background preloader

Motivation

Facebook Twitter

I love this. - Inspire Teachers. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. This belief that our basic qualities like intelligence and talents can’t be changed is called a fixed mindset. Often our students figure: Why bother trying at something that’s hard for me? Our students may not realize that their brains have the ability to change and grow through their experiences (neuroplasticity). And once they have a growth mindset, they can learn anything. 1. 2. 3. 4. 5. Show students how to respond constructively to setbacks and failures. 6. Plugga smartare - lär dig mer på kortare tid - Studietekniktips. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg.

Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på. Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling.

Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: 1. 2. 3. 4. 5. ”Formbarhet” . – Nej. "För motivation krävs bekräftelse i stunden" – Feedback är viktigt.

"För motivation krävs bekräftelse i stunden"

Men feedback är inte betyg eller en kommentar på ett papper som kommer två veckor senare. Ur motivationssynpunkt är det helt bortkastat. För motivation krävs bekräftelse i stunden. Jag ser dig, här och nu! Anna Tebelius Bodin är utbildad i inlärningspsykologi och expert på hur vi lär. . – Rent forskningsmässigt vet vi att man blir sämre på att lösa problem om man får betalt än om att får äran av att själv komma på lösningen. Anna Tebelius Bodin menar att vi därför måste arbeta för att motivationen ska drivas av något annat än yttre belöningar.

. – Självständighet – att eleven känner sig delaktig i uppgiften. Delaktighet motiverar Anna Tebelius Bodin är övertygad om att elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan lyckas bra i det inkluderande klassrummet. . – Inkludering måste ske helhjärtat, engagerat och du som lärare måste veta hur du gör. LÄR DIG MER på 24 timmar - med 10 enkla... - Hjärna Utbildning. BBC Radio 4 - Mind Changers, Carol Dweck and Growth Mindset. Educational Leadership:Giving Students Meaningful Work:Even Geniuses Work Hard. Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen.

jlsu

Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom. Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen. Education Week. Motivation och inställning till lärande. I mitt förra inlägg – ”Förväntningar och beröm – när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt” skrev jag om beröm och att det måste ges på rätt sätt, i lagom dos och med tajming för bästa effekt och att det rent av kan vara skadligt att ge beröm på fel sätt.

Motivation och inställning till lärande

Att ge beröm till elever innebär en”yttre motivation”. Den ”inre motivationen” är elevernas egen lust och drivkraft som tar dem framåt. Motivation är alltså en viktig ingrediens i skolan. Om jag fritt får tolka den gamle greken Platon skulle man kunna säga att – ”Syftet med utbildning är att få individen att vilja göra det hen måste göra”. ”Att inte veta är dåligt. . – Afrikanskt ordspråk Efter att ha blivit tipsad om vidare läsning inom området har jag fortsatt att gräva ner mig i det här med motivation, inställning till lärande, beröm och hur det styr våra elever. Yttre motivation Yttre motivation är det vi som lärare kan ge våra elever genom beröm, feedback, respons och inspiration.