background preloader

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan
Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling. Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. Hon vill ta död på myterna kring flerspråkighet med hjälp av de forskningsteorier som finns kring språkinlärning. Del 1 Myt 1: Svenskan kommer att försvinna eller utarmasMyt 2: Språket följer en norm för hur man ska tala svenskaMyt 3: Barn lär sig ett nytt språk snabbt Del 2 (Publiceras den 25 sept) Myt 4: Modersmålet utvecklas på bekostnad av andraspråketMyt 5: Flerspråkiga blandar ihop språkenMyt 6: Forskningen är oenig kring flerspråkighet Myt 1 – Svenskan kommer att försvinna eller utarmas- NEJ, förändringar av språk är naturligt och dessutom räknas svenskan som ett starkt språk. Tidigt påverkades svenskan av latin, grekiska, engelska och franska. Related:  boella

50 Classy People From The Past Who Remind Us What "Cool" Really Means! Our society has come a long way in the past few decades but we've completely forgotten what it's like to be classy. Let's take a lesson from these masters of "old school cool." A famous quote of hers: "Sex appeal is fifty percent what you've got and fifty percent what people think you've got." The people we aspired to be decades ago are much different than the celebrities we look up to today.

De första trevande stegen mot en mer effektiv läsutveckling är tagna | Fröken Engqvist Läsutvecklingsprojektet med åk 9 slutfördes igår. Då hade gruppen i fredags förra veckan fått ett läsförståelseprov (två olika texter en sakprosetext och en skönlitterär, med tillhörande frågor på alla tre nivåer). Jag rättade provet, lämnade ut det igår och sedan fick de två och två tillsammans jämföra sina svar och slutligen gick vi igenom frågorna tillsammans. Sakprosetexten hade ingen i gruppen några problem med, utan det som vållade problem för några var istället den skönlitterära och “under-ytanfrågor”. De kom inte igenom det första skiktet och kunde inte heller utläsa vad texten egentligen handlade om, mer om det till synes uppenbara. Som avslutning så fick gruppen 11 av 15 närvarande) svara på en utvärdering och i den kunde jag utläsa att många elever lyfter fram strategierna som användbara i många ämnen och på många texter (9 av 11) . Nu väntar ett långt sommarlov med stor möjlighet till att ännu mer förkovra sig i läsutveckling. Ni följer väl med då? // Terese Like this:

Så skyddar muskler mot depression | Träning och Hälsa Det är sedan tidigare känt att träning är bra mot depression. Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att insjukna, träning gör det också lättare att tillfriskna. Men varför träning är bra mot depression har ingen förstått. Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt att muskulösa möss har högre nivåer av ett visst enzym, KAT, i musklerna. Det visade sig att detta enzym bryter ner kynurenin, ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. – Vår hypotes var att musklerna tillverkar ett ämne som har en välgörande effekt på hjärnan. Musklerna verkar alltså ha en filtrerande effekt som – om den aktiveras – kan skydda hjärnan. Forskarna ser nu framför sig en ny princip för att behandla depression.

Ämnesplanernas struktur Josefin, efter att ha jobbat med Gy11 i två och ett halvt år börjar strukturen och uppbyggnaden av ämnesplanerna falla på plats. Strukturen på ämnesplanerna är verkligen inte helt självklar och det finns mycket att kritisera när det kommer till dem. Dock, de är våra styrdokument och vi måste förhålla oss till dem oavsett vad vi tycker.Med det sagt, så här har jag tolkat uppbyggnaden av ämnesplanerna för gymnasieskolan. (s. 48-62 i boken Gymnasieskola 2011) Ämnesplanens olika delar behöver läsas i sin helhet. Ämnest syfte består av en beskrivning av vilka kunskaper eleven skall ges möjlighet att utveckla i ämnet och metoder för undervisningen. Ämnets mål beskriver de kunskaper eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i undervisningen och konkretiserar vad av syftet som ska betygssättas. Kunskapskraven och ordningen av dem står i direkt relation till målen. Jag tror att det största felet jag gjort är att stirra mig blind på det centrala innehållet.

Några ord om hijab och hucklen | Motargument.se “Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den. Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut, Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.” /Alf Henriksson Att kalla hijaben osvensk, tyder på en stor okunskap om svensk kultur och svensk historia. På Almgrens sidenväverier kan man se de huvuddukar, eller klutar, som tillverkades för kvinnor av olika stånd och rang i samhället. Min mormor berättade att när hon var liten, runt första världskriget, gick fortfarande folk på skånska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar. Skälen till varför man gick klädd i klut var lite olika. Fast min mormors mor tillhörde nog de sista som ansåg att man var tvungen att bära klut för att vara en “ärbar” och riktig kvinna. Konventioner och huvudduk Då Idas föräldrar var unga, 1800-talets mitt, var huvudduken inget val, utan ett tvång, i Skåne. Jag citerar en sida om skånsk folkdräkt: Det där med klädsel var viktigt förr. hijab Hur som helst.

Fröken Engqvist | Hur kan jag ändra och förbättra min undervisning kring läsförståelsestrategier och få mina elever att bli expertläsare? Walrus mass in vast numbers on Alaska beach as sea ice retreats | Environment Pacific walrus that can’t find sea ice for resting in Arctic waters are coming ashore in record numbers on a beach in north-west Alaska. An estimated 35,000 walrus were photographed on Saturday about five miles north of Point Lay, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Point Lay is an Inupiat village 700 miles (1,126 kilometres) north-west of Anchorage. The enormous gathering was spotted during NOAA’s annual arctic marine mammal aerial survey, spokeswoman Julie Speegle said by email. The gathering of walrus on shore is a phenomenon that has accompanied the loss of summer sea ice as the climate has warmed. Pacific walrus spend winters in the Bering Sea. Unlike seals, walrus cannot swim indefinitely and must rest. As temperatures warm in summer, the edge of the sea ice recedes north. The World Wildlife Fund said walrus had also been gathering in large groups on the Russian side of the Chukchi Sea. “They’re going to get them out there next week,” she said.

Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Här är läraren främsta agent, som ska agera utifrån gjorda kontinuerliga bedömningar. Båda benen framgår även av Dylan Wiliams definition: “An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.” (PS.

Damsel in Distress (Part 1) Tropes vs Women This video explores how the Damsel in Distress became one of the most widely used gendered cliché in the history of gaming and why the trope has been core to the popularization and development of the medium itself. As a trope the Damsel in Distress is a plot device in which a female character is placed in a perilous situation from which she cannot escape on her own and must then be rescued by a male character, usually providing a core incentive or motivation for the protagonist’s quest. ABOUT THE SERIES: The Tropes vs Women in Video Games project aims to examine the plot devices and patterns most often associated with female characters in gaming from a systemic, big picture perspective. This series will include critical analysis of many beloved games and characters, but remember that it is both possible (and even necessary) to simultaneously enjoy media while also being critical of it’s more problematic or pernicious aspects.

Ny upplaga av Läsning ger oss vingar - En digital bok för alla i samband med Världsbokdagen 2014 "O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med - ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollande landet, där man kan hämta den sällsammaste av glädje. - Astrid Lindgren Vi är fem lärare som skapat en digital bok tillsammans med barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasieklass som handlar om läsupplevelser och läsningens betydelse. Vi vill bidra till läslust, läsglädje och läsutveckling! Vi behöver göra läsningen till något värdefullt som vi delar och värnar om. Läsning ger oss vingar av Maria Glawe, Maria Helle, Charlotta Hemlin, Victoria Kåberg och Jenny Antonsson Klicka för att ladda ner den uppdaterade upplagan av Läsning ger oss vingar

The Quest To Harness Wind Energy At 2,000 Feet Image courtesy Altaeros By Erik Sofge Nothing about the grooved, inflatable body taking shape inside Greentown Labs in Somerville, Massachusetts, resembles a wind turbine. It looks more like a jetliner’s emergency ramp, or something you’d tie behind a boat and cling to desperately while bumping across the surface of a lake. But the 14-foot-long structure most resembles what it actually is–an air-filled wing. To be more precise, it’s a stabilizing fin, part of a tube-shaped, robotic airship designed to tap the power of high-altitude winds. Provided, of course, the vehicle hasn’t sprung a leak. Read the full article by clicking the name of the source located below.

Related: