background preloader

Provfri matematik

Om eleverna ska bedömas på något, måste de få en rimlig chans att öva på det. En aspekt som ska bedömas i NO är om eleven har kunskap om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag. Tror du att eleverna vet vad ett biologiskt sammanhang är? Eller sambanden inom dem? Vet de ens vad ett samband är? Det slog mig första gången jag skulle bedöma detta, att eleverna aldrig fått öva upp denna förmåga. Eleverna behövde tre saker: ett anteckningsblock, biologiboken och ett gem. Steg 1 Vi öppnade det uppslag i boken som vi skulle läsa. Steg 2 I anteckningsboken slog de upp ett tomt uppslag. Steg 3 Vi började med att ringa in alla stycken som fanns på uppslaget. Bild ur Spektrum Biologi, Liber Steg 4 Mikroorganismer= mycket små organismer, tex virus och bakterier. Immunförsvar = kroppens försvar mot oönskade mikroorganismer osv. Steg 5 Då blev det dags för SAMBAND. Steg 6 Related:  Läsa

Läsa och att tänka om… I arbetet med att läsa klassuppsättningar av böcker hade turen nu kommit till Jules Vernes, Jorden runt på 80 dagar. Som jag tidigare skrivit läser vi i årskurs fyra mycket och delar ofta upp de böcker vi läser tillsammans på ungefär fem veckor. Till vår hjälp före, under och efter läsningen har vi vår ”läslogg”. Innan läsningen förutspår vi handlingen och sedan läser eleverna ett visst antal sidor varje vecka. De uppmanas att använda sin läslogg aktivt under läsningen genom att ta reda på nya ord/begrepp eller skriva ner frågor till texten. Varje vecka har vi boksamtal kring de lästa sidorna och fördjupar oss i ord/begrepp som eleverna lyfter från läsningen och även deras frågor. När eleverna läst ut boken sammanfattar alla den och ger även boken ett omdöme med motivering. QtA (Questioning the Author)Beck et al. och McKeown har utarbetat en modell för strukturerade textsamtal som heter Questioningthe Author. (Studiehandledning, En läsande klass, s.12)

Digital Matematik "Arithmetic is being able to count up to twenty without taking off your shoes" Mickey Mouse Detta är en samling material som jag använt i min undervisning eller då jag hållit i workshops om GeoGebra. Alla sidor är gjorda i HTML5 och CSS3. De fungerar därför bara fullt ut om de betraktas från en modern webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Firefox. Alla GeoGebra-arbetsblad på denna sajt kan även beskådas på MalinC's GeoGebra-book. Koden till Processingprojekt finns här: portfolio of Malin Christersson. Eftersom denna sajt till stor del är uppbyggt kring längre Javascript-beräkningar, vill jag påpeka att Google Chrome är snabbare än andra webbläsare när det gäller Javascript (nej, jag jobbar inte för Google, och jag föredrar personligen Firefox, men jag har gjort många tester på webbklienter avseende Javascript, och Chrome är bäst). Uppdateringar La tillbaka länkar till Octave-filerna efter att ha tagit bort alla referenser till QtOctave (vilket inte längre existerar). Gjorde en logo.

Modern Educator Tools - Wolfram Alpha The Tools for Educators series is your how-to guide for utilizing modern technology in and outside the classroom. This week, we look at Wolfram Alpha, a data driven search engine that you have explore for yourself. What Is It? Wolfram Alpha is a natural language web search application with an emphasis on science, math and other data related fields. It was designed and created by Stephen Wolfram, a computer science and mathematics genius. His goal was to create a Google-like search engine that could actually crunch the numbers for you. that could let users search for things like “How many college students are there in the world?” You can try that one by clicking here, Why You Should Use It Wolfram Alpha is unlike anything you have tried before when it comes to searching the internet for information. 1) Math professors This one is easy. More examples: 2) Economics and business professors The Killer Feature

Nicklas Mörk Hört talas om Reading Power? Om inte så är det dags att möta begreppet Reading Power! Det innebär också ett möte med Adrienne Gear. Adrienne talar om fem Reading powers. När det gäller skönlitteratur är dessa: Connect/ göra kopplingarQuestion/frågaVisualize/visualiseraInfer/göra inferenserTransform/förändra (i betydelsen att förändra läsarens syn på något) Fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Vem är då Adrienne Gear? Adrienne Gear har skrivit flera böcker, bl.a. ”Nonfiction Reading Power: Linking Thinking to Reading and Writing Instruction”. I samband med NoK:s Läskonferens 24/4 (som erbjuder ett riktigt bra program för den som kan delta) ger förlaget NoK ut en översättning av en av hennes böcker. Det bästa av allt är att jag kan erbjuda er en föreläsning med Adrienne! Här kommer återigen länkarna till: Adriennes egen webbsida: Reading Power.Adriennes blogg: readingpowergear. PS.

Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik | IT förändrar skolan Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig! Jag blir glad när jag ser modiga mattelärare som har vågat öppna klassrumsfönstret och sprider sin kunskap ut i cyberrymden. Jag tycker faktiskt att varje lärare borde ha sin egen Youtube-kanal! Genomgångar för grundskolan Jerker Porat Jerker, nyligen utvald till Sveriges mest innovativa lärare, levererar videos anpassade för högstadiet och han använder sig av en ritplatta vilket gör att man ser hur genomgången växer fram på skärmen ackompanjerad av Jerkers röst. Kunskapshubben, Martin Fernström Årstaskolan, PEPonline, PEPonline är ett initiativ från Bollnäs som innebär att man stöttar eleverna att Plugga efter plugget med hjälp av filmade genomgångar. Entréskolan, Sven-Göran Sanfridsson, Genomgångar för gymnasiet

6C:s bokblogg 4. Läsprocessen – hur går den till egentligen? Lyssna! | Bäst i text Läseboke... Alla talar om läsprocessen, men hur går den till egentligen? Forskarna brukar illustrera den så här: Bågarna kallas för saccader och strecken för fixeringar – det är då hjärnan läser. Du kan höra hur lång en fixering är och vad hjärnan hinner göra under dessa 0,25 sekunder, genom att klicka här (dra upp ljudet innan videon börjar). Och om du vill veta ännu mer om den komplicerade och lättstörda processen – så fortsätter du att läsa texten. Du kan läsa sex-åtta bokstäver i en fixering Du kan läsa sex-åtta bokstäver – eller två-tre ord – i en fixering. Hjärnan kan inte läsa under saccaden Hjärnan kan inte läsa under den korta saccaden; den registreras som oskärpa. När du läser snabbare stimuleras hjärnan Läshastighet är en avgörande faktor, när den sätts i relation till förståelse, enligt forskarna. koncentrationfokuseringmotivationläsförståelse Man kan säga att när en person läser fort, är det som om en rad snabbtåg kontinuerligt far in i hjärnan. Långsam läsning gör dig okoncentrerad

Related: