background preloader

Digitala hjälpmedel

Facebook Twitter

Essential Apps for the Physical and Digital K-12 Classroom. As educators face uncertainties this fall, it helps to focus on a few things that are certain.

Essential Apps for the Physical and Digital K-12 Classroom

The modern classroom is more than a physical room—it’s also a digital space for learning and collaboration. As I look at the fall, I'm certain that no matter what happens, my students and I will need to master our digital classroom. One positive of distance learning is that I have gained a deeper knowledge of tools that work everywhere. The tools below are my personal favorites, ones that I recommend for everywhere learning this fall. It isn’t the tool that teaches, of course—it’s us. Differentiated Teaching Having the ability to customize a formative assessment based on a student’s learner profile without that being obvious to all students makes differentiation easier. Wizer: Wizer is a Swiss Army knife for teaching. Wizer is simple to use, and other teachers’ digital worksheets are available as well. ‎Verktyg för lärare: App Store-artikel. Post-it i sfi-undervisningen: analogt och digitalt - Ivana Eklund. Print Custom Sticky Notes with Google Slides — Learning in Hand with Tony Vincent.

Post-it and other brands of sticky notes are put to good use everyday by teachers and students. The Post-it website has a page filled with resources for teachers, and they have a really cool iOS app for digitizing, sorting, and sharing square sticky notes. Those small pieces of paper that can be attached, easily removed, and repositioned can be even more useful when you print on them. While there is a printer designed to print sticky notes, you can send sticky notes through the printer you already have. You’ll need a template for printing, and I just so happen to have one for you. Skip ahead to see loads of ideas for printed sticky notes. The template is in Google Slides. Ivana Eklund - ämnesspanare. Idag tänker jag fortsätta att skriva på tema genrepedagogik och berätta hur jag har använt mig av den och cirkelmodellen på kurs A med elever som fortfarande är i början av sin läs- och skrivutveckling.

Ivana Eklund - ämnesspanare

Som exempel väljer jag ett återkommande arbetsområde som jag kallar På stan (kan varieras på många olika sätt). Det är fråga om en språkutvecklande promenad genom centrum i närheten av vår sfi-skola. Vi promenerar en liten sträcka och pratar om/sätter ord på vad vi ser och gör under tiden (i presens, det konkreta, här och nu). Efteråt, under de kommande dagarna, ska vi berätta om promenaden i dåtid (fortfarande det konkreta, men där och då).

Det är på det här sättet man kan börja arbeta genrepedagogiskt på A-nivå och börja skriva på talets grund och utifrån cirkelmodellens fyra faser. Fas 1: Att skapa förförståelse och bygga upp förkunskaper. Kritisk-granska-appar-sfi. Recension av ASL - Att skriva sig till läsning. Användningsområden ASL – Att skriva sig till läsning, är en genomtänkt app, där du kan lägga till eget material och skapa egna övningar på de teman du själv planerar att ha med i din undervisning.

Recension av ASL - Att skriva sig till läsning

Övningarna kan du dela från en iPad till flera plattor, via t ex AirDrop, Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Att dela sin text med andra, att skriva för riktiga mottagare, är viktigt för alla. IntoWords iPad I. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Explain everything app. Explaineverything. Recension av Explain Everything - Spela in det du skriver och berättar. Att skapa egna qr-koder. Här kommer en extremt kortfattad beskrivning av hur du skapar qr-koder.

Att skapa egna qr-koder

Qr-koder är tvådimensionella streckkoder som fungerar som ett slags adresskort. I koden ligger nämligen en webbadress gömd (kan vara även en text, en bild, ett ljud mm). Genom att skanna in koden med mobilen eller surfplatta, laddas adressen upp och den aktuella webbsidan öppnas. Är det fråga om ett videoklipp, öppnas klippet. För att skapa en qr-kod som leder till t.ex. ett filmklipp på youtube och som du vill att dina elever lätt ska kunna komma åt, gör du så här: 1) Kopiera webbadressen/länken till youtube-klippet som du vill att eleverna kommer åt. 2A) Om du använder dator, gå tex till www.skapaqrkod.se och klistra in den kopierade länken i rutan "URL". 2B) Om du använder smartphone eller surfplatta, behöver du en app som heter qr code reader. Skolan och digitaliseringen. Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik.

Skolan och digitaliseringen

Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. Digitaliseringen i den svenska skolvärlden har pågått i decennier. Det finns tydliga krav på att digital teknik ska integreras i undervisningen och från och med juli 2018 skärps kraven.

Under flera år har stora investeringar gjorts inom digital teknik i skolvärlden. . – Lärare har stor handlingsfrihet när det gäller att utforma sin undervisning och pedagogik, säger hon. 201704-Ifous-2017-4-G. 201303-Ifous-Digitalisering-i-skolan-J. Sellpy - Vi säljer det du inte orkar sälja själv! Microsoft Office – hjälp och utbildning – Office-support. 2017 12 11 Smartare larande med smarta metoder - NE. Vad är det som inverkar när vi försöker lära oss något?

2017 12 11 Smartare larande med smarta metoder - NE

Hur påverkas vi av belöningar och vad har bakgrundsbruset för betydelse för vår koncentrationsförmåga? NE tog kontakt med psykologen Jonas Hjalmar Blom som delar med sig av vad han anser vara de viktigaste metoderna för lärande. Jonas Hjalmar Blom är författare och legitimerad psykolog. Han driver en egen podd, en blogg och har skrivit för tidningar som Psykologtidningen och Modern psykologi. Han menar att inlärning till stor del handlar om associationer. – I korta drag handlar inlärning om att associera, alltså om att förknippa en sak med en annan. Inlärning kan också handla om att vi associerar ett specifikt beteende, eller kopplar en abstrakt association, med en konkret konsekvens, som att få beröm för sitt arbete eller för att man ansträngt sig. Belöningar gynnar lärande I allt lärande är det konsekvenser som är viktiga – och då framför allt belöningar, menar Jonas Hjalmar Blom. 2017 11 30 hjarnan och digitaliseringen sa hanterar du utmaningarna - NE.

Samhället går snabbare och vi förväntas vara tillgängliga allt större tid på dygnet.

2017 11 30 hjarnan och digitaliseringen sa hanterar du utmaningarna - NE

Vi har informationsflödet i våra telefoner från uppvaknandet till insomningen och vi är bara ett klick ifrån att jämföra oss med någon annan. Hur påverkas våra hjärnor av den digitala stressen och hur kan vi hantera den? På Stressmottagningen i Stockholm möter vi Kerstin Jeding, legitimerad psykolog, fil.dr och VD. Hon menar att det är svårt att säga hur vi påverkas av digitaliseringen eftersom den kommit så plötsligt ur ett evolutionärt perspektiv. 2017 12 08 Pedagogik tre roster om hur vi lar oss - NE. Vad handlar pedagogik om i praktiken?

2017 12 08 Pedagogik tre roster om hur vi lar oss - NE

Hur gör vi för att lära oss? Vilka knep finns när det gäller lärande? Nationalencyklopedin frågade tre experter om hur vi lär oss och bad dem att dela med sig av sina bästa tips. Peter Habbe är lärare i sociologi och samhällskunskap på gymnasieskolan YBC, Young Business Creatives, i Nacka. Digitala veckan. Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors. Med ett skärminspelningsverktyg kan du spela in en genomgång, feedback eller en instruktion till dina elever.

Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors

Du skapar en film av det som händer på din skärm och du kan spela in din röst och till och med få en liten ruta i ena hörnet där man även kan se dig via webbkameran om du vill det. Det finns många olika verktyg för skärminspelning och jag använder själv mest Screencast-O-matic men även Jing och Office Mix. Här under hittar du instruktioner steg för steg för hur du skapar filmer med Screencast-O-Matic. Ladda ner Screencast-O-Matic Man kan använda verktyget direkt via nätet men jag föredrar att ha det på datorn så att man lätt har tillgång till det även offline. Liten lathund för planering.pptx - Google Slides. Sammanfattning av utvecklingen. Det finns i genomsnitt lite drygt två datorer i varje hem.

Sammanfattning av utvecklingen

Med dator avses här bärbara och stationära datorer, inte surfplattor. Antalet ökar inte längre utan har legat på samma nivå i flera års tid. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 1,5 dator medan det i hushåll med barn finns i genomsnitt 2,5 datorer. eTwinning - Öppna ditt klassrum för Europa! Teknikstöd. Hemsida. Då en skola köper en årslicens får all personal vid respektive ingående skola och samtliga elever vid skolan, inklusive deras föräldrar tillgång till WebMath. Alla har en och samma påloggning. WebMath får användas både på skolan och i hemmet.

Licensen gäller ett år från faktureringsdatum Priser exklusive moms. Logopeden i skolan. Annika Sjödahl - ämnesspanare. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text.

Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. #flippatklassrum. AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.