background preloader

Elsajten - Svensk energi

Elsajten - Svensk energi
Välkommen till Elsajten! Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. I Sverige har vi dessutom förmånen att kunna producera stor del av vårt behov av elenergi med hjälp av vattenkraftverk, en energikälla som är både förnybar och koldioxidsnål. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet. El är en viktig pusselbit när det gäller att skapa strategier i världen som kan stoppa upp förändringarna av vårt klimat. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Planering och upplägg

http://www.svenskenergi.se/Elsajten/

Related:  NOSpel i undervisningenHållbar utvecklingFyKe

Faktablad: Energikällor De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och återbildas mycket långsamt eller inte alls. De kan därför ta slut och ju mer de används idag, desto mindre finns kvar till framtida generationer. Fredag 15 april 2016På den japanska ön Kyushu är soldater och räddningstjänst sysselsatta med att leta efter överlevande efter de kraftiga jordskalven i går och i förrgår. Över 40 människor har bekräftats döda. Fredagens skalv ägde rum på kvällen finsk tid och hade magnituden 7,3. Epicentrum för skalvet fanns på 10 kilometers djup i närheten av staden Kumamoto.

Nationella prov i årskurs 6 och specialskolans årskurs 7 I årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) genomför eleverna nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Nationellt prov i engelska Nationellt prov i matematik Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk Proven ska enligt skolförordningen genomföras i slutet av 6, men Skolverket har möjlighet att föreskriva om att prov får genomföras vid en annan tidpunkt. De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. De muntliga delproven i årskurs 6 och 9 har sedan läsåret 2015/2016 flyttats till höstterminen för att minska arbetsbördan för både lärare och elever under vårterminen.

Bygg ett minikretslopp Målet med övningen är att eleverna ska få förståelse för begrepp som fotosyntes, kretslopp, förbränning och ekologiska samband. Material: Stora glasburkar, lecakulor, plantjord, utomhusjord, skedar, växter, pinnar, stenar, vatten och pennor. Genomförande Förklara uppgiften för eleverna. Minecraft i Egypten — Barn Res genom tiden till det gamla Egypten! Kung Farao har många spännande uppdrag och vill gärna ha din hjälp. Du kan också gå på egen upptäcksfärd i Egypten och hitta på saker själv. Kolla in hur glaciärer har smält bort de senaste 100 åren. Glaciärerna håller på att försvinna på grund av global uppvärmning Spel / Multiplattform I morgon möts Sverige och Danmark på Friends Arena i en landskamp som kan avgöra huruvida vi tar oss till Fotbolls-EM eller inte och inför det har EA Sport arrangerat ett liknande möte där en svensk och en dansk gör upp i FIFA 2016. I klippet ovan kan ni kolla in när Ivan "BorasLegend" Lapanje, flerfaldigt svensk FIFA-mästare och tidigare världsmästare möter August "Lord Agge" Rosenmeier, flerfaldigt dansk mästare, nordisk mästare och nybliven världsmästare i FIFA 2016. Returmatch mellan de båda kommer att ske när Danmark tar emot Sverige på Parken i Köpenhamn nu på tisdag.

Pryldetektiverna > Till alla lektioner för årskurs F-3 > Till alla lektioner för årskurs 4-6 Pryldetektiverna Ämnen: No, SO, Bl, Hkk, Sv, Sl Målet med Pryldetektiverna är att eleverna reflekterar kring hur konsumtion och livsstil hänger ihop. Detta syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att värdera val och handlingar i hemmet kopplat till hållbar utveckling. Fängslad! Nobelpriskampen 2006 Kan folk bete sig hur som helst under krig? Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter under krig. Lagarna finns samlade i en mängd artiklar under de så kallade Genèvekonventionerna. Nästan alla länder i världen har skrivit under på att de ska följa de här lagarna. En av Röda Korsets uppgifter är att se till att alla länder verkligen gör det.

www.svenskenergi.se/drivkraft Drivkraft är ett pusselspel som utmanar din klurighet, planeringsförmåga och kunskap. Det är utvecklat inom ramen för Ladda Sverige-arbetet och kommer att vara tillgängligt för iPhone och Android-telefoner. Spelet går ut på att vi - med gemensam insats - ska tända upp hela Sverige, landskap för landskap.

Välj ditt ämne - hitta gratis spel Välj ämne för att få en lista med alla spel inom det ämnet. Det du får är roliga och pedagogiska spel för elever i skolan. Matematik Skolan och Världens Barn Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela Världens Barn-bingot engageras varje elev i klassen. Genom att följa upp med en egen insamling lär sig eleverna om vikten av aktivt handlande för att vara med och göra världen bättre!

Related:  NO