background preloader

DiNO – formativ bedömning i NO

DiNO – formativ bedömning i NO

- ARKive - Extensive Animal Encyclopedia Wildscreen's Arkive project was launched in 2003 and grew to become the world's biggest encyclopaedia of life on Earth. With the help of over 7,000 of the world’s best wildlife filmmakers and photographers, conservationists and scientists, Arkive.org featured multi-media fact-files for more than 16,000 endangered species. Freely accessible to everyone, over half a million people every month, from over 200 countries, used Arkive to learn and discover the wonders of the natural world. Since 2013 Wildscreen was unable to raise sufficient funds from trusts, foundations, corporates and individual donors to support the year-round costs of keeping Arkive online. As a small conservation charity, Wildscreen eventually reached the point where it could no longer financially sustain the ongoing costs of keeping Arkive free and online or invest in its much needed development. Therefore, a very hard decision was made to take the www.arkive.org website offline in February 2019.

Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3 I NO i finns två olika bedömningsstöd. DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. DiNO DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6. DiNO – formativ bedömning i NO Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Concept Cartoons

Hitta fysikregler på lekplatsen Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker. Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Materialets fyra steg syftar istället till att eleverna i lek och rörelse ska få uppleva och samtala om de händelser begreppen handlar om. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Steg 2: Pröva, sortera och generalisera Därefter är det dags för eleverna att pröva själva på lekplatsen. Steg 3: Organisera och benämn När eleverna har provat själva är det dags för dem att använda ordningssinnet. Steg 4: Hitta regler Slutligen får eleverna möjlighet att använda fantasin till att gissa förklaringar och regler.

Science, ICT, and the Global Classroom (Crowd-Sourced Notes) Bedömningsstöd i naturorienterande ämnena, årskurs 4-6 För de naturorienterande ämnena i årskurs 4-6 finns två olika bedömningsstöd. DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. DiNO DiNO är ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6. DiNO Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Concept Cartoons

Att undervisa i teknik och naturvetenskap Att undervisa i naturvetenskap och teknik kan vara en utmaning. Det kan också vara något av det mest tillfredsställande man som lärare kan göra, eftersom barnen och ungdomarna man undervisar för det mesta tycker att naturvetenskap och teknik är spännande. Det gäller bara att hitta ett sätt att undervisa som står förankrat både i läroplanen och i elevernas naturliga intresse för ämnena. I den här texten försöker fem forskare inom teknikens och naturvetenskapens didaktik visa olika vägar för att hitta till en sådan undervisning. Läs mer här [1a] (342 kB) Vilka begrepp, vilka principer och vilka teorier ska ingå i skolans undervisning? Nya metoder och förhållningssätt kan alltid utveckla undervisningen. MadSciNet: The 24-hour exploding laboratory. NT-kurser F-3 - dokumentation från tidigare kurser Kurserna i naturorienterande ämnen och teknik för åk f-3 genomförs i samarbete med 20 lärosäten runt om i landet. Till höger hittar du föreläsarnas presentationer från kursdagarna i Stockholm. Båda kurserna är på 7,5 hp, vilket innebär att de som går fortsättningskursen kommer upp i 15 hp som är ett krav för behörighet i NO/teknik för åk 1-3. Kursen har en ramkursplan som ligger till grund för lärosätenas kursplan då dessa har examinationsansvaret. Utveckla din undervisning Kursens innehåll är bland annat: Undervisning utifrån de nya kursplanerna Bedömning Hur man kan utveckla sin undervisning i NT genom erfarenhetsutbyten Ämnesdidaktik utifrån ett naturvetenskapligt/tekniskt ämnesinnehåll Var man kan hitta stöd och samverkanspartners inom dessa ämnesområden utanför skolan Deltagarna i kursen arbetar med konkreta uppgifter i din skola, läser artiklar och böcker samt kommunicerar via internet med kurskamrater på lärosätet.

Berättelser om natur och naturvetenskap Under barns utveckling vidgas världen och de upptäcker sin omvärld. Ord och begrepp är viktiga i denna process. Litteraturen är fylld av naturskildringar, men för att kunna ta till sig det som skildras krävs att man har både en känsla för naturen och en kunskap om naturen. En bra berättelse innehåller spänning, överraskningar och känslor. Det går lätt att komma ihåg innehållet i en berättelse som engagerar. Men hur går det till att skapa en bra berättelse? Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, Centralt innehåll ”Berättelser om natur och naturvetenskap”: Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

25 TED Talks Perfect For Classrooms The 50 Best Sources of Free STEM Education Online 12.05K Views 0 Likes Colleges, universities, and other educational forums in your community can be excellent places to learn more about a variety of STEM topics, but there is also a wealth of educational material available on the web for those who prefer to learn at their own pace or take a more individual approach. Dino Spindeln - söktjänst för skolan Spindeln är en söktjänst som är speciellt framtagen för att pedagoger och elever lätt ska kunna söka efter digitalt material för skolarbete. Du kan infoga Spindeln på din webbplats. Infoga Spindeln på din webbplats Den som vill kan infoga Spindeln på sin webbplats. Det enda man behöver göra är att klistra in lite Javascript-kod på en vanlig sida. Här finns intruktioner för hur du infogar Spinden Har du frågor om hur man infogar Spindeln kan du kontakta Fredrik Pausson på Umeå universitet. Material från flera arkiv Spindeln söker i flera arkiv men är begränsad till de arkiv som innehåller material för skolarbete. Samarbete med flera aktörer Tekniken bakom Spindeln har utvecklats av Umeå universitet i samarbete med Skolverket.

untitled The Ten Most Disturbing Scientific Discoveries Science can be glorious; it can bring clarity to a chaotic world. But big scientific discoveries are by nature counterintuitive and sometimes shocking. Here are ten of the biggest threats to our peace of mind. 1. We’ve had more than 400 years to get used to the idea, but it’s still a little unsettling. … his contemporaries found his massive logical leap “patently absurd,” says Owen Gingerich of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Galileo got more grief for the idea than Copernicus did. 2. Antibiotics and vaccines have saved millions of lives; without these wonders of modern medicine, many of us would have died in childhood of polio, mumps or smallpox. The influenza virus mutates so quickly that last year’s vaccination is usually ineffective against this year’s bug. 3. The concept of extinction took a while to sink in. Today, according to many biologists, we’re in the midst of a sixth great extinction.

Related: