background preloader

Att utveckla sitt skrivande

Att utveckla sitt skrivande
Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande. Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Matris för själv- eller kamratbedömning Du kan gärna använda denna matris för att kunna bedöma ditt eget arbete innan du lämnar in ditt arbete. Varför kamratbedömning? Det finns flera orsaker. Sen i sig är det ett kunskapskrav och ingår i svenskans läroplan. Related:  SvenskaSkriva

The big Five by Saba Malekpour on Prezi Handskriften - en utdöende konst Sedan 1985 är skrivstil frivilligt i svenska skolor och de lärare som prioriterar ämnet är lätt räknade. Handskriften är under attack efter femtusen år som central kulturbärare. God och standardiserad skrift var målet när Skol­överstyrelsestilen skapades 1975. Bort skulle alla svåra snirklar.Stilen nöttes in i skrivböcker med stödlinjer. Blir en klassmarkör Forskaren Rosemary Sassoon som skrivit mängder med böcker i ämnet, varnar för att bristande övning i skrivstil leder till ett tudelat samhälle, där snygg och funktionell handstil blir en klassmarkör. –Vi får ett samhälle där hälften kan skriva och använda dator och hälften bara kan använda datorn. – Det är en färdighet som man inte lär sig på egen hand.

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… | Malins PPlugg Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna. Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok. Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske. Men så här blev min matris:

Strukturen leder eleven framåt För över 25 år sedan tog professor Lucy Calkins och hennes forskarkollegor sig an uppgiften att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos skolbarn i New York. I dag strömmar tusentals lärare till Columbia University för att ta del av de framgångsrika läs- och skrivstrategierna. En av dem som tidigt imponerades av Teachers College Reading and Writing Project är Catharina Tjernberg, doktor i specialpedagogik som forskar om framgångsrik läs- och skrivundervisning. – Förhållningssättet går hand i hand med vår svenska läroplan, den formativa bedömning vi arbetar efter och det arbete som Skolverket initierar i Läslyftet. Arbetssättet bygger på att eleven successivt utvecklas till en självständig skribent. De läser, skriver och samtalar om texterna tillsammans med lärare och klasskamrater. – Har man kunskap om hur en text är uppbyggd förstår man bättre hur man själv ska läsa eller skriva den. Undervisningen följer en tydlig struktur. Lektionerna har tre faser. – Strukturen ger en trygghet.

Så bra är Förr eller senare exploderar jag av Josh Bonne KÄRLEK Hon och han, tonåringar som möts. Kärlek, eller åtminstone en gnista, vid första ögonkastet. Men allt är inte som vanligt. Hazel har cancer. Först i sköldkörteln, på senare år har det spridit sig till lungorna. Han har haft cancer och amputerat ett ben, men besöker stödgruppen tillsammans med sin kompis som har cancer i ögonen. Augustus försöker se ljust på livets möjligheter och charmar Hazel med sin optimism. Hazel är berättaren, och hon är en smart och underhållande iakttagare. De 18-åriga ungdomarna har drömmar och försöker genomföra en del innan det är försent. Tankar om liv och död. Ung kärlek och dödlig sjukdom. Om oss Vilka är vi? Den är bloggen är tänkt att levandegöra vårt skolarbete i svenska med vår lärare Annika Sjödahl. Vi är några nior i klass 9E på S:t Iliansskolan i Enköping, som vill skriva för läsare och dela med oss av det vi gör i klassrummet för att skapa mening med skolarbetet. Vi använder oss av #meningarmedelever om du vill följa vårt arbete i socialamedier. Inläggen görs av elever med granskning av vår lärare, samt även av vår lärare då hon visar oss hur. Syfte Här kommer vi bygga upp de olika texttyperna vi arbetar med för att vi ska kunna läsa varandras texter men även för andra elever att härma. Ni hittar instruktionerna för vårt arbete på vårt öppna klassrum i fliken längst ner. Välkomna! Foto: Annika Sjödahl

”Förr eller senare exploderar jag” Hazel och Gus möts på en samtalsgrupp för cancersjuka och blir tämligen omgående kära. Den här filmatiseringen av en kioskvältande ungdomsbok med samma titel handlar om deras sockersöta relation, som kontrasteras mot deras kamp för att hitta någon slags mening med sina antagligen korta liv. Cancer på film är ingen lätt genre. ”Förr eller senare exploderar jag” vill också nå dit. Visst alstras en del ögonsekret. Däremot är man ansvariga för det grava charmkomplexet och den poserande tonen som förtar stor del av allvaret.Shailene Woodley och Ansel Elgort (syskon i ”Divergent”) jobbar bra men är sämre regisserade. ”Förr eller senare exploderar jag” är nedtyngd av det förutsägbara och sentimentala, vilket inte är så mycket att förvånas, eller ondgöra sig, över - det är ju trots allt ett snällt amerikanskt ungdomsdrama. Men ändå. Och sen klampar nästa klyscha in. ”Vi kan inte svenska”, säger ungdomarna. ”Vem fan kan svenska!?”

För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text | Språkkonsulterna Har du en tendens att bli pratig och mångordig när du skriver? Många skribenter tycker att det är svårt att skriva kort, och texterna sväller ut och blir onödigt långa. Här får du 10 tips på åtgärder för att korta ner och styra upp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Läs också vårt blogginlägg För stram ton? Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning Barbro Westlund menar att en expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika strategier och väljer strategi beroende på läsningens syfte och texttyp. Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. Lässtrategier ska vara så förankrade hos eleverna att de kan plocka fram dem närsomhelst de kommer i kontakt med olika texter oavsett genre. I En Läsande klass har vi använt ett annat begrepp för denna expertläsare, nämligen ”stjärnläsare”. ” Stjärnläsare” blir man alltså inte då man behärskar ett givet antal strategier utan när man låter lässtrategierna samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när hon/han inte förstår och har då olika verktyg/strategier att ta till. Vår studiehandledning vilar på tre ben; högläsning, strategier och dialog där texten och textens innehåll är det viktigaste.

Kielijelppi: Disposition Disposition betyder plan(läggning). Dispositionen i en vetenskaplig text ska vara logisk, konsekvent och synlig. Logisk blir dispositionen när du har en plan för din text. De viktigaste dispositionsprinciperna är följande: dialektisk/kontrastiv disposition disposition enligt orsak-verkan tematisk disposition emfatisk disposition kronologisk disposition. Dialektisk/kontrastiv disposition innebär att du behandlar ämnet utifrån en motsättning. Det går ofta bra att kombinera flera olika dispositionsprinciper, till exempel kan man behandla motsättningen mellan två forskare genom att tema för tema gå igenom deras åsikter. Se även METATEXT, RUBRIK, STIL, STYCKEINDELNING och TEXTBINDNING Se Från tanke till text

SprÅkhistoria språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden. Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. I allmänhet går förändringarna inte fortare än att språket är sig ganska likt under en människas livstid. Men på några århundraden blir förändringarna stora, och efter några årtusenden är nästan allt annorlunda. Inom språkhistoria studerar man hur och varför förändringarna sker och vilka resultat de får. Nutida språkhistoria ägnar stor uppmärksamhet åt sambandet mellan språklig variation och språklig förändring och åt samspelet mellan samhällsförändring och språkförändring.

Start - Jag skriver i dina ord

Related: