background preloader

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen
Related:  NO

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Experimentskafferiet Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. Vilken språknivå ligger mina elever på? För många år sedan kunde jag låta mina elever göra en ordlista med nya begrepp, slå upp vad dessa betydde och skriva en förklaring till dem i sina skrivböcker. För att eleverna på sikt ska utveckla ett ämnesspråk i NO räcker det inte med att eleverna slår upp begreppen eller att du som lärare förklarar dem muntligt. Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11. Berätta om bilden.Berätta om bilderna.

Tips på övning | Finn upp Vilka innovationer är du mest tacksam över? Finns de med i listan nedan? Vad saknas? Topp 100 innovationer enligt Tekniska museets undersökning. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Har du en lösning på ett problem i din vardag som du kan lösa genom en uppfinning? Kom ihåg - även den enklaste idén kan premieras.

Mitt Vatten Det färdigrenade vattnet pumpas tillbaka ut i sjöar och hav. Nu är det fritt från skräp och smuts. Men resan tar inte slut här, förr eller senare blir det dricksvatten igen. Det är precis därför det kallas det eviga kretsloppet! 1. Vi har vatten i sjöar och vatten i haven, vatten i molnen och vatten i kranen. 2. I Sverige renar vi både ytvatten och grundvatten till dricksvatten. 3. Någonstans i din kommun sitter en stor pump och ett rör. Vattnet tas till en sedimenteringsbassäng.Här tar man bort sand, lera och smuts som sjunker till botten och skrapas ihop. För att inte bakterier ska trivas lyser man på vattnet med ultraviolett ljus och/eller tillsätter ett ämne som heter klor. 6. Innan det färdiga dricksvattnet når din kran så stannar det till i vattentornet. Vattentornen hjälper också till att skapa tryck i ledningarna. 8. Nu når det färdiga dricksvattnet din kran. 9. 10. Nu transporteras det nerspolade smutsiga vattnet till avloppsrensningsverket.

Sagolika såpbubblor – Hedenljung Det är kallt just nu i nästan hela landet och trenden att prova blåsa såpbubblor är riktigt het just nu. Men många frågar sig: Hur gör jag då? Hur får jag bubblorna att hålla medan de fryser och att landa hela? Jag ska försöka ge er lite hjälp på traven. Jag kör med en egenblandad lösning som gör att bubblorna blir lite mer sega. 7,5 dl vatten 2,25 dl diskmedel 0,75 dl sirap Rör ihop allt och låt stå i fyra timmar. Jag vet att det finns de som tagit vanlig köpesåpbubbleblanding och blandat i lite glycerin och fått det att fungera. När det gäller själva verktygen så går det att göra själv med ståltråd. Det mindre verktyget använder jag för att göra bubblor som klarar en landning i snön eller på en gren. Det är inte svårare än så.

KS2 Science Finding out how you move and grow. Can you label the human skeleton? When you've finished move onto the animal skeletons. Do you know which groups living things belong to? Magnets have north poles and south poles. What does a year look like in space? © v2vtraining.co.uk The application consists of two sorting activities and one writing frame to support work towards the end of the unit. Solid, liquid and gas are called the three states of matter. Materials have different properties that make them useful for different jobs. Pupils can research information about teeth types, tooth structure and tooth decay. Use an information panel where pupils can research details about food groups and a balanced plate approach to a healthy diet.Balanced Plate lesson outline An information panel to explains the terms used in, and concepts behind, food chains. This resource consists of a labelling activity, an animation of the water cycle followed by another labelling activity.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar | Förstelärare i Svedala I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt. Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på. Förmågan att ställa frågor handlar om att träna eleverna i kunna ställa just sådana frågor som det går att undersöka på ett systematiskt sätt. Ett bra sätt att få elever att ställa frågor är att utgå från bilder. – Vilka frågor kan du ställa om detta ni ser på bilderna? När eleverna har skrivit ner sina frågor får de i uppgift att titta närmare på sina frågor. – Hur kan du ta reda på svaret på dina frågor? Att diskutera:

NO Då har vi checkat av hur klassen ligger till mot ett av målen i vår PP – Kropp och hälsa. Vi har tränat läst i böcker, tittat på film, pratat, pysslat och plockat med kroppsdelarna på dockan med fokus att alla ska klara det översta målet på vår PP-vägg. Det handlar om att kunna kroppsdelar och organ i kroppen. Vi har haft störst fokus på hjärna hjärta och lungor. Jag har gjort en stöttningsbild så man kan träna själv i klassrummet om man vill. Men nu har vi alltså tränat och jobbat mot det målet och det var dags för en avcheckning av hur vi ligger till. Eleverna fick ett papper med stöd frågor för att visa vad de kan kring målet. Molnet som även finns i våra målböcker finns också med på det här pappret. Vi pratar om vilka förmågor som vi har jobbat med under lektionen. Nu har jag ett underlag för min bedömning. Nu siktar vi mot nästa mål… De fem sinnena.

Länktips för appar och program (Utforska vidare, Appar och program) – Kodboken Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan. Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Windows & Chrome OS I webbläsaren Chrome kan du spara ner webbsidor som PDF. Macintosh På macen kan man spara webbsidor från Chrome (se instruktioner ovan) eller i Safari. Här hittar du appar och program för att komma igång med programmering och skapa saker digitalt med kod. Koda med block Code.org: Introducerande spelliknande övningar med blockprogrammering, på teman som Minecraft, Frost och Star Wars. Koda med text

Related: