background preloader

Labels limit learning: James Nottingham at TEDxNorrkopingED

Labels limit learning: James Nottingham at TEDxNorrkopingED

http://www.youtube.com/watch?v=viHaslVc9cc

Related:  Allmänt om läraryrket och LÄRANDEJames Nottinghammotivation och lärandeUtmanande undervisning

Age of Distraction: Why It’s Crucial for Students to Learn to Focus Digital classroom tools like computers, tablets and smartphones offer exciting opportunities to deepen learning through creativity, collaboration and connection, but those very devices can also be distracting to students. Similarly, parents complain that when students are required to complete homework assignments online, it’s a challenge for students to remain on task. The ubiquity of digital technology in all realms of life isn’t going away, but if students don’t learn how to concentrate and shut out distractions, research shows they’ll have a much harder time succeeding in almost every area.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära.

John Hattie och James Nottingham I torsdags befann jag mig, tillsammans med nästan 900 andra förväntansfulla lärare och annat skolfolk, på Conventum Arena i Örebro för att lyssna till och inspireras av professor John Hattie och den brittiske läraren och författaren James Nottingham. Hela Conventum bubblade av förväntan och spänning när Hattie efter en stunds väntan äntligen klev upp på scenen för att prata om sin forskning. Eftersom jag redan förra sommaren hade läst SKL:s sammanfattning av synligt lärande (av Jan Håkansson) och veckorna innan föreläsningen även läst delar av Synligt lärande för lärare kände jag att jag hade bra koll på studien som under de senaste åren har tagit skolvärlden med storm. Jag blev därför både förvånad och aningen besviken när i stort sett hela dragningen var en genomgång av de påverkansfaktorer, som är centrala i studien, från faktorer med skadlig effekt till faktorer med vinnande effekt.

final exams vs. projects – nope, false dichotomy: a practical start to the blog year Let’s begin the new year with a nuts and bolts educational issue. (My New Year’s Resolution is to say less about hot-button political issues and make fewer needless enemies…). In this post I consider the place of final exams. In the next post I consider the place of lectures in teaching. Exams vs. projects? UbD is agnostic about many educational practices, be they final exams or projects. Utmanande undervisning ökar elevens ansträngning Jag vill rekommendera boken Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham som en handbok i undervisning som utvecklar elevers tänkande och ansträngning. Nottingham har fokus på att öka elevers medvetenhet om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han utgår från följande fem centrala begrepp som resulterar till en effektiv utbildning i självständigt tänkande och tron på sig själv att klara svåra utmaningar. - Återkoppling

VIA-modellen – en enkel lärmodell I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär. Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Rubrics for Teachers - Assessment A collection of rubrics for assessing portfolios, group work/cooperative learning, concept map, research process/ report, PowerPoint, oral presentation, web page, blog, wiki, and other social media projects. Quick Links to Rubrics Social Media Project Rubrics Wiki RubricCriteria for assessing individual and group Wiki contributions. Blog RubricAssess individual blog entries, including comments on peers' blogs. Twitter RubricAssess learning during social networking instructional assignments.

”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS. Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Det är en omöjlighet att vara bäst på allt. Stöd för utmanande undervisning I Skolverkets rapport ”Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”, betonas vikten av att utmana eleven utifrån den nivå eleven befinner sig på, med höga förväntningar och framförallt med rätt stöd. Att vara en högpresterande elev, innebär inte att jag automatiskt presterar på en lika hög nivå i alla ämnen, eller utifrån alla förmågor. Att vara en högpresterande elev innebär inte heller att jag ska lämnas att ”forska vidare” på egen hand, att jag klarar mig utan stöd och stöttning från pedagog och kamrater.

Konstruktiv länkning Det finns tillfällen när man stöter på begrepp som sätter ord på det man kämpat med att formulera. Mitt möte med konstruktiv läkning var ett sådant tillfälle. I mitt arbete på Utvecklingsavdelningen är ett av mina uppdrag att arbeta med bedömnings- och betygssättningsfrågor. Under senare år har det blivit allt tydligare att bedömning är mer än bara en värdering av ett nuläge. Award-winning teaching & learning courses, P4C and Challenging Learning Vi lär på olika sätt I höstas när vi började var alla elever nya på skolan liksom jag. De kom dessutom från flera olika skolor både i kommunen eller inflyttande från andra kommuner. Under hösten har därför mycket tid gått åt att forma och svetsa samman gruppen. Det har gått både upp och ner under resans gång. Vissa saker har vi snabbt hittat vägar för och andra letar vi fortfarande efter det bästa sättet att jobba på.

Teaching Students to Embrace Mistakes For the last ten years, we've worked one-on-one with students from elementary school through graduate school. No matter their age, no matter the material, when you ask what they're struggling with, students almost universally name a subject: "math," "English" or, in some instances, "school." Doubting that all of school is the issue, we then ask to see their last test. After some grumbling, the student digs down, deep into the dark, dank recesses of his or her backpack, and pulls out a balled-up, lunch-stained paper that, once smoothed out, turns out to be the latest exam. To a teacher, this should be incredibly frustrating. You spend a huge part of your life grading tests, commenting on essays, and providing thoughtful feedback on homework assignments . . . only to have them wadded up and ignored.

En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom... Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel.

Related: