background preloader

Flippat föräldramöte

Flippat föräldramöte

http://www.patriciadiaz.se/flippat-foraldramote/

Related:  IT tipsflippblandatflippat klassrum

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition.

Bästa "Flippa Klassrummet"-resurserna Edpuzzel Du kan spela in din röst till pedagogiska videor. På EdPuzzle kan du söka efter pedagogiska videor från Khan Academy, Youtube m.m. När du har hittat en video kan du infoga röstkommentarer. Du kan också skapa en rad frågor. Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum I mitt Flippade Klassrum arbetar jag utifrån Big 5. Vad innebär då dessa förmågor och hur synliggör jag förmågorna för eleverna? Här kommer du förhoppningsvis få svar på dessa frågor, samt lite praktiska tips på övningar som du kan göra i ditt klassrum för att synliggöra förmågorna i ditt klassrum. Begreppet Big 5 kommer från Göran Svanelids arbete kring vilka förmågor som är allra vanligast i skolans styrdokument. Göran Svanelid är universitetslektor och ingår i den grupp som tagit fram de nya nationella proven i SO för åk. 6 och 9.

Utvärdering av iPads i Gislaved Jag har haft i uppdrag att under våren utvärdera en ambitiös satsning på lärplattor (iPads) i grundskolan. Uppdraget gällde: Vilka effekter man kan se i undervisningen med införandet av lärplattorna? - Har nya arbetssätt införts? Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet? Förstelärartankar i Karlskrona Att flippa klassrummet handlar inte bara om att spela in ett filmklipp och ge eleverna det i läxa, det handlar om att göra en tankevända som pedagog och verkligen flippa pedagogiken! Att det nu är enklare att flippa med all den teknik som finns tillgänglig är helt rätt men det är liksom inte det som är flippen. Att flippa klassrummet med en film i läxa och sedan arbeta likadant i klassrummet som man alltid har gjort är för mig ingen flip. Man behöver fundera över vad man vill ha för vinst, vad man vill få ut av det och vad man ser som fördelar och nackdelar. Jag gjorde för ett bra tag sedan ett blogginlägg om varför jag började flippa mitt klassrum på min blogg och ni kan ta del av det här.

Högkänsliga barn – Med sinne för det finstämda Högkänsliga barn Högkänsliga barn känner ofta direkt vad som pågår inom andra och de tänker sig noga för innan de säger eller gör något som kan få negativa konsekvenser. Ofta uppfattas de som blyga fast de egentligen bara är väldigt upptagna med att bearbeta subtila intryck. Enligt psykologen Elaine Aron, aktuell i Sverige med boken "Det högkänsliga barnet" blir dessa barn ofta missförstådda vilket skapar onödigt lidande för dem. Deras temperament är i första hand en källa till en mer nyanserad livsupplevelse som bör bejakas.

Skolstart med iktsidan-nyfiken på att flippa ditt klassrum? Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Man gör en flip alltså vänder på det traditionella lärandet där man ofta ägnar stor del av lektionen till genomgångar och läxan görs hemma. Att eleverna har möjlighet att förbereda sig hemma genom digitala verktyg/resurser för att sedan ägna lektionen till att kunna fråga och få hjälp med det man inte förstått eller att lägga tid på att diskutera det man sett och läst innan lektionen, hemma eller på läxtid i skolan för de som inte har tillgång till digitala verktyg hemma. Jag relaterar till min egen dotter som har haft det jobbigt med matematiken i de högre årskurserna.

Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen Många skolor och kommuner satsar på varsin dator till elever och lärare. För det mesta rör det sig om bärbara datorer, men några satsar helt eller delvis på surfplattor, exempelvis ipads. Forskningsprojektet Unos uno visade i sin slutrapport att en-till-en handlar om långsiktig utveckling som kräver förändring av arbetsprocesser, arbetsorganisation och arbetsvillkor i skolan för att lyckas. Satsningen ska alltså inte ses som ett teknikprojekt inom ramen för den befintliga verksamheten, utan som en katalysator för utvecklingen av det pedagogiska arbetet. I slutet av augusti presenterades utvärderingar från två pågående projekt med varsin surfplatta, ett i småländska Gislaved och ett i danska Odder. I båda projekten vänder man sig till grundskolan, från förskoleklass till och med nian, och de omfattar samtliga kommunala skolor.

Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet Skolundervisningen förändras. Fysikläraren Daniel Barker föredrar metoden flipped classroom, alltså filmade föreläsningar och mer tid för diskussioner i klassrummet. Språkläraren Patricia Diaz använder webben. Moderator: Hans Renman, vd för Tänk om. Välkommen till Swede Hollow: en svensk slum På satellitfoton och på Google Earth ser platsen ut som ett mörkt sår i stadslandskapet. Mellan motorvägar och gator i St Paul, Minnesota, löper en liten remsa av växtlighet, till synes överbliven. Vägen ned i dalgången från gatu­nivån går genom Drewry's tunnel, byggd någon gång på 1870- eller 80-talet, anpassad för häst och vagn. Väl inne möts vi av vad som ser ut som "orörd natur": hela dal­sänkan är i dag en närmast söndervuxen park, kokande av grönska i högsommarvärmen.

Att skapa röda trådar Idag har jag, på lektionerna, arbetat med att skapa en röd tråd mellan en aktuell händelse, kopplat till förmågor och också utifrån aktuellt arbetsområde och kunskapskrav Jag tänkte guida dig genom dagens lektionsupplägg, just för att jag vill visa att det behöver inte vara så ”tillkrånglat”. Med små, enkla medel kan man skapa den viktiga röda tråden i sin undervisning, där förmågorna kopplat till kunskapskraven hela tiden är i centrum. När eleverna kommer in i klassrummet så vet de att de ska plocka fram Bilddagboken (BDB) .

Related: