background preloader

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Nybörjarguide ~ Kilskrift
Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Men om du nu står på steget"Hur gör jag det?". Blogga Det finns flera blogghotell, men jag rekommenderar att du använder Blogger, Wordpress eller Moobis. Roliga besöksräknare har du här och i form av en jordglob här. TextReadSpeaker - Gör så att dina blogläsare kan få texten uppläst.Blogbooker - gör din blogg till en bok. Om upphovsrätt.

http://kilskrift.blogspot.com/p/din-nyborjarguide-till-att-flippa.html

Related:  annakarin771 Tydliggöra mål och kunskapskravIKT i skolanKilskriftskoltips allmänt

Lärare kan inte gömma sig bakom ett kunskapskrav – Nicklas Mörk På vilka sätt påverkar språket i kunskapskravens formuleringar och form skolan? Jag tror frågan är något som många lärares funderingar tangerat när de under sena kvällar försökt att organisera undervisning genom konkretisering av läroplanens mål, innehåll och krav som under nästkommande dag påverkar elevernas liv. Kunskapskraven skulle bli tydligare med LGR11 och bedömningarna mer likvärdiga. De stora lokala variationerna i bedömningen skulle arbetas bort. Något som är oklart för mig är vilket syfte (mer än enhetlighet mellan ämnen) just denna konstruktion av kunskapskraven med värdeord och avskalat ämnesspråk hade men också som jag skriver ovan vilken effekt språket fått?

del 4 Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln. Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN) anordnade webbsänd nordisk konferens om IKT och flerspråkighet i Norden i Oslo 20-21 oktober 2014. Flera av föreläsningarna kan nu ses i efterhand. Medlemmar i nätverket Flerspråkighet i Norden Inspelningar från konferensen

Att flippa ordmoln ~ Kilskrift Ännu en grisblinkning. Det började med en fråga i forumet Flippa klassrummet. Det startade med frågan Multiplikation och kopplingen till andra räknesätt! Nystart och en möjlighet att i lugn och ro komma igång är bra för alla och främst för eleverna. Repetition av arbeten, som vi kontinuerligt arbetar med under terminen, och en uppfräschning av talförståelsen för tal upp till 100, startade första skolveckan i vår åk 2. Eleverna var väldigt taggade och kände genast igen sig när vi startade upp. När vi i multiplikationen visade både tärningar och sedan ville att de skulle ha förståelse för hur husbyggen(area beräkning) kunde se ut för samma multiplikation argumenterade och diskuterade man flitigt tillsammans och alla var överens. Automatiskt så kommer även divisionen upp och eleverna ser hur dessa två räknesätt samspelar med varandra.

Jenny på Wendes: Verktyg som underlättar min lärarvardag Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande. Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag försöker hålla mig uppdaterad i den nya tekniken och jag försöker lära mig olika program och appar som på olika sätt kan bidra till att min undervisning skapar ökade förutsättningar för alla att lyckas. Jag tänkte här nedan kommer med några tips på program och appar som jag har stor nytta av i min undervisning och som jag hoppas du också kan ha nytta av. För alla de som har läs- och skrivsvårigheter är det guld värt att kunna använda LEGIMUS.

Nationella prov och bedömningsstöd Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare. Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa. Nu finns möjligheten att installera hejsvenska.se på datorer för användning utan internet.Windows versionen Digitala spåret "Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning.

Det är lätt att tycka när ~ Kilskrift ...du har en dator till varje elev. ...besitter en kunskap som är så självklar att du inte ens behöver fundera över den. ...har ett mandat att driva och påverka samt ta beslut. ...har en plattform för att driva dina åsikter. ...kollegerna spelar på samma planhalva. ...ledning och kolleger stöttar. ...tid ges och utrymme finns. ...alla håller med. ...omgivningen ger tillåtelse och lyfter. ...det är flera som drar. ...elevsynen är densamma. ...alla applåderar oavsett vad du än gör. ...du inte tycker något alls egentligen. ...egocentriska mål väger tyngre än eleverna. Kvar står den lärare som är väldigt ensam i sitt tyckande. Jag har funderat mycket de senaste dagarna på hur vi borde tänka för att få med oss fler. På flippat klassrum, att arbeta med digitala verktyg, på att synliggöra lärandet och att ha en elevsyn som faktiskt gynnar eleverna i sak och inte bara i prat.

Fredrik Sandström Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare. Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. Fyra ämnen – åtta prov « Nationella prov för SO-ämnen Skolverket har beslutat vilka universitet och högskolor som skall konstruera de nationella proven. Här nedan presenterar de olika provkonstruktörerna sig och anger kontaktuppgifter. Geografi: Kunskapsvägg Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6. Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver.

Digital pedagogik: så här kommer du igång Du har väl inte missat detta? Mediapoolen har levlat upp och bytt utseende på sin digitala pedagogik. Här finns massor att utforska! Jag hade dock önskat att alla funktioner också fungerade på iPad. Klassmeet är awesome! ~ Kilskrift Idag har vi haft klassråd. Inget konstigt med det. Vi brukar ha det varje vecka.

Related:  Flippat klassrum