background preloader

Motivation

Facebook Twitter

How The Masters Get New Year's Dreams Done [deep post] By Robin Sharma Global Leadership Expert. #1 Bestselling Author.

How The Masters Get New Year's Dreams Done [deep post]

Humanitarian. This is the time of lofty ideals, high ambitions, fresh commitments and gorgeous intentions. We’re all smart enough to know we’ve been blessed with the fresh chance of an innocent 12 months. The past is history. I write this message with a single intent: to ensure this year becomes the finest year of your life yet. This post is deep, longer than usual and rich with content. There’s too much superficiality in this world right now.

The majority longs for pure success, real greatness and their place at the table of legendary. Yet they refuse to install the beliefs, run the routines, do the work and live the days that would make so much of that their reality. Add to this the fact that digital media has caused our brains to resist content that takes some effort, stretches our thinking and sparks our growth. Society is selling us on the virtues of easy thinking and instant gratification lives. A fire will have been lit. How The Masters Get New Year's Dreams Done [deep post] Elizabeth Gilbert: Success, failure and the drive to keep creating. Det digitala självledarskapet – Honk Please. Folder metoderna modigt medarbetarskap. Här hittades den övergivna sjuåringen. Yamato Tanookas berättelse, som pusslas ihop från kommentarer från militär och polis, visar på beundransvärd uppfinningsrikedom och motståndskraft.

Här hittades den övergivna sjuåringen

Han hade hittat en tom hydda på en övergiven militärbas – utan mat, el och värme. Yamato värmde sig mellan två madrasser på golvet och drack vatten ur en vattenpost på militärbasen. Klättrade uppför berg Militären har uttryckt djup beundran, eftersom han lyckats ta sig till militärbasen som låg långt från där han lämnades och uppför en brant bergvägg. 180 människor letade efter den lilla pojken, men den militär som till slut fann honom ingick inte i sökgruppen utan befann sig på den övergivna basen av en slump. Föreställde sig att han var i tv-program Daijiro Hashimoto, en lokal politiker, berättar i japansk tv att han frågat hur sjuårige Yamato hanterat ensamheten. Error, praise, action and trait : effects of feedback on cognitive performance and motivation.

Education Week. Crazy cliff jump. Dynamiskt tankesätt. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan.

Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Around America Adventure 05/06. Skolforskare: Motivation är avgörande. Anders Jakobsson, professor i pedagogik, är inte förvånad över att många högpresterande elever struntade i Pisa-provet. – Motivation är avgörande, säger han.

Skolforskare: Motivation är avgörande

DN:s granskning i dag visar att Pisa-testet kan vara missvisande. Intervjuer med över 100 elever som skrev Pisa visar att de flesta inte tog testet på allvar. – Jag tog det ganska oseriöst. Varför ska just jag behöva göra ett prov helt i onödan? Enligt Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola är motivation avgörande för hur bra man presterar på ett prov. . – Ett nationellt prov har avgörande betydelse för elevernas betyg. Per Thullberg, före detta generaldirektör på Skolverket och professor i historia, anser att det finns belägg för att resultaten i den svenska skolan har försämrats det senaste decenniet. – Den här utvecklingen har vi sett i både svenskt och internationellt material sedan början av 2000-talet.

. – Det är viktigt att granskningar görs. . – Det är absolut en betydelsefull aspekt. Hellre självständiga ungar än lydiga barn. Tjat, tjat, tjat.

Hellre självständiga ungar än lydiga barn

Om att hänga upp sina kläder, hålla ordning i rummet, sitta kvar vid matbordet och vara hyfsat trevlig mot både syskon och föräldrar. Tjat, tjat, tjat. Om att göra läxorna, ge tid för både krångliga mattetal och tråkiga glosor, om att inte ge upp direkt när något känns motigt. Som förälder kan man känna sig hopplöst trist när man vill mildra vardagskaoset och hjälpa sitt barn att klara skolan lite bättre. Det är väl rimliga krav? I den situationen kan det kännas lockande med ett belöningssystem. Tydliga belöningssystem har utarbetats av psykologer för barn med koncentrationssvårigheter.