background preloader

Lärande för hållbar utveckling - utbyten.se

Lärande för hållbar utveckling - utbyten.se
Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever och vuxna handfasta redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid. Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är formulerat i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Undervisning ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Lärandet karaktäriseras av delaktighet och inflytande, ämnesövergripande samarbeten, olika pedagogiska metoder och ett kritiskt förhållningssätt. Material Möjligheter och utmaningar i skolans nya styrdokument Related:  Hållbar utveckling F-6no

Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

Science project: Food-dye Color Wheel Every year about this time I start to really, REALLY crave color. Like clockwork, every January I start scheming about decorating with yellow or orange or something bright just to liven things up a bit. It's been a little better this year because my kitchen is south-facing and everything is white and light blue, so it feels nice and light and airy. That being said, I still think more color this time of year is great. So, the kids and I made this fun food-dye color wheel the other day. It was a great little science and art project. It was such fun, and I couldn't believe how patient the kids were (ages 3 and 5), just staring at the colored water move slowly up the paper towels and mixing together. Here's what you need to make this fun color wheel: 6 clear cups 6 paper towels red food dye blue food dye yellow food dye Here's what you do to make the color wheel: 1) Fill 3 cups with water and mix in red food dye into one, blue food dye into the second and yellow food dye into the third.

Steady Increase in Climate Related Natural Disasters - Climate Change Weather Blog Steady Increase in Climate Related Natural Disasters November 15, 2013; 3:38 PM The incidence of natural disasters worldwide has steadily increased, especially since the 1970's, according to a report from the New England Journal of Medicine. Then main reason for this increase in the steady uptick of climate-related disasters. Image below courtesy of EM-DAT International Disaster Database, Center for Research on Epidemiology of Disasters, University of Louvain. Since 1990, natural disasters have affected about 217 million people every year. Geophysical disasters include earthquakes, volcanoes, dry rockfalls, landslides and avalanches. Climate-related disasters include hydrological events such as floods, storm surge and coastal flooding, while meteorological events include storms, tropical cyclones, local storms, heat/cold waves, drought and wildfires. As a result, the amount of economic damage due to these natural disasters has seen a steady upturn.

CYKELCHOCKA SVERIGE! Lördagen den 6 september (v 36) uppmärksammas cykelns roll i staden och för klimatet av Naturskyddsföreningens lokala eldsjälar över hela landet, och självklart hakar vi på med vår grunskolesatsning, läromedlet Energifallet! Vi har förberett ett upplägg med övningar från Energifallet.se för att du och dina elever ska kunna arbeta med trafik, transport och lokal påverkan under veckan! Övningarna nedan kan spridas ut på 2-3 dagar och upplägget börjar i konkreta undersökningar och avslutas med att eleverna får reflektera över vad mer cykling kan betyda för miljön och hur man kan vara med och påverka för ett cykelvänligare samhälle. Den 6:e september kommer hela landet att bubbla av cykelverkstäder, tävlingar av olika slag, snack om bästa däcken, rutterna och politiken, klimatet och förutsättningarna för cykelns framfart i Sverige. Lycka till! Dag 1 - skolan: Vi undersöker del 2: från A till B.Inledningsuppgift. Dag 2-3 - samhället: Skapa publicitet – förändra världen! Inledningsuppgift.

Hands-On Science 2014 weather and climate change (video) Dr. Jeff Masters from Weather Underground drops some science on those who think they can conclude that the planet isn't warming because "it's so cold this winter!" Interestingly, cold isn't the only abnormal weather pattern for North-America right now. There's also historic warm temperatures in Alaska, and the deepest drought in decades across the west... You really have to see the graphics and listen to the interview - it's great - but the general idea is that sometimes the Jet Stream slows down and shifts South, allowing very cold arctic air to come down over most of Canada and the US. Another factor: Cold waves used to be more frequent, and now that we're not used to them, they seem worse. Youtube/Screen capture Via Peter Sinclair See also: Cold waves used to be more frequent, and now that we're not used to them, they seem worse

Recension av Images of Changes - Vår sårbara planet Användningsområden Att amerikanska NASA forskar om rymden är väl känt, men att de har en långt utvecklad forskning om vår egen jord är inte lika välbekant. Genom programmet Earth Observing System studerar NASA förändringar på jorden och i våra oceaner med hjälp av flera satelliter. De har då observerat tydliga tecken på att klimatet förändras och genom bilder så försöker de visa för allmänheten vad det innebär. Ett sätt att nå ut med budskapet är genom den här appen som låter dig studera olika platser vid olika tidpunkter. Vissa av bilderna har årtionden emellan sig medan andra visar på förändringar från en dag till en annan och de visar både naturkatastrofer, långsiktiga förändringar och hur människans verksamhet förändrar jordytan. När du öppnar appen kan du välja mellan att söka på ämnesområden eller via kartan. Det är lätt att förstå vad bilderna handlar om även om man inte kan engelska så bra. Det här är en av de mest visade bilderna. Det finns en mängd områden att välja mellan.

Future City Apps That Challenge Kids to Solve Environmental Issues By Tanner Higgin, Graphite Environmental education for most adults used to mean learning a little bit about recycling and planting some trees on Arbor Day. We didn’t delve into ecology as much as we skimmed the surface. But things have gotten more complex since then, and the topic of climate change has brought environmental education to the forefront. At its best, environmental education gets students grappling with big, cross-disciplinary issues like sustainable design and renewable energy. 1. This app provides an overview of environmental issues, particularly pollution, for younger students. 2. Enercities is a little more sophisticated than Little Green Island. 3. It’s important to learn not just about sustainability and being environmentally conscious, but also about what’s at stake in these efforts. 4. Related

Energispanarfilmen, f-6 Falken och Rosa ger en introduktion till begrepp som energi, växthusgaser och klimatförändringar. Filmen kan användas när ni arbetar med övningen Vad är energi? för åk F-6.Röst: Olle Sarri Till Energifallets startsida Samtalstips innan och efter filmen: 1. Har eleverna hört talas om klimatförändringar? 2. 3. Berättade filmen något ni inte tidigare visste? Har du tankar om Energispanarfilmen, eller kanske hela Energifallet.se?

Science Teaching Resources Welcome to Laura Candler's Science File Cabinet. Here you'll find dozens of free printables and helpful website links for the upper elementary or middle school science classroom. The resources and links on this page are organized into the following categories. Click each heading to jump directly to a topic. Featured General Science Freebies More General Science Resources Featured Environmental Science Freebies More Environmental Science Resources Force, Motion, and Simple Machines Featured Geology Freebies Landforms, Weathering, and Erosion Featured Weather and Climate Freebies Weather and Climate Resources Laura Candler's Cooperative Learning Books published by Kagan If you like my free materials, you'll also enjoy my books! Free Sample Lessons From Laura's Science Books Note from the publisher: Sample blackline masters are intended solely for classroom use, not to be transmitted or reproduced.

Sea Level Rise Explorer - Global Warming Art From Global Warming Art Elevation Relative to Sea Level (m) Description The map shown above allows you to explore the regions of the Earth that are most vulnerable to sea level rise. As with other Google Maps, you can click-and-drag the window to scroll or double click to zoom. Potential for Sea Level Rise As global warming progresses, sea level is expected to rise primarily due to the melting of continental ice sheets in Greenland and Antarctica. During the twentieth century, sea level rose 20 cm. However, even if global temperatures stabilize in 2100, the full magnitude of sea level rise is expected to take far longer to develop. Accuracy of Maps The sea level data appearing in my maps is based primarily on version 2 of NASA's Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), with post-processing by CGIAR to fill-in voids using data from other sources. The SRTM data are limited to a region of 60 S to 60 N latitude. Related Materials References ^ [abstract] [DOI] Knutti, Reto and Thomas F.

Välkommen till Skräpplockardagarna i skola och förskola | Håll Sverige Rent Vad kul att du vill vara med i vår nationella aktion mot nedskräpning! Förra våren deltog över 756 000 skräpplockare, i år vill vi bli ännu fler! Det kostar ingenting att delta i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar i skola och förskola, och om din kommun är med i kampanjen kan ni även få våra sopsäckar, soppåsar och engångstatueringar gratis. Kolla vad som gäller i er kommun och kom ihåg att det är viktigt att anmäla sig i god tid för att vara säker på att få material. Så varför ska man plocka skräp? Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Dessutom är Skräpplockardagarna ett ypperligt tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten. Till vårt pedagogiska material »Till anmälningsformuläret »

Böcker | Sverige Ylva Lundin, Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik. I den här handledningen läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. Under arbetet planerar och bygger eleverna en park som åskådliggörs som en tredimensionell modell. Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Grunder och variationer. Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Vikingatiden. Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Djurparken Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i år 1 till 9. Arbetet går att anpassa efter olika åldersgrupper genom de valbara moduler som presenteras. Falkenberg Cecilie med flera, Storylineboken. Sharon Ahlquist, Storyline: developing communicative competence in English. Barn i en hållbar stad beskriver en storyline med fokus på demokrati och miljöfrågor. Bengtsson Lena, Lyckas med lärarlaget! Falkenberg Cecilie med flera, 2002.

Related: