background preloader

Your insight into science

Your insight into science
Related:  No åk F-6

Teachers Homepage - National Geographic Education This website would like to remind you: Your browser (Firefox 17) is out of date. Update your browser for more security, comfort and the best experience on this site. Educators! Xpeditions is now archived in National Geographic Education's new website—natgeoed.org If you liked Xpeditions, you'll love the new media-rich natgeoed.org. www.natgeoed.org Please note: to search for Xpeditions content, check the “include archive” filter. National Geographic Education Twitter Facebook Google+ Email Quiz Connection! Most Popular Latest Videos Giant Traveling Maps Get great resources for introducing geography and map-reading skills to students in Grades K-8.

9 Apps for Young Scientists · Playful Learning I am thrilled to have Rebecca from ThirteenRedShoes back with us today. She has a great list of app recommendations for the young scientists in our lives. Mariah asked me to put together a post on science apps available for children. Here are my top science finds for little ones ages four and above: Planets – This application, which is universal, therefore available for both iPhone and iPad, is very clever. Make sure to check out Rebecca’s other app recommendations in the posts below (click on the photo)… The name Thirteen Red Shoes came about a few years ago when Rebecca needed a business name quickly for some tutoring she was doing. Know someone else who would enjoy this activity?

Resources for Teaching Chemistry Hands-On Chemistry Activities with Real-Life Applications Hands-On Chemistry Activities With Real-Life Applications contains over 300 intriguing investigations designed to engage students in a genuine pursuit of science. Because of the favorable response to Hands-On Physics Activities, the authors used the same approach and philosophy in writing this resource. This hands-on, inquiry-based approach to teaching and learning science follows recommendations set forth in the National Academy of Sciences' National Science Education Standards and the National Science Teachers Association's Scope Sequence and Coordination Project. Chemistry Demonstrations Chemistry Demonstrations - Links from the Catalyst. Reference Periodic Tables - Interactive periodic tables... Other Resources Chemmaters - ACS magazine for high school chemistry students. Chemistry Laboratory Laboratory Safety - Laboratory safety for the chemistry classroom. Teacher Resources Chemistry Curriculum - Planning

NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart. Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. I detta tema ingår frågor om natur och moral och hur elever uppfattarvissa miljöproblem ur både natur- och samhällsperspektiv.

Experimentskafferiet Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling. Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Tekniska lösningar i vardagen

5 Great Science Websites For Kids 1- Science Made FunScience Made Fun wants kids to love science by showing how fun science can be. The site is colorful and makes silly sounds as you move your mouse around the page. Kids can read science trivia, science jokes, and play science games. The site also has just over a dozen experiments that kids can perform in school or at home under the supervision of their parents. This site from the BBC offers information, games, and quizzes on a wide variety of scientific topics. EurekAlert is a science based site that offers a large collection of kid friendly, science based new articles. Love my Science offers a large selection of fun science experiments that can be performed safely at home or in school with everyday objects. Cells Alive is the place for students to go when learning about cells.

Skoltips för lärare - naturkunskap Uppsatser, faktablad och lektionstips samlade av Na-lärare Erika R. Du hittar sidor om botanik, kroppen, djur, miljö och mycket mer på bloggen Skoltips för lärare. Materialet spänner över hela Na-ämnet. Observera att materialet endast får användas i privat bruk, får alltså inte publiceras. Obs! På denna blogg kan allt material nedladdas kostnadsfritt. Beträffande skoluppsatser och faktafiler mottages gärna tips om eventuella texter eller bilder saknar adekvat källhänvisning eller har inhämtats på tveksamt sätt.

Related: