKELCHOCKA SVERIGE! Lördagen den 6 september (v 36) uppmärksammas cykelns roll i staden och för klimatet av Naturskyddsföreningens lokala eldsjälar över hela landet, och självklart hakar vi på med vår grunskolesatsning, läromedlet Energifallet! Vi har förberett ett upplägg med övningar från Energifallet.se för att du och dina elever ska kunna arbeta med trafik, transport och lokal påverkan under veckan! Övningarna nedan kan spridas ut på 2-3 dagar och upplägget börjar i konkreta undersökningar och avslutas med att eleverna får reflektera över vad mer cykling kan betyda för miljön och hur man kan vara med och påverka för ett cykelvänligare samhälle. Den 6:e september kommer hela landet att bubbla av cykelverkstäder, tävlingar av olika slag, snack om bästa däcken, rutterna och politiken, klimatet och förutsättningarna för cykelns framfart i Sverige. Lycka till! Dag 1 - skolan: Vi undersöker del 2: från A till B.Inledningsuppgift. Dag 2-3 - samhället: Skapa publicitet – förändra världen! Inledningsuppgift.

Vem har rätt till skogen? (1-9) Ämnen: SV, BI Nyckelord: Muntliga presentationer, argumentation, naturen som resurs, biologisk mångfald, skog. Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att den ska väcka tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande. Material Klädnypor och lappar med ord som till exempel markägaren, jägaren, älgen, tallen, svampplockaren, barnen och så vidare. Genomförande Klassen delas in i grupper om sex till åtta elever. Varje deltagare, eller par om man arbetar parvis, funderar på hur stor rätt just deras person, djur eller växt har till skogen. Varianter Beroende på elevernas ålder och vana att diskutera och argumentera kan gruppstorlekarna anpassas. Tips! Ta reda på vem som äger skogen i er närmiljö. Arbeta vidare och diskussion Att ha rätt till skogen är en sak, att ha ansvar för skogen är en annan sak. © Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola. Lgr 11 Svenska … förmåga att Biologi

Allemansteater (1-9) Nyckelord: Allemansrätt, drama, beskrivande texter. Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska få ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten. Genom att använda rollspel utomhus som verktyg i lärandet kan fler sinnen aktiveras och ge större möjlighet att reglerna läggs på minnet. Material Allemansrättens regler, se exempelvis www.naturvardsverket.se eller kopieringsunderlag ur boken ”Att lära in svenska ute”, se vidare www.naturskola.se. Genomförande Klassen delas in i grupper med cirka fyra elever i varje. Varianter Ta ut korta texter ur allemansrätten och gör kortare individuella charader. Tips! Låt äldre elever spela upp sin allemansteater för yngre elever och reflektera tillsammans efteråt. Arbeta vidare och diskussion Låt eleverna skriva med egna ord vad deras regel innebär. © Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola. Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag Idrott och hälsa I årskurs 1-3 Allemansrättens grunder.

Related: