background preloader

Elsajten - Svensk energi

Elsajten - Svensk energi
Välkommen till Elsajten! Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. I Sverige har vi dessutom förmånen att kunna producera stor del av vårt behov av elenergi med hjälp av vattenkraftverk, en energikälla som är både förnybar och koldioxidsnål. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet. El är en viktig pusselbit när det gäller att skapa strategier i världen som kan stoppa upp förändringarna av vårt klimat. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Planering och upplägg

http://www.svenskenergi.se/Elsajten/

Related:  Spel i undervisningenFyKe

The Planning of the War Ever since Germany had inflicted defeat upon France in the Franco-Prussian War of 1870-71, the major nations of Europe had busied themselves with plans for the next war, seen by many as inevitable given the conflicting ambitions of the major powers; which, in the case of France, included the repossession of Alsace and Lorraine, both lost to Germany as a consequence of the Franco-Prussian War. Much is made of the German Schlieffen Plan and, to a lesser extent, the French Plan XVII. But what of Austria-Hungary's Plan B and Russia's Plan 19? This article details the primary aims of each of these plans, and discusses the rationale behind them. France: Plan XVII

Miksi kuuma vesi jäätyy nopeammin kuin kylmä? Asiaa on helpompi tarkastella pohtimalla, kastelevatko kaikki nesteet. Kastelevuus riippuu sekä nesteen että pinnan ominaisuuksista. Vesi valuu hanhen selästä, eli vesi ei kastele hanhea. Hanhen sulat ovat vettä hylkiviä eli hydrofobisia. Hållbart samhälle Hållbart samhälle Övningen ”Hållbart samhälle” består av flera olika delar. Geologen berättar”Geologen berättar” ger en koppling till verkligheten och erbjuder samtidigt ett geologiskt perspektiv på frågor kopplade till övningen. Kom igång! Minecraft i Egypten — Barn Res genom tiden till det gamla Egypten! Kung Farao har många spännande uppdrag och vill gärna ha din hjälp. Du kan också gå på egen upptäcksfärd i Egypten och hitta på saker själv. 15 YouTube Channels of Fun Science for Kids YouTube has become a good source of educational materials. If you like watching science videos, you will love these YouTube channels of amazing science videos for kids. We shared 6 YouTube Channels for Hands-on Science Experiments You Can Do at Home. Today we share YouTube channels of fun science facts, explanations, and news. Bill Nye: although the channel has not been updated for couple years, the content already there is enough for kids to explore. I like that the video titles tell you exactly what the videos are about, making it easy to look around.

Om energi - E.ON Ljus, värme och fungerande hushållsapparater varje dag. Lösningar för ett mer hållbart samhälle på lång sikt. Som energibolag har vi stort ansvar. Vi måste ligga steget före alla andra, delta aktivt i utvecklingsprojekt och påverka så mycket vi kan – inte bara i frågor som rör vår egen produktion och distribution, utan också vad gäller framtidens smarta hem, hållbara städer och hållbara transportlösningar. E.ON Sverige producerar, distribuerar och säljer el, gas, värme och kyla. Här kan du läsa om vilka källor vi använder, hur vi omvandlar dem till energi, hur vi distribuerar energin till hus och hem, och inte minst: hur vi påverkar varje steg på vägen för en bättre framtid. Fängslad! Nobelpriskampen 2006 Kan folk bete sig hur som helst under krig? Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter under krig. Lagarna finns samlade i en mängd artiklar under de så kallade Genèvekonventionerna. Nästan alla länder i världen har skrivit under på att de ska följa de här lagarna. En av Röda Korsets uppgifter är att se till att alla länder verkligen gör det.

Maakera tur och retur - ett projekt om etisk konsumtion Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. Nedan följer en lista över alla lektionsförslag. Välj ditt ämne - hitta gratis spel Välj ämne för att få en lista med alla spel inom det ämnet. Det du får är roliga och pedagogiska spel för elever i skolan. Matematik Skolan och Världens Barn Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela Världens Barn-bingot engageras varje elev i klassen. Genom att följa upp med en egen insamling lär sig eleverna om vikten av aktivt handlande för att vara med och göra världen bättre!

I stormens öga I stormens öga är ett interaktivt klassrumsspel om barnkonventionen för årskurs 4-7. Det här är ett spännande skolmaterial om barns rättigheter och om barns situation världen över. Syftet är att få barn intresserade av barnkonventionen och vilken roll rättigheter spelar i våra liv.

Related: