background preloader

Resurser

Facebook Twitter

English Image flashcards. Images.

English Image flashcards

Who is affected by working memory. Dr.

Who is affected by working memory

Rosemary Tannock is a professor of psychiatry and special education at the University of Toronto and a senior scientist at the Hospital for Sick Children. A leading expert on working memory, she says that it is important for everyone. “We use working memory almost constantly in daily life,” she says. “It’s required for learning, problem solving, reading, listening and many other tasks of large and small importance.” A steady stream of recent research has affirmed the importance of working memory to a broad range of populations, including: Students — Nowhere is working memory more crucial than in the classroom. Test takers — High school, college and graduate students around the U.S. determine their future in large part by their performance on standardized tests such as the SAT, ACT, GMAT, LSAT and MCAT.

Athletes — Athletes thrive on their ability to make split-second decisions. Field or the court,” says Dr. Spel som tränar hjärnan. Memory - Mapping Memory 3D Interactive. Working-Memory-and-Education - Introduction to Working Memory (WM) References for this Page Wiki Created By Carren Tatton Tracy Packiam Alloway - Educational Research and Reviews Vol. 1 (4), pp. 134-139, July 2006 Podcast from Tracy Alloway Memory and Learning website: What Is WM The Alan Baddeley and Graham Hitch model of working memory is the most commonly accepted and describes a hierarchical memory structure that involves: Central Executive – decision/ attention controlling and controls subsystems of the Episodic Buffer, Phonological Loop and Visual Spatial Sketch Pad.

Working-Memory-and-Education - Introduction to Working Memory (WM)

Episodic Buffer – Sequences and links visual and verbal information to long term memory. Www.idpp.gu.se/digitalAssets/1268/1268824_Nr_200801_Neurodidaktik_Om_hj__rnv__gar_och_knutpunkter.pdf. Skoldatatek. Skoldatateket - vad lärare ska tänka på. NPF-Forum — Neuropsykiatriska Funktionshinder. Välkommen till Ingelas lekstuga! Jag heter Ingela, är mamma till fem barn i åldrarna 8-23 år, och förskollärare.

Välkommen till Ingelas lekstuga!

Alla mina barn har/har haft verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi innebär en störning av artikulationsförmågan, man har alltså uttalssvårigheter. Här kan du läsa om verbal dyspraxi och språkstörning, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor och böcker som passar alla barn. Under länkarna till Årstider, Högtider och Tema hittar du sånger, rim, boktips, pyssel och annat relaterat till ämnet. Uppdaterat 130504 Barn med verbal dyspraxi/språkstörning Språkstimulans, lekar och spel Högtider Årstider Sagor och scener för sagor. Kognitionsappar - www.hi.se.

Asperger+ADHD=Android. Det är snart tre månader sedan jag skaffade min Incredible S, och jag älskar den.

Asperger+ADHD=Android

Att ha en smartphone istället för den gamla ‘dumfånen’ underlättar mitt liv på så många olika sätt. Men när jag letar efter tips på nya appar, slås jag gång på gång av just när man använder sökord som ”autism” och ”ADHD” så är det nästan omöjligt att hitta några tips på androidappar. Det är iPhone hit och iPad dit. De appar jag ändå hittar för Android brukar dessutom mest vara inriktade på kommunikation: bildkartor, talsyntes och liknande.

Säkert värdefulla appar för de som behöver det, men det är inte riktigt det jag är ute efter. Habilitering & Hälsas SmartWiki - home. Produkter inom hjälpmedel, träning, lek och idrott. Välkommen. S Inloggningssida. Om din skola eller kommun har ett avtal med någon av leverantörerna till Elevsajten så kan du logga in med skolans användarnamn och lösenord.

s Inloggningssida

Där får du en samlad överblick över din skolas tillgängliga produkter och kan ta del av alla förmåner som ingår i din skolas olika serviceavtal och produkter. Förutom din skolas egna förmåner får du alltid information om nyheter och kan kostnadsfritt testa ett flertal andra produkter från alla leverantörer till Elevsajten. Du kan enkelt hitta de senaste och bästa produkterna som finns på marknaden och som är framtagna just för inlärning och digitala lärverktyg. Elevsajten vänder sig till såväl eleven som pedagogen. Här finner Ni många olika produkter, länkar till bra sidor, information, tips och kanske inspiration som kan hjälpa er att komma igång och hitta rätt digitalt lärverktyg för just er.

Tidsenliga lärverktyg - Umeå Kommun. Teachit Timer. Fine Motor Skills. Första sidan. Snorkel.se. Vad ska du som lärare tänka på när du möter elever med funktionsnedsättning. Inledning. Neuropsykiatriska diagnoser har under senare år fått stor uppmärksamhet i tv och tidningar.

Inledning

Medvetenheten om funktionshindret har ökat i samhället i stort men det finns trots det stora kunskapsluckor bland professionella yrkesutövare inom såväl skola, psykiatri, socialtjänst m.m. I den offentliga debatten framförs till och med åsikten om att neuropsykiatriska funktionshinder som t ex DAMP inte finns. Diagnostisering ifrågasätts med motiveringen att diagnoser stämplar och stigmatiserar. En del menar att diagnosen ställs alldeles för lättvindigt. Få torde dock ställa upp på det sistnämnda påståendet, ofta får föräldrar och vuxna med egen problematik kämpa hårt för att överhuvudtaget få hjälp.

Det som vi i dag kallas "neuropsykiatriska svårigheter" har alltid funnits. Skickliga jägare var tidigare nödvändiga för stammens överlevnad och personer med neuropsykiatriska svårigheter har många av de kvalifikationer som goda jägare behöver. Lexin Animationsteman. Picto online. Picto Selector. Bildteman. Startsida - www.spsm.se. Skoldatatek. Pedagogiskt centrum Södertälje. Särskilt stöd - Pedagogwebben. Ung Kompensation. Startsida - FunkaPortalen. Www.trollreda.vgregion.se/index.cfm.