background preloader

#flippatklassrum

http://flippatklassrum.blogspot.com/

Related:  SvenskacinahasselgrenSvenskadigitala hjälpmedel

Varför avsluta med samtal i mindre grupp? Många av er som följt mina inlägg vet att jag gillar Aidan Chambers modell för boksamtal. När det var dags att avsluta vår gemensamma läsning med Johan Unenges serieroman Mitt extra liv valde jag och skolans bibliotekarie därför att använda just Chambers modell. Det är en modell som är mycket enkel att använda och det är en modell som utgår från elevernas tankar och erfarenheter. Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan.

Att läsa: på, mellan och bortom raderna Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter. Här nedanför finns diverse texter inklusive medföljande frågor för att det skall vara lätt för en lärare att kopiera in allt i ett eget dokument eller websida och på så vis kunna skapa arbetsmaterial för eleverna. Att tänka på om du vill lägga in fler texter: För noveller måste författaren ha varit död 70 år.För utdrag ur romaner gäller 15/15 regeln. Max 15% av romanen eller max 15 sidor.

Annika Sjödahl - ämnesspanare I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning.

www.provivus.se tipsbanken page.php pid=1 Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. SVENSKA, KULTUR, KONST, IDÉ, SAMHÄLLE Här kan du ladda ner material för ditt ämne och din kurs: Grovplanering – läsåret 16/17: svenska-1-plan-16-17 Powerpoint – Att skriva är ett hantverk: att-skriva-ar-ett-hantverk1 Kompendium – Källkritik: kallkritik-kompendium

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. Dikta om en plats - En miljödikt Syfte Att uttrycka sig kort, kärnfullt och med känsla om en plats i diktens form! Läraren reflekterar

hemsida Då en skola köper en årslicens får all personal vid respektive ingående skola och samtliga elever vid skolan, inklusive deras föräldrar tillgång till WebMath. Alla har en och samma påloggning. WebMath får användas både på skolan och i hemmet. Licensen gäller ett år från faktureringsdatum Priser exklusive moms. Filmer om Kroppen Leon kommer till Doktor Karin, där han får plocka isär ett plasthjärta för att få se hur det fungerar. Vi får också reda på hur man gör för att mäta att hjärtat mår bra. Doktor Karin berättar vad huden egentligen är bra för och vad som händer när det går hål på den. Doktor Karin berättar att när man hickar har den stora muskeln i bröstkorgen hakat upp sig. Hon visar även några tricks som kan hjälpa muskeln i bröstkorgen att slappna av. Doktor Karin visar hur mat åker genom kroppen från att man äter den tills att det blir bajs.

Nobelprislektionen – Nobel Center Nobelprislektionen är sex olika lektionsmaterial, ett för varje priskategori. De är ett tillförlitligt lektionsmaterial som lärare enkelt kan använda direkt efter att de nya Nobelprisen tillkännagivits. Materialet utgår ifrån väl redovisade källor och hänvisar vidare till de prisutdelande institutionernas egen information för fördjupning. Nobelprislektionen är en av de många resurser som erbjuds lärare i hela världen inom ramen för Nobel Education Network. Nobelprislektionen är så lättillgänglig att en lärare snabbt kan titta igenom lärarhandledningen, titta igenom bildspelet, skriva ut elevtexterna och sedan genomföra lektionen.

Forskare vill revolutionera skolundervisningen Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem.

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith Hur lägger man då upp samtalen? Jag har valt att utgå från de checklistor som finns som en del iden europeiska språkportfolion . Sammanfattning av utvecklingen Det finns i genomsnitt lite drygt två datorer i varje hem. Med dator avses här bärbara och stationära datorer, inte surfplattor. Antalet ökar inte längre utan har legat på samma nivå i flera års tid. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 1,5 dator medan det i hushåll med barn finns i genomsnitt 2,5 datorer. Flest datorer, i genomsnitt 2,7, finns inte oväntat i hushåll där någon jobbar inom IT och kommunikation, medan de som jobbar inom vård har i genomsnitt 1,7 datorer i hushållet. Naturligtvis finns det ett samband mellan inkomst och antal datorer.

Related:  annelialliSvenska