background preloader

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham
Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Nottingham visar på vilka utmanande frågor vi kan ställa till våra elever och hur vi kan locka fram utmanande frågor av dem. Jag brukar ofta prata med mina elever om hur jag lär. Nottingham har utarbetat en bra och viktig modell för att kunna samtala om lärande och ha som hjälp när elever och lärare utvärderar hur lärandet går till. Utmanande undervisning i klassrummet är en bok fullspäckad av tips på hur man konkret kan få till en utmanande undervisning och jag kan varmt rekommendera den. Jag välkomnar Nottinghams elevsyn, en syn som jag ibland tycker försvinner när vi jagar de bästa IT-tipsen och när vi vill säga de klokaste sakerna.

Reflektioner från läsningen av boken Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham | Pedagog Västerbotten ”James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien och har ett nära samarbete med John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska utvecklingsprogrammet Visible Learning Plus” ”James Nottingham – lärare och skolledare och ett av de mest omtalade namnen inom skolutveckling i världen i dag.” (Skolvärlden, 2014) Under sommarlovet är vi ett gäng pedagoger som har läst boken och diskuterat den både i facebook-gruppen #pedaläslyft Det pedagogiska läslyftet och via hang-out. Många är de tankar som väckts och bundits ihop med egna erfarenheter och förståelse över att bara för att man tror att man undervisar på ett utmanande sätt, inte behöver betyda att man gör det alltjämt och inte heller konsekvent och strukturerat. Jag ska försöka mig på en sammanfattning/reflektion från boken o de diskussioner jag varit delaktig i. Utmanande undervisning Uppmaning: ”Sluta vara navigatör och bete dig som en personlig tränare istället!”

En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom #pedaläslyft – Min undervisning Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel. Första kapitlet berättar vad utmanade undervisning är nämligen mer berättande, dialog och utmaning i undervisningen samtidigt som vi följer läroplanen. Boken ger oss svar på de bärande principer som utvecklar självständigt tänkande i resterande kapitel. I rubrikerna nedan går jag igenom de principerna lite kortfattat. Återkoppling Här får vi en definition av begreppet – att återkoppling är information som uppgiften som hjälper eleven vidare. att förstå måletatt inse vart man befinner sig i förhållande till måletatt förstå vad man ska göra för att nå dit. Sammanfattningsvis ger vi för lite återkoppling, vi fokuserar snarare på prestation och betyg, jämför t o m elever med varandra, återkopplingen är för mycket administrativ och vi vet för lite om de inlärningsbehov eleverna har. Dialog

Utmanande undervisning vårterminen 2017 | Kvutis “Hur många elever litar på att deras lärare ska vägleda dem på samma sätt som en bilförare litar på sin GPS-mottagare?” – James Nottingham Kapitel 1, “Vad är utmanande undervisning?” och navigatören Natalie på s.16 Utmanande undervisningÅterkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla. Föreläsning med James Nottingham (57:23) Diskutera för att få en gemensam bild av utgångsläget I vilka sammanhang ger ni återkoppling? James Nottingham föreslår en strategi för att arbeta med innehållet i boken som han kallar för ”Lägg an, skjut och sikta” som liknar det lärmodulstänk som används i bland annat matematik- och läslyftet. I matematik- och läslyftsmodellen finner du de delar som behövs för att utveckla det som i skollagen benämns som beprövad erfarenhet Moment A) Lägg an – Inläsning av text eller titta på film där metoder, begrepp och modeller presenteras som har stöd i forskning. Moment B) Sikta Diskussion och gemensam planering av aktiviteter och metoder som ska tillämpas. “Vad? Planera

Related: