background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Periodiska Systemet. Cell Size and Scale. Some cells are visible to the unaided eye The smallest objects that the unaided human eye can see are about 0.1 mm long. That means that under the right conditions, you might be able to see an amoeba proteus, a human egg, and a paramecium without using magnification.

Gummibjörnarna. Biologi Lägg en gummibjörn i vatten och den växer så den knakar.

Gummibjörnarna

Krymp sedan ner den igen - allt med hjälp av kunskaper om hur osmos påverkar våra celler. Film Det här behöver du. Kemikalieförteckning - förslag på lista - KRC. Under Arbetsmiljöverkets (AV) kampanj ”För friskare arbetsplatser” i oktober 2018 inspekterades kemiinstitutionerna på omkring 400 skolor. 8 av 10 av de inspekterade arbetsplatserna visar brister i kemikaliehanteringen.Det som inspekterades var skolornas förmåga att: 1) upprätta en förteckning över kemiska riskkällor, 2) genomföra riskbedömningar, 3) informera arbetstagarna.

Kemikalieförteckning - förslag på lista - KRC

KRC har tagit fram ett förslag på förteckning över omkring 300 kemikalier som innehåller de kolumner som är obligatoriska enligt AV:s föreskrifter. Svenska Kemisamfundet - Home. 6th Grade Science Projects for the Classroom or Science Fair. Kids of every age love hands-on science! Teachers do, too, because the learning is a lot more meaningful when students see concepts in action. This roundup of sixth grade science experiments and activities has a little something for everyone–from biology and ecology to physics and chemistry. Skola - IKEM.se. Hur du gör jättesåpbubblor - klokagubben.se.

Några grundläggande tips och recept.

Hur du gör jättesåpbubblor - klokagubben.se

Använd gärna mjukt vatten som t.ex. regnvatten. Det går att göra såpbubblor med bara diskmedel och vatten. Diskmedel gör att ytspänningen minskar och socker och glycerol gör att vattnet blir segare. Man kan också experimentera med att tillsätta en gnutta klister till blandningen som t.ex. tapetklister. Blanda alla ingredienser försiktigt så att blandningen inte löddrar. Periodic Table of the Elements, in Pictures and Words. The Periodic Table: Atomic Radius, Ionization Energy, and Electronegativity.

Välkommen till NTA - Hem. Chemical Party. How to Make Bouncy Balls — A Few Short Cuts. Fireworks in a Jar. Make a Recycled Lava Lamp with Your Kids. Last time I went on a household cleaning spree, I decided to clean out our family medicine cabinets.

Make a Recycled Lava Lamp with Your Kids

I found a lot of items left behind from previous house guests, items that my family doesn't use - but I didn't want to toss them in the trash. I started considering creative ways that I could use them. When I came across a package of Alka-Seltzer, I figured that since it fizzes and bubbles when added to water, I could use them to make lava lamps with the boys. We headed outside with the Alka-Seltzer tablets and a few other items from our kitchen cabinet and recycling bin. What ensued was an afternoon packed with learning fun as my boys created lava lamps using these ingredients. Science Experiment: Liquid Rainbow in a Jar. By Jessica Vician.

Science Experiment: Liquid Rainbow in a Jar

Edible Slime or Gak (Chemical and Borax Free!) One of the things I love to do with this blog is to use my science background (I have an M.

Edible Slime or Gak (Chemical and Borax Free!)

Ed in science education and used to be a middle and high school science teacher) to create new play recipes that are safe - and if possible, that are edible (I love the idea of creating sensory play that is great for all ages so that babies and toddlers can join their siblings in play without having to miss out on the fun). So far I've developed a Safe/Edible Glow Water, and Edible Mini Water Beads (with no choking hazard!) , and an Edible Pretend (Melting!) Ice Cream Dough. She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The Best Treat Ever. She Begins To Pour Milk In A Bag.

She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The Best Treat Ever

Seconds Later? Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Experimentera mera. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen. Kemi nästa: Plast. Animated Science - Molekyler: Syre. Animerad kortfilm.

Animated Science - Molekyler: Syre

Syre finns överallt. I luften och i kombinationer med en mängd andra ämnen. Två syreatomer i en syremolekyl funderar över tillvaron. Vattenskolan. Experimentskafferiet. Kemikalendern. Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer.

Kemikalendern

Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten. Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment. Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten.

Experimentskafferiet. Vattnets kretslopp! Vi jobbar för tillfället med vatten på no-lektionerna. Forskarfabriken - Decemberexperiment med Forskarfabriken!... Lärarnas knep avslöjade smutsen. 1 av 2 | Foto: Privat Ostarna två veckor efter experimentet där det går att se en tydlig skillnad. Marica Persson och Jennie Hagströms elever var slarviga med att tvätta händerna.

Därför bestämde sig de två lärarna för att utföra ett experiment med eleverna, skriver Expressen. – Det fungerade, säger Marica Persson. Det krävs bara 2 ingredienser för att göra fejksnö att leka med. Kemikalier i barns vardag. Vattnets kretslopp och försurning (NO)

Vatten

Nifty Science - The Science Of Instant Ice ❄️❄️❄️ The story of Oxygen molecule Source:... - World of Chemistry. Vattenskolan - Svenskt Vatten. Ed and Periodic Videos. 5-Minute Crafts - Journal. Tips och Trix - STUDSIGA SÅPBUBBLOR De här såpbubblorna... This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements. Thanks to high school, we’ve all got a pretty good idea about what’s on the periodic table.

But whether you’re looking at something common like calcium, iron, and carbon, or something more obscure like krypton and antimony, how well do you know their functions? Could you name just one practical application for vanadium or ruthenium? Lucky for us, Keith Enevoldsen from elements.wlonk.com has come up with this awesome periodic table that gives you at least one example for every single element (except for those weird superheavy elements that don’t actually exist in nature). There’s thulium for laser eye surgery, cerium for lighter flints, and krypton for flashlights. You’ve got strontium for fireworks, and xenon for high-intensity lamps inside lighthouses. Oh and that very patriotic element, americium? First unveiled in 1945 during the Manhattan Project, americium is produced by bombarding plutonium with neutrons in a nuclear reactor.

Tapoos - Explore Density with a Colorful Layered Liquid... Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. This awesome periodic table shows the origins of every atom in your body. Here’s something to think about: the average adult human is made up of 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms, and most of them are hydrogen - the most common element in the Universe, produced by the Big Bang 13.8 billion years ago. The rest of those atoms were forged by ancient stars merging and exploding billions of years after the formation of the Universe, and a tiny amount can be attributed to cosmic rays - high-energy radiation that mostly originates from somewhere outside the Solar System.

As astronomer Carl Sagan once said in an episode of Cosmos, "The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of starstuff. " To give you a better idea of where the ingredients for every living human came from, Jennifer A. Skolkemi. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. Se hur man gör häftiga klubbor av sockerkristaller! – 101 idéer. 5-Minute Crafts - Incredibly beautiful tricks with water.... Boken om fysik och kemi. Chemistry Addiction.

Världsvattendagen. Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan. HannasHus.se - Hannas Hus. Densitet hos vatten och etanol. (1) StudiSverige - YouTube. Categories Pinterest Log in More to explore: Youtube Visit Site youtube.com.