background preloader

Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan

Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan

http://www.velis.se/

Related:  FritidsLärandeWebb-resurser

Äventyrspedagogik och entreprenöriellt lärande Regeringen har tagit fram en nationell strategi för entreprenöriellt lärande inom utbildningsområdet. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har fått i uppdrag att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Den nya skollagen tar upp entrprenörskap. Allt om Historia Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge.

Skapa digitala badges Digitala badges är ett mycket bra sätt att belöna och motivera elever. Här är några förslag på sidor för att skapa digitala badges: Vad är digitala badges och hur man kan använda sig av dem i undervisningen: Vad är kvalitet i fritidshemmen? ”På fritids lär vi oss hela tiden – vare sig vi märker det eller inte”. Så uttryckte sig ett av barnen på Årstaskolans fritidshem, som presenterade sin verksamhet via en film för närmare 100 personer som samlats hos oss på SKL idag för att prata om kvalitet i fritidshemmen. Fritidshemmens roll och förutsättningar har varit en fråga som tyvärr alltför ofta hamnat i skymundan när allt ljus under lång tid riktats mot skolan. Men det finns tecken på att det håller på att bli ändring på det. Ett sådant är det stora gensvar som vi fått inför dagens hearing. Uppslutningen har varit stor och jag är glad över att se både fritidspedagoger, politiker, chefer, fackliga företrädare och forskare i församlingen.

Fem förmågor i fokus Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. Kvalitet i fritidshem! Jag skrev ett inlägg på Skollyftet. Det var nästan precis ett år sedan. Idag ramlar jag över Jessica Sjöbloms fina film om förmågorna, The Big 6, som man tränar på fritidshemmet och i skolan. I Jessicas fall, på Årstaskolan. Precis som min text på Skollyftet.se, vill den visa hur kvalitet på fritidshem kan se ut. Om det får chansen.

Big five Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential? Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor. Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper. På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor.

Skolverkets filmer Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. 14:03 23:48 10:02 12:35 13:45 9:57 10:25 7:36 12:38 This item has been hidden Förskolan Play all Lär dig mer om skollagen, läroplanen och de allmänna råden för förskolan. 9:19 6:51 This item has been hidden Elevhälsa Play all Filmer från fortbildningsinsatserna inom Skolverkets uppdrag att under åren 2012-2015 genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. 30:47 10:02 7:15 2:01 8:22 12:55 This item has been hidden This item has been hidden

Ny varning: Så drabbas barn av sena kvällar Många föräldrar oroar sig för när de egentligen ska natta sina barn. Nu pekar en stor brittisk studie på att föräldrar har fog för sin oro. Att regelbundet komma i säng i tid är mycket viktigt för ett barns utveckling, enligt de forskare som studerat 10.000 engelska barns vanor för läggdags.

Related: