background preloader

Skoldatatek

Skoldatatek

http://www.skoldatatek.se/

Tipsbanken Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Funktionsnedsättning - www.lul.se I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar. Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område. Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska.

Adhd Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheter det blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Adhd har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom. Adhd brukar innebära: Att man har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Tecken som stöd: TIDSLINJE-material Har fått många frågor om varje del kostar 200:- på tidslinjematrialet, men jag vill förtydliga att du får allt material och delar för 200 Tidslinjen innehåller 4 olika delar + bilagor. När man har beställt och betalat kommer det länkar till den mailen man har valt att registrerat. Här nedan ser ni ett smakprov på hur det ser ut. Tanken är att man 1.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande. Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade.

"Barn med autism är som tåg – var deras spårläggare" – Barn med autism kan ses som tåg, medan andra barn är som bilar. Bilarna har lättare att ta sig runt i livet, de kan svänga av och till och med göra en U-sväng och börja om. Tågen fungerar de lika bra som de andra barnen så länge de har sitt spår och sin tidtabell. Men de har svårare för att starta, stanna och plötsligt svänga av i sin vardag. De vuxna runt omkring måste se till att lägga spåret rätt så att tågen hela tiden kan hålla sin kurs. Jessica Jensens dotter fick en autismdiagnos när hon var 5 år. Appar - med möjligheter Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter.

It-stöd gör stor skillnad för elever - SPSM Vi befinner oss i en tid där lärandet håller på att förändras. Elever och lärare får i allt högre utsträckning tillgång till it i form av bärbara datorer, pekplattor och telefoner. Samtidigt har tillgången till internet förbättrats. Det sker också en hel del kompetensutveckling av skolornas personal. Lärportalen Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Av skollagen framgår att eleverna ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska sträva mot att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Alla som arbetar i skolan har också ett särskilt och gemensamt ansvar för de elever som av olika anledningar behöver stöd i sitt lärande. Inkludering talar för idén att skolan ska utformas utifrån elevers olika förutsättningar, där eleverna kan vara delaktiga i sin utbildning och få ett utbyte både kunskapsmässigt och socialt i ett gemensamt sammanhang. Forskning inom det specialpedagogiska fältet belyser bland annat hur skolan ska kunna möta alla elevers olikheter och skiftande behov.

Related: