background preloader

Resurser

Facebook Twitter

Ninamatik. Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Printable Worksheets, Online Games, and More. Ninamatik: Talfamilj. Hagaborgsskolan. På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet.

Hagaborgsskolan

Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Innehållet blir då mer användbart för flera. Jag blir bara glad om jag kan hjälpa någon, men också om någon tar kontakt och kommer med idéer! Jag har tänkt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 för år 1-3. Mina tankar kring matematikundervisning på lågstadiet handlar om min önskan att hjälpa alla mina elever till att tycka om matte, att de ska vilja lära sig mer för sin egen skull. Det är förstås önskvärt att alla når kunskapskraven och gärna långt mer än det, och att vi i Sverige inte halkar efter i jämförelse med andra länder.

Fostering conceptual understanding with projects and rigorous problem solving. Att nå ut och nå fram med forskningen. Teorier och forskning om lärande och undervisning når i begränsad utsträckning fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan.

Att nå ut och nå fram med forskningen

Det visar flera studier. Som en del i ansträngningarna att nå ut lägger Skolverket till matematik som ett av de bevakade forskningsområdena. I den svenska skolan och det svenska samhället har matematik, som ett av skolans kärnämnen, hög status och skolämnet tillskrivs stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. Matematiken är ett prioriterat område och satsningen på bl.a. Matematiklyftet syftar till att stimulera och stärka skolornas utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen och få en ökad måluppfyllelse. Under det senaste decenniet har flera olika studier (se exempelvis Skolverkets enkätstudie 2001/2002) genomförts om lärares intresse för och utnyttjande av forskningsresultat. Främja och förbättra elevers matematikinlärning Learning studies och lesson studies.

Matematikundervisning.se. Lärportalen för matematik. Matematik. Idag har vi haft nya mattestationer.

Matematik

Vi har jobbat vidare med upprepade additioner med BeeBots och att träna på subtraktion i NOMP. Två stationer var nya för eleverna. Tomma tallinjen… Läs mer En grupp har matte hela förmiddagen. Läs mer Nu har det blivit full aktivitet på vår skola! Läs mer Så var inspelningen klar och konverterade till QR-koder. Läs mer Några veckor in på geometri modulen passade vi på att förena arbetet med IKT-inlärningen. Läs mer Idag har vi hunnit med mycket spännande saker i skolan. Truls Matte och NO » MA-material. Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort Träna multiplikation: Träna multiplikation informationLathund för att träna multiplikationWinnetkakort för att träna multiplikationTalserierFaktoriseraDelbarhetsregler och primtal LikamedDiskutera “=” med eleverna.

Truls Matte och NO » MA-material

Josefins matte. Skapligt Enkelt matematiskt. Lärportalen för matematik. Mattetalanger. Matematik på svenska – en utmaning. Det är en språklig utmaning för elever som har svenska som andraspråk att lära sig matematik på svenska.

Matematik på svenska – en utmaning

En utmaning som både lärare och elev måste göras uppmärksam på. Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikämnets didaktik, har skrivit ett flertal böcker om matematikens språkliga dilemman. Madeleine Löwing menar att lärare som undervisar i matematiken kan vara omedveten om att matematiken innehåller ett flertal olika språkliga dimensioner. Lärare måste vara medveten om de språkliga nivåer - fackspråk, vardagsspråk och symbolspråk som utgör matematiken för att förstå de språkliga utmaningar som det innebär att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Fackspråket i matematiken är oftast helt avgörande för att lära sig matematik, allt filtreras genom fackspråket. Att använda ett språk som både är korrekt matematiskt samtidigt som eleverna förstår är en stor utmaning för läraren och det är inte tillräckligt för andraspråkseleverna. // Ingegerd Norder.

Strävorna. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut?

Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor. Matematik i verkligheten! Idag har vi fått känna på varför man ska kunna matte.

Matematik i verkligheten!

Varför ska man känna igen siffrorna? Varför ska man kunna räkna? Montessoriinspirerad matematik.